SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Danh sách có 54 câu hỏi
Người gửi: ĐẶNG QUỐC LONG
04:01, 27-01-2022
Nội dung câu hỏi: XIN CHO EM ĐƯỢC HỎI LÀ BÊN EM LÀ CÔNG TY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM CÓ HIỆU CHUẨN "QUẢ CÂN E2" NÊN EM MUỐN HỎI CHU KÌ HIỆU CHUẨN QUẢ CÂN QUY ĐỊNH HIỆN NÀY LÀ BAO NHIÊU LÂU? EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Trả lời:

Kính gửi ông Đặng Quốc Long

Chu kỳ hiệu chuẩn của quả cân chuẩn cấp chính xác E2 là 24 tháng (Căn cứ theo quy định tại Mục 9 của Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam - ĐLVN 285: 2015 quả cân chuẩn cấp chính xác E1 và E2 quy trình hiệu chuẩn).

Trân trọng

Người gửi: Hồ Văn Đức
07:06, 07-06-2021
Nội dung câu hỏi: Chào cán bộ sở. Cho tôi hỏi, hàng năm Sở KH&CN TP.HCM có triển khai cho đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố không? Đối tượng được tham gia? Nếu có, tìm hiểu thông tin ở đâu? Mong được cán bộ sở hồi âm. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:

Kính gửi ông Hồ Văn Đức

Sở Khoa học và Công nghệ nhận đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố quanh năm.

Ông tham thảo thủ tục tại https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/thu-tuc-tuyen-chon-giao-truc-tiep-to-chuc-ca-nhan-chu-tri-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe/

Và có thể nộp trực tuyến tại link https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn/whome?tthc=c7095618-a051-41fc-a9ad-be21b95d5257

Trân trọng

Người gửi: Nguyễn Thùy Linh
09:05, 10-05-2021
Nội dung câu hỏi: Kính mong quý Sở hướng dẫn thủ tục nộp phần Quỹ chưa sử dụng hết của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp về Quỹ Phát triển khoa học công nghệ thành phố.Công ty tôi là công ty 100% vốn sở hữu của nhà nước.Trân trọng cảm ơn
Trả lời:

Kính gửi chị Nguyễn Thùy Linh,

Về nội dung nộp tiền trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ mà doanh nghiệp chưa sử dụng, Quỹ xin thông số số tài khoản nộp tiền như sau:

Tên đơn vị: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Tài khoản: 3761.0.1126857.91999 tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

Chị có thể liên hệ trực tiếp đến Quỹ nếu có thông tin gì chưa rõ thông qua số điện thoại: 028.39320462 gặp chị Huế - Kế toán trưởng.

Trân Trọng!

Người gửi: ĐÀM MINH HIẾU
10:05, 08-05-2021
Nội dung câu hỏi: - Các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ vừa mới thành lập tại TP. HCM?
Trả lời:

Kính gửi ông\bà Đàm Minh Hiếu

Theo quy định tại Chương III Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN bao gồm:

1. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

3. Ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh

4. Việc giao tài sản kết quả khoa học và công nghệ hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

5. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ

6. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ

Nội dung chi tiết các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, vui lòng tham khảo tại Chương III Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Trân trọng

Người gửi: NHAN TRAN
10:05, 04-05-2021
Nội dung câu hỏi: Kinh mong Quy So cho xin QUYET DINH SKKN, CSTD CAP TP khoi thpt NAM HOC 2019-2020
Trả lời:

Kính gửi ông/bà Nhan Tran

- Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố của Khối PTTH năm học 2019-2020, do thành viên Hội đồng chấm  sáng kiến có sự thay đổi và mới được kiện toàn nên toàn bộ hồ sơ sáng kiến của Khối PTTH đang được chấm và chưa có kêt quả.

- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố , đề nghị ông/bà vui lòng liên hệ Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố để được hỗ trợ.

Ông/bà có thể xem các Quyết định công nhận sáng kiến được công bố tại đây

Trân trọng

 

Người gửi: Phạm Thị Lan Anh
07:04, 15-04-2021
Nội dung câu hỏi: Kính gửi Anh/Chị, Cơ quan em là đơn vị có con dấu và tài khoản riêng tại TP.HCM trực thuộc của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Giấy chứng nhận hoạt động do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cấp. Nay Viện NLNTVN gửi Quyết định Chấm dứt hoạt động đơn vị theo chỉ đạo của Vụ tổ chức cán bộ - Bộ khoa học & Công nghệ. Cho em hỏi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để đơn vị ngừng hoạt động ?
Trả lời:

Kính gửi bà Phạm Thị Lan Anh

Thực hiện việc giải thể (trường hợp ngừng hoạt động) theo trình tự quy định tại Khoản 2 và Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, cụ thể:

"2. Tổ chức khoa học và công nghệ chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức khoa học và công nghệ
a) Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thành lập tổ chức khoa học và công nghệ quyết định giải thể tổ chức khoa học và công nghệ. Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu: tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ; lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có); thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 (sáu) tháng, kể từ ngày quyết định giải thể có hiệu lực; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức khoa học và công nghệ; tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ tổ chức thanh lý tài sản tổ chức khoa học và công nghệ, trừ trường hợp Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành, quyết định giải thể tổ chức khoa học và công nghệ phải được gửi đến cơ quan đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, các chủ nợ (nếu có), người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong tổ chức khoa học và công nghệ và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ. Quyết định giải thể được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ (nếu có). Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
Quyết định giải thể tổ chức khoa học và công nghệ phải được đăng ít nhất trên một tờ báo in ở địa phương nơi đặt trụ sở chính trong 03 (ba) số liên tiếp hoặc trang tin điện tử của Bộ, ngành hoặc tỉnh nơi đặt trụ sở chính.
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của tổ chức khoa học và công nghệ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức khoa học và công nghệ phải gửi thông báo về việc hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại Điểm b Khoản này và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đến cơ quan đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ"

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Trung tâm (Quyết định giải thể theo quy định, hồ sơ chứng minh như đã nêu tại Khoản 2 và Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP) Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xóa tên Trung tâm trong sổ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định

Trân trọng

Người gửi: Linh Nguyễn
10:03, 20-03-2021
Nội dung câu hỏi: Kính gửi Sở Khoa học & Công nghệ TPHCM, em hiện đang là sinh viên năm 4 chuyên ngành Luật. Em hiện đang tìm một ví trí thực tập về chuyên ngành Luật để hoàn tất học phần cuối tại trường. Em muốn biết thông tin bên Sở có đang tuyển vị trí thực tập sinh không ạ? Nếu có thì em cần chuẩn bị những hồ sơ gì để ứng tuyển ạ? Em xin cảm ơn.
Trả lời:

Kính gửi chị Linh Nguyễn

Hiện tại Sở không có tuyển thực tập sinh chuyên ngành Luật

Trân trọng

Người gửi: Thạch Cảnh Hải
09:03, 18-03-2021
Nội dung câu hỏi: Kính chào Qúy Sở Hiện nay để đảm bảo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, Công ty TNHH Signify Việt Nam có giới thiệu giải pháp khử trùng bằng tia cực tím UV-C trong nhà ga tại các sân bay. Về nội dung này, bản thân tôi và cũng như Tổng công ty Cảng HKVN mong muốn quý Sở hỗ trợ về các thắc mắc sau: - Tia cực tím UV-C có tác hại và lợi ích với con người, mội trường như thế nào khi sử dụng? - Khi đưa vào sử dụng tia cực tím UV-C có phải được cấp phép không? - Tia cực tím UV-C có được áp dụng vào các nhà ga sân bay hay không? - Khi áp dụng thì cần có quy trình vận hành sử dụng như thế nào? Trên đây là các nội dung mà đơn vị chúng tôi mong muốn được giải đáp, để có cơ sở thử nghiệm và áp dụng trong việc khử trùng, sát khuẩn đối với dịch Covid-19. Rất mong nhận được sự phản hồi từ quý Sở. Trân trọng.
Trả lời:

Kính gửi ông Thạch Cảnh Hải

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Mục I Thông tư số 23/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc "định mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại trong vùng phổ có bước sóng từ 180nm đến 400nm tại nơi làm việc".
Tuy nhiên việc xác định mức cho phép bức xạ tử ngoại phải được  cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đánh giá, thẩm định.
Những thắc mắc liên quan như "Khi đưa vào sử dụng tia cực tím UV-C có phải được cấp phép không?; Tia cực tím UV-C có được áp dụng vào các nhà ga sân bay hay không?; Khi áp dụng thì cần có quy trình vận hành sử dụng như thế nào?" đề nghị ông liên hệ cơ quan quản lý nhà nước chuyên môn như: Sở Y tế, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế để được hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng

Người gửi: Ngọc Huyền
08:03, 09-03-2021
Nội dung câu hỏi: Công ty sản xuất một số mặt hàng thực phẩm (bên B), nhưng không làm hồ sơ tự công bố. Sản phẩm này được bán cho bên nhà phân phối kinh doanh (bên A) và bên A làm hồ sơ tự công bố sản phẩm. Vậy mã số mã vạch trên bao bì sản phẩm là của bên nào? Nếu bên B chuyển sang làm hồ sơ tự công bố cho sản phẩm và bán cho bên A để phân phối thì mã số mã vạch trên bao bì sản phẩm là của bên A hay B?
Trả lời:
Người gửi: Trần Tuệ Trân
03:03, 04-03-2021
Nội dung câu hỏi: kính gửi sở khoa học & công nghệ HCM Hiện tại CTY em phát hiện mẫu đăng ký độc quyền kiểu dáng của CTY em bị một cty khác nhái giống mẫu 100% được bán tràn lan ngoài thị trường em có thể kiện hoặc xử lý như thế nào ạ
Trả lời:

Kính gửi chị Trần Tuệ Trân

1. Về quyền tự bảo vệ

Trường hợp công ty phát hiện người khác xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ của mình, thì công ty có quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình theo Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành chính, hoặc khởi kiện ra tòa án…).

2. Về đơn yêu cầu xử lý xâm phạm và các tài liệu, chứng cứ kèm theo

Công ty nộp đơn yêu cầu xử lý xâm phạm theo quy định tại Điều 23, 24, 25 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Điều 24 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

3. Các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính

Công ty có thể nộp đơn đến một trong các cơ quan sau đây để yêu cầu xử lý hành chính theo Điều 15 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp:

- Quản lý thị trường;

- Thanh tra Khoa học và Công nghệ;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Công an;

- Hải quan.

Trân trọng

FAQ - NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Thủ tục đăng ký Logo và tên thương hiệu
Hệ số ngày công cho chủ nhiệm nhiệm vụ với đề tài cấp cơ sở có phải là 0,79 hay không
BỔ SUNG HAY CẤP MỚI GIẤY PHÉP AN TOÀN BỨC XẠ
Chương trình Quản Trị Viên Tài Sản Trí Tuệ
cấp lại mã vạch barcode
Hỏi về thủ tục công bố tiêu chuẩn cho sản phẩm vi sinh
Tem hợp quy, tem hợp chuẩn
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định ( bên thứ ba )
Quản Trị Viên Tài Sản Trí Tuệ
Thủ tục đăng ký lại logo
hoidap

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353