PHÒNG QUẢN LÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

273 Điện Biên Phủ, Quận 3; ĐT: (08) 38298217; Fax: (08) 38226497

– Trưởng phòng: Ông Đào Minh Đức  – ĐT: 38298217 - Email: dmduc.skhcn@tphcm.gov.vn

– Phó Trưởng phòng: Bà Hoàng Tố Như – ĐT: 38298217 - Email: htnhu.skhcn@tphcm.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Chức năng: tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học và nghệ thuật) trên địa bàn thành phố.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

–   Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân địa phương dưới mọi hình thức (biên soạn, phát hành các tài liệu; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn…).

–   Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố.

–   Tổ chức hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ của thành phố và thực hiện các biện pháp tăng cường hiệu quả của hệ thống này.

–   Phối hợp với các tổ chức xã hội, nghề nghiệp (Công đoàn, Đoàn thanh niên, các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề…) và tăng cường mối quan hệ trực tiếp với các tổ chức, cá nhân ở địa phương để thực hiện các biện pháp đẩy mạnh hoạt động thi đua sáng tạo trong việc nghiên cứu, triển khai và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh (tổ chức các Hội thi Sáng tạo; áp dụng các biện pháp khen thưởng, hỗ trợ…).

–   Tổ chức huấn luyện, tư vấn về sở hữu trí tuệ: xây dựng các cơ sở thông tin tư liệu sở hữu trí tuệ và tổ chức tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý và hoạt động nghiên cứu triển khai, sản xuất kinh doanh, đào tạo và đáp ứng các nhu cầu khác của xã hội.

–   Hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố trong việc tạo dựng, xác lập quyền, khai thác và phát triển giá trị thương mại và bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ ở trong và ngoài nước, đặc biệt là đối với tên gọi xuất xứ, chỉ dẫn địa lý dùng cho các đặc sản của địa phương.

–   Phối hợp với Thanh tra và các cơ quan thực thi liên quan để tiếp nhận các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp xử lý hành chính; tiến hành giám định sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân khác để phục vụ hoạt động bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
 • Văn nghệ - Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Sở • Khách mời tham dự Lễ kỷ niệm 35 năm • Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Sở

 • Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Sở • Khách mời tham dự Lễ kỷ niệm 35 năm


 • 35 nam So KHCN 1
 • 35 nam So KHCN-2
 • 35 nam So KHCN-3
 • 35 nam So KHCN-4
 • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
 • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
 • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
7
3
8
2
4
3
Tìm kiếm