Chương trình số 8: Giáo dục và Đào tạo

 

* Mục tiêu:

-         Nghiên cứu khoa học các vấn đề thực tiễn góp phần phát triển giáo dục - đào tạo TP.HCM ngang tầm với khu vực.

* Nội dụng:

-         Nghiên cứu mô hình quản lý tiên tiến của các trường phổ thông trong khu vực.

-         Nghiên cứu các giải pháp để triển khai thử nghiệm công tác kiểm định chất lượng đào tạo ở bậc THPT.

-         Nghiên cứu thực tiễn các vấn đề về văn hoá học đường trong giáo dục phổ thông ở TP.HCM.

-         Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề tại TP.HCM:

+  Thí điểm xây dựng chương trình dạy nghề điện tử E-learning, chương trình dạy nghề từ xa.

+  Xây dựng mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp thông qua các hiệp hội nghề nghiệp và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

* Đề tài đặt hàng :

-           Đánh giá hiệu quả giảng dạy ngoại ngữ ở bậc học phổ thông tại TP.HCM, từ đó đề xuất chiến lược giảng dạy ngoại ngữ theo hướng tiếp cận với việc tiếp tục học các bậc học cao hơn ở nước ngoài hoặc Đại học nước ngoài ở trong nước (BCN chương đặt hàng cho Sở Giáo dục- đào tạo thực hiện).

 -    Xây dựng hệ thống trường phổ thông theo hướng quốc tế hóa: Chương trình, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kinh phí. (BCN chương đặt hàng).

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
3
0
5
3
6
8
Tìm kiếm