SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 21 chính sách
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đối tượng tham gia:

Tổ chức ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Đối tượng tham gia:

- Tổ chức khoa học và công nghệ

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp (chỉ tham gia chủ trì nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học).

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

Nhân sự thuộc các tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu xây dựng hệ thống quản trị tài sản trí tuệ nội bộ

Hợp tác và kết nối
Đối tượng tham gia:

Các trường đại học, các viện nghiên cứu và các tổ chức KH&CN khác trên địa bàn TP.HCM.

Hợp tác và kết nối
Đối tượng tham gia:

Tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp, sở ban ngành, các hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ
Đối tượng tham gia:

Cán bộ, công chức của các phòng, ban và tương đương trở lên thuộc các quận - huyện, sở - ban - ngành Thành phố có liên quan đến hoạt động khoa học - công nghệ.

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

Các tổ chức và cá nhân

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

Bên cung: Viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, chủ sở hữu công nghệ có công nghệ chào bán.
Bên cầu: Khách hàng có nhu cầu tư vấn, chuyển giao công nghệ, tìm kiếm đối tác.
Bên trung gian: Tổ chức tư vấn, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, cơ sở ươm tạo…

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đối tượng tham gia:

Trường, Viện, Cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đối tượng tham gia:

Trường, Viện, Cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351