TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TP. HCM

(244 Điện Biên Phủ - Quận 3 – Tp. HCM
ĐT: 08 – 3. 932.23.72)

 1. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành giấy

2. Tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong thiết kế kiến trúc

3. Các giải pháp tiết kiệm trong ngành dệt - may - nhuộm

4. Giới thiệu các giải pháp tiết kiệm trong ngành chế biến thực phẩm

5. Tập huấn năng lượng và tiết kiệm hiệu quả trong doanh nghiệp

6. Nâng cao năng lực và duy trì hoạt động tiết kiệm năng lượng

7. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà công sở

8. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh nghiệp

9. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng năng lượng hiệu quả

 

  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • Tư liệu phát sóng
  • 35 nam So KHCN-4

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
5
0
7
9
9
9
Tìm kiếm