SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 66
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên
Hội thi sáng tạo kỹ thuật

- Mô hình phun xăng điện tử xe ELIZABETH EFI
- Mô hình phun xăng điện tử xe SCR
- Mô hình phun xăng điện tử xe NOUVO SX
- Mô hình phun xăng điện tử xe LIBERTY ie
- Mô hình phun xăng điện tử xe PCX
- Mô hình phun xăng điện tử xe HAYATE FI.

giaithuongkhcn

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347