• Văn nghệ - Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Sở • Khách mời tham dự Lễ kỷ niệm 35 năm • Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Sở

 • Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Sở • Khách mời tham dự Lễ kỷ niệm 35 năm


 

GIỚI THIỆU VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TÍNH TOÁN

I. GIỚI THIỆU :

Khoa học tính toán được xem như trụ cột thứ ba (cùng với lý thuyết và thực nghiệm) trong lĩnh vực khám phá tri thức và đã góp phần trong công cuộc cách mạng hóa khoa học và kỹ thuật. Do công nghệ máy tính và thông tin đã và đang được tiếp tục cải thiện cho nên vài trò của khoa học tính toán trong nghiên cứu và giáo dục tăng nhanh một cách đáng kể trong vài thập niên vừa qua. Nhiều bài toán thực tế không thể giải được bằng lý thuyết hay thực nghiệm, thì khoa học tính toán trở thành giải pháp duy nhất hiện hữu.

Nhận thức được tiềm năng to lớn đó của khoa học tính toán Viện Khoa học và Công nghệ tính toán (ICST) chính thức được thành lập năm 2007 và đi vào hoạt động đầy đủ vào tháng 12/2008 tại Tp.Hồ Chí Minh, đánh dấu một bước ngoặc trong sự phát triển khoa học của Thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung với tiêu chí trở thành một Viện nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.

II. CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM :

Viện hiện có 5 phòng thí nghiệm : Khoa học Sự sống (Life Science) ; Khoa học phân tử và Vật liệu Nano (Molecular Science and Nano Meterials) ; Khoa học Môi trường (Enivironmental Science) ; Tính toán Kỹ thuật (Computational Engineering) ; Hạ tầng Thông tin Tính toán (Cyber-Infrastructure) với hơn 40 nghiên cứu viên.

    1. Phòng Khoa học Sự sống (Life Science) :

- Mục tiêu : Áp dụng các phương pháp mô hình hóa và mô phòng vào các hệ sinh học ở cấp độ phân tử nhằm hỗ trô giải quyết các vấn đề cấp thiết của y học hiện đại và sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

- Các hướng nghiên cứu :

·         Hỗ trợ thiết kế dược phẩm cho virus cúm gia cầm H5N1 và cúm heo A/H1N1.

·         Khảo sát cơ chế cuộn sai của protein nhằm tìm hiểu bệnh Alzheimer và Parkinson ở cấp độ phân tử.

·         Phát triển phần mềm ứng dụng tính toán trong khoa học sự sống.

2. Phòng Khoa học phân tử và Vật liệu Nano (Molecular Science and Nano Meterials)

- Mục tiêu : Phát triển và ứng dụng phương pháp mô phòng và mô hình hóa ở cấp độ phân tử vào các công trình hóa học có tính chiến lược cho công cuộc phát triển kinh tế tri thức và khoa học công nghệ cho Việt Nam.

- Các hướng nghiên cứu :

·         Mối liên hệ định lượng cấu trúc – tính chất của các vật liệu OLEDs.

·         Nhiệt hóa học và cấu trúc điện tử của các nano – cluster nhôm.

·         Tính chất của metallofullerence và trimetallic nitride fullerence cho ứng dụng trong y học.

3. Phòng Khoa học Môi trường (Enivironmental Science) :

- Mục tiêu : Phát triển và ứng dụng khoa học tính toán làm công cụ chủ lực nhằm cung cấp một hướng tiếp cận đa ngành, tích hợp và định lượng trong việc giải quyết các bài toán môi trường.

- Các hướng nghiên cứu :

·         Xây dựng các dữ liệu môi trường và các mô hình tích hợp với GIS nhằm phục vụ quản lý hệ thống lưu vực sông.

·         Phát triển và ứng dụng mô hình số cho các vấn đề môi trường như chất lượng nước / không khí, kiểm soát ngập lụt, động học hình thái, các tiến trình ven biển và cửa sông, dự báo thời tiết và biến đổi khí hậu.

4. Phòng Tính toán Kỹ thuật (Computational Engineering) :

- Mục tiêu : Nghiên cứu các hiện tượng đa vật lý bằng mô phỏng, mô hình hóa và tính toán số để giải quyết các bài toán kỹ thuật với mục tiêu thúc đẩy công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

- Hướng nghiên cứu :

·         Tương tác chất lỏng - kết cấu : mô phỏng chuyển động của tày, khí và thủy động lực tác động lên tàu, đáp ứng kết cấu tàu.

·         Phương pháp bơm nhựa bằng chân không, có điều khiển : mô phỏng dòng chạy nhựa, tối ưu hóa phương pháp bơm.

·         Mô hình chi phí sản xuất : ước lượng tổng chi phí và tối ưu hóa quá trình sản xuất.

5. Phòng Hạ tầng Thông tin Tính toán (Cyber-Infrastructure)

- Mục tiêu : Nghiên cứu và phát triển hạ tầng cơ sở tính toán và quản lý dữ liệu, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo và quản lý hành chính.

- Các hướng nghiên cứu :

·         Phát triển môi trường quản lý và xử lý dữ liệu qua mạng.

·         Tạo môi trường hợp tác và đào tạo qua mạng.

·         Ứng dụng tính toán đám mây cho nghiên cứu và đào tạo.

·         Nghiên cứu, phát triển hệ thống thông tin môi trường cho lưu vực sông Sài Gòn.

III. TỔ CHỨC – NHÂN SỰ :

1. Cơ cấu tổ chức : (file ảnh đính kèm)

2. Nhân sự :

Hiện có 7 Giáo sư Việt kiều uy tín từ Bỉ, Ba Lan, Úc, Hoa Kỳ, Canada đang là các lãnh đạo khoa học chủ chốt của Viện, và gần 40 nghiên cứu viên được tuyển chọn từ các trường đại học trong nước, trong đó có 4 tiến sĩ trẻ mới tốt nghiệp từ Hoa Kỳ, Singapore…

Bên cạnh đó Viện còn hợp tác với các Giáo sư (Việt kiều hay người nước ngoài) đến từ Hoa kỳ, Malaysia, Thailand, Nhật Bản, Đài Loan, Ba Lan …

IV. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU :

·         Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khoa học tính toán tại Việt Nam.

·         Tổ chức các khóa học ngắn hạn hàng năm trên các chủ đề quan trọng của khoa học tính toán như Hóa tính toán, Hạ tầng thông tin tính toán, Vật liệu Nano…

·         Mở rộng hợp tác và liên kết đào tạo với các trường đại học và các biện nghiên cứu trong và ngoài nước.

·         Xây dựng cơ sở hạ tầng nghiên cứu qua mạng nhằm thúc đầy hợp tác giữa các chuyên gia về khoa học tính toán trong và ngoài nước.

V. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Qua hai năm hoạt động, Viện Khoa học và Công nghệ tính toán đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi mặt : xây dựng / đào tạo nhân lực ; xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất ; nghiên cứu khoa học ; tạo dựng các mối quan hệ khoa học với cộng đồng khoa học trong và ngoài nước.

Nội lực của Viện ngày càng được nâng cao cả về chất và lượng. Viện đã có những vị thế quan trọng trong ngành khoa học tính toán trong nước và khu vực lân cận. Viện đã thu hút được khá nhiều các nhà khoa học Việt kiều đến giảng dạy, tham quan. Viện là một trong những tổ chức khoa học mà nhiều nhà khoa học Việt kiều khi về đến Thành phố quan tâm, tìm hiểu và hợp tác.

Các nghiên cứu viên trẻ của Viện với sự hướng dẫn của các Giáo sư Việt kiều và sử dụng hệ thống tính toán hiệu năng cao của Viện :

·         Đã và đang thực hiện 14 đề tài khoa học chuyên ngành tính toán trong các lĩnh vực : Vật liệu Nano, Cơ học, Thủy động lực học, Khoa học sự sống và Năng lượmg.

·         Đã viết và xuất bản 6 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín.

Mục đích chính của ICST là phát triển/ ứng dụng ngành khoa học tính toán, thu hút nhân lực khoa học Việt kiều và du học sinh. Khoa học tính toán sẽ là một động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển khoa học và kỹ thuật tại Việt Nam. ICST có tầm nhìn trở thành một tổ chức nghiên cứu đẳng cấp quốc tế và trở thành mũi nhọn đưa Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế tri thức toàn cầu. Đây là định hướng đúng đắn, phù hợp, đem lại lợi ích thiết thực cho phát triển khoa học công nghệ của Thành phố.

 • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
 • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
 • 35 nam So KHCN-3
 • 35 nam So KHCN 1
 • 35 nam So KHCN-2
 • Tư liệu phát sóng
 • 35 nam So KHCN-4

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
3
1
1
5
8
3
Tìm kiếm