SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 1 chính sách
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Đối tượng tham gia:

- Tổ chức khoa học và công nghệ

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp (chỉ tham gia chủ trì nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học).

cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353