Chương trình số 6 : Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên

 

* Mục tiêu :

-         Xây dựng cơ sở khoa học và triển khai vào thực tế các giải pháp công nghệ và quản lý có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên tại TP.HCM, góp phần bảo vệ môi trường hệ thống lưu vực sông Đồng Nai và góp phần phát triển bền vững đất nước.

* Nội dung:

1.      Quản lý môi trường :

-         Nghiên cứu xây dựng hệ thống các thông số, chỉ tiêu, chỉ số đánh giá tính bền vững về tài nguyên và môi trường tại TP.HCM nói riêng và lưu vực hệ thống sông Đồng Nai nói chung.

-         Nghiên cứu phương pháp luận và kỹ thuật đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng tới các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp và khu dân cư tại TP.HCM.

-         Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và dự báo phát thải khí CO2 tại TP. HCM và đánh giá tiềm năng thực hiện các dự án CDM tại TP.HCM.

-         Nghiên cứu xây dựng chiến lược giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt tại TP.HCM.

-         Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, tác động và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát chất thải từ biển trôi dạt vào bờ biển huyện Cần Giờ.

-         Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp và thống nhất bảo vệ nguồn nước sông Sài Gòn phục vụ phát triển bền vững KT-XH TP.HCM, các tỉnh và thành phố trên lưu vực. Xây dựng các dự án ưu tiên và kế hoạch triển khai.

-         Nghiên cứu đánh giá triển vọng và xây dựng chiến lược thu gom và sử dụng nước mưa trong đô thị.

-         Nghiên cứu cơ chế, chính sách phục vụ công tác bảo vệ môi trường & tài nguyên.

-         Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp môi trường tại TP.HCM.

2.      Công nghệ môi trường :

-         Nghiên cứu đề xuất công nghệ tiên tiến thích hợp thương hiệu Việt Nam về xử lý nước thải công nghiệp, tái chế chất thải và đề xuất biện pháp triển khai vào thực tế.

-         Nghiên cứu cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong các trạm xử lý nước thải đô thị và công nghiệp tập trung, tái sử dụng nước thải từ các trạm xử lý nước thải của khu công nghiệp.

-         Giải pháp kỹ thuật và công nghệ giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các nguồn công nghiệp, giao thông, đề xuất biện pháp thực hiện.

-         Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp nhằm xử lý nước thải sinh ra từ các cụm dân cư phân tán và các cơ sở sản xuất quy mô vừa và nhỏ.

-         Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, công nghệ thân thiện môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm do khí thải, nước thải, chất thải rắn tại TP. Hồ Chí Minh.

-         Nghiên cứu xây dựng “công nghệ hiện có tốt nhất” (BAT) cho một số ngành công nghiệp gây ô nhiễm điển hình tại TP.HCM.

3.      Lĩnh vực môi trường và tài nguyên khác :

-         Các giải pháp thích hợp bảo vệ môi trường và môi trường sinh thái, đa dạng sinh học vùng đất ngập nước Cần Giờ.

-         Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường đáp ứng với quy hoạch khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại TP.HCM (tài nguyên đất, nước mặt, nước ngầm, rừng, biển ...).

-         Xúc tiến xây dựng một số dự án hợp tác Quốc tế về bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

 

* Đề tài đặt hàng: Công văn số 8062, ngày 07/10/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

-         Nghiên cứu động thái của hệ thống dòng ngầm và hệ thống dòng mặt và mối quan hệ giữa chúng trên địa bàn TP.HCM.

-         Nghiên cứu đánh giá trữ lượng khai thác tới hạn (lớn nhất) của hệ thống nước dưới đất và nước mặt TP.HCM.

-         Nghiên cứu đánh giá khả năng thấm xuyên giữa các tầng chứa nước và khả năng bổ cập cho nước dưới đất từ hệ thống kênh tưới vùng Củ Chi, Hóc Môn – TP.HCM.

      -    Nghiên cứu sự tác động của cải tạo đất trồng lúa sang ao nuôi cá đến động thái của nước dưới đất vùng Củ Chi - TP.HCM .

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
5
0
8
0
0
1
Tìm kiếm