SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 20 kết quả
Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu công nghệ thông tin phục vụ Đô thị thông minh và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất tế bào gốc trung mô nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu thiết kế, sản xuất thử nghiệm vi mạch và sản xuất sản phẩm điện tử đầu cuối ứng dụng chip Việt giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Loại nghiên cứu: Chương trình nghiên cứu khoa học
Mục tiêu:
Loại nghiên cứu: Chương trình nghiên cứu khoa học
Mục tiêu:
Loại nghiên cứu: Các biểu mẫu
Mục tiêu:

Mẫu A1-BCTĐ: Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
Mẫu A2-BCSDKP: Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí.
Mẫu A3-BCSPHT: Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành.
Mẫu A4-BCSPUD: Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế.

Loại nghiên cứu: Chương trình nghiên cứu khoa học
Mục tiêu:
nghiencuukhohocvacongnghe

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347