SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 3 chính sách
Hợp tác và kết nối
Đối tượng tham gia:

Các tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm: Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Trường đại học, học viện, trường cao đẳng; Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ; các hội khoa học kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác và kết nối
Đối tượng tham gia:

Các trường đại học, các viện nghiên cứu và các tổ chức KH&CN khác trên địa bàn TP.HCM.

Hợp tác và kết nối
Đối tượng tham gia:

Tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp, sở ban ngành, các hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353