SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 4 chính sách
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đối tượng tham gia:

Tổ chức ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đối tượng tham gia:

Trường, Viện, Cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đối tượng tham gia:

Trường, Viện, Cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đối tượng tham gia:

Tổ chức ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353