SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÌM KIẾM THÔNG BÁO

Danh sách có 257 thông báo
29-05-2023
Nội dung thông báo:
Thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg; đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 168/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phê duyệt “Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan/đơn xem xét đăng ký nhu cầu liên quan đến tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài theo theo Mẫu phiếu điều tra đính kèm Công văn số 1073/BKHCN-ƯDCN ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ .
Các thông tin đăng ký nhu cầu theo Mẫu phiếu điều tra đính kèm Công văn số 1073/BKHCN-ƯDCN gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028. 39320122 trước ngày 05 tháng 6 năm 2023 để tổng hợp gửi Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.
25-05-2023
Nội dung thông báo:
 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hương Đất đã tạo được 01 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dụng của sản phẩm

Ghi chú

1

Quy trình kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017 -

Quản lý quá trình sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ số. Quy trình sản xuất rau hữu cơ một cách khoa học, chặt chẽ, minh bạch, dễ áp dụng và hiệu quả.

 

Có thể áp dụng quy
trình này để quản lý sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc
tế (USDA, EU, JAS)

 

 1. Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ: 110/5 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.2711.777            

Website: www.happyvegi.com    

Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Quỳnh Viên                                      

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

 1. nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH VIÊN

Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1978               Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 273.089.754

Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ Khoa Học

Chỗ ở hiện tại: cc Cộng Hòa Garden, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân   Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Nơi công tác: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ cơ quan: 110/5 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 083.2711.777

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học nông nghiệp
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Đối với lĩnh vực phần mềm: Ứng dụng phần mềm được xây dựng trên công nghệ Web 2.0, và điện toán đám mây. Toàn bộ ứng dụng được triển khai trên điện toán đám mây, biến ứng dụng trở thành Phần mềm dưới dạng dịch vụ (Software as a service), có thể dễ dàng triển khai thêm cho các Doanh nghiệp có mô hình hoạt động tương đồng.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp: Phần mềm quản lý các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ kinh doanh sản xuất hữu cơ trong việc quản lý sản xuất và truy suất nguồn gốc sản phẩm.

Đối với kinh tế-xã hội và môi trường: Việc sản xuất phân hữu cơ tận dụng phụ phế phẩm trồng trọt, chăn nuôi tại chỗ giúp chủ động được nguồn phân hữu cơ cung cấp đầu vào cho sản xuất rau hữu cơ, góp phần làm giảm giá thành sản phẩm và giảm ô nhiễm môi trường. Sản xuất ra các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch cung cấp cho cộng đồng. Phát triển nông nghiệp hữu cơ góp phần cải thiện đất đai, tạo cân bằng sinh thái, phát triển bền vững.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

    Thời gian dự kiến: Tháng 06/2023

 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

       Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

  Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

17-05-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 nhằm:

-     Tổng kết các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2023, thống kê các kết quả đạt được, đánh giá các hoạt động này đối với phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

-     Tập hợp và ghi nhận về những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công đến cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần trong hệ sinh thái.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2023.

III. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Các nội dung thực hiện

a) Nội dung

− Tổng hợp các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố năm 2023, các chính sách của Thành phố về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số định hướng của Thành phố trong thời gian tới.

− Thống kê kết quả hỗ trợ hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố: cơ sở vật chất hạ tầng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các hoạt động đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, các hoạt động ươm tạo tăng tốc đổi mới sáng tạo cho các thành phần của hệ sinh thái, kết nối - hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và một số hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và trong khu vực công.

− Thực hiện các đoạn phỏng vấn và hình ảnh hoạt động của chuyên gia (ít nhất 03 người) trong cộng đồng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố. 

− Thực hiện thu thập hình ảnh tư liệu các sự kiện, cuộc thi, hội thảo và các hoạt động khác về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chung của Thành phố năm 2023, làm cơ sở để tổng hợp dữ liệu, thông tin hình ảnh, các đoạn ghi hình cho các nội dung thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn.

b) Sản phẩm dự kiến

01 đoạn phim ngắn (video, thời lượng 10 phút) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, dữ liệu các hình ảnh và các đoạn quay hình.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

− Có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;

− Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam và có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo.

IV. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1.   Hồ sơ đăng ký

a)  Thành phần hồ sơ

− Văn bản đăng ký thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn (video, thời lượng 10 phút) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

− Thuyết minh nhiệm vụ xây dựng đoạn phim ngắn (video, thời lượng 10 phút) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố năm 2023.

− Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc có đóng dấu và chữ ký trực tiếp.

2.   Hình thức tiếp nhận

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (bộ phận Văn thư), địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 0283.9320121./.

17-05-2023
Nội dung thông báo:

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 (từ ngày 15 - 22/5/2023) có chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”, với mục tiêu tăng cường thông tin truyền thông; nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Tuần lễ Quốc gia Quốc gia phòng, chống thiên tai cũng đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai.

ungpho

 

16-05-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) giới thiệu chương trình tài trợ nghiên cứu đến Quý đơn vị để triển khai cho các cán bộ và nhà nghiên cứu về các chủ đề liên quan để xem xét ứng tuyển nếu đáp ứng điều kiện và có nhu cầu (Văn bản và mẫu hồ sơ ứng tuyển đính kèm).

Chương trình tài trợ nghiên cứu khoa học dành cho các nhà nghiên cứu Việt Nam, có khả năng trình bày tham luận bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung xoay quanh 12 chủ đề ưu tiên (đính kèm) thuộc các lĩnh vực như: quan hệ quốc tế, khoa học xã hội – nhân văn, kinh tế, chuỗi cung ứng,…Hạn chót nộp hồ sơ đến Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Sở KH&CN gửi thông tin đến Quý đơn vị để biết và thực hiện./.

27-04-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện 06 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng và năng lực phù hợp để thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc;

- Hướng dẫn các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cung cấp giải pháp nắm bắt thông tin, quy định về các tiêu chuẩn liên quan truy xuất nguồn gốc, qua đó giúp các đơn vị này xây dựng và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa ;

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động truy xuất nguồn gốc trong đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc

a) Nội dung: Thực hiện 06 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cung cấp giải pháp trong việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, cụ thể:

* 01 lớp tập huấn, phổ biến áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, định dạng các mã dùng cho truy vết, ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.

* 01 lớp tập huấn, phổ biến áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia về định dạng vật mang dữ liệu ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.

* 01 lớp tập huấn, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia - Yêu cầu chung đối với hệ

thống truy xuất nguồn gốc.

* 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia về xác định nguồn gốc sản phẩm cá có vây.

* 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật giáp xác.

* 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản sơ chế có bao gói.

Trong đó:

* Số lượng người tham dự: 70 lượt người/ 01 lớp.

* Thời gian tập huấn, phổ biến, hướng dẫn: 01 ngày/ lớp.

* Hình thức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn: trực tiếp.

b) Sản phẩm dự kiến:

* Báo cáo tổng kết tổ chức 06 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

* Tài liệu lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn (bản giấy và bản điện tử) của 06 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

* Danh sách học viên tham dự 06 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

* Hình ảnh chụp thực tế 06 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có chức năng và năng lực phù hợp thực hiện hoạt động tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia liên quan hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.

- Có kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn trong các lĩnh vực hoạt động về truy xuất nguồn gốc.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày đăng Thông báo này trên website của Sở Khoa học và Công nghệ).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc.

- Thuyết minh đăng ký thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Cách thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ 028.39300972 (ông Nguyễn Hữu Thanh), Email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

19-04-2023
Nội dung thông báo:

Căn cứ Hướng dẫn số 4980/HD-SLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2023 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động).

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) triển khai thực hiện như sau:

I.     MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.    Mục đích

Tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức công chức, viên chức, người lao động về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

2.    Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động của Sở; tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và cộng đồng.

II. NỘI DUNG - GIẢI PHÁP

1.    Chủ đề của Tháng hành động: “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023”. 

2.    Thời gian: Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023.

3.    Các hoạt động chính của Sở để hưởng ứng Tháng hành động:

-       Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2023 và phổ biến đến các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Sở.

-       Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động trước cổng Sở.

-       Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên website Sở.

III.  CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

-      Kế hoạch số 4881/KH-BCĐTƯ ngày 28 tháng 11 năm 2022 do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương ban hành về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023;

-      Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2023 của UBND Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ CHí Minh năm 2023;

Hướng dẫn số 4980/HD-SLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2023./.

13-04-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 (Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ), cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
1. Đối tượng đăng ký
Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia
Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại https://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe-tren-di-ban-tphcm/).

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
1. Thành phần hồ sơ
- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH) kèm theo dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/thu-tuc-tuyen-chon-giao-truc-tiep-to-chuc-ca-nhan-chu-tri-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe/

2. Cách thức đăng ký hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05/2023.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục II.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 201-2023-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929./.

11-04-2023
Nội dung thông báo:

1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu phục vụ chăm sóc sức khỏe

Sản phẩm chính của nhiệm vụ: 

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo được 01 sản phẩm với các đặc điểm sau:

 

TT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dụng của sản phẩm

Ghi chú

1

Phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert

-     Xây dựng thực đơn cho người bình thường và cho người bệnh nhanh và chính xác.

-     Cung cấp thực đơn mẫu cho các nhóm đối tượng.

-     Giảm thời gian cho công việc thiết kế thực đơn, nhưng vẫn đảm bảo chính xác theo khuyến nghị hoặc theo yêu cầu của bác sĩ.

Thực đơn sau khi xây dựng xong có thể lưu bằng file Excel hoặc PDF.

Thực đơn mẫu có thẻ share qua Zalo, Facebook hoặc copy link để gửi


2. Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: J4 Đường Bửu Long, phường 15, quận 10, TP.HCM

Điện thoại: 028.39770777             

Website: www.viendinhduongtphcm.org    

Người đại diện pháp lý: Trần Thị Minh Nguyệt                                        

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

3. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1970               Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 052170000167

Chức danh khoa học (nếu có): Không

Chỗ ở hiện tại: 628C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Nơi công tác (nếu có): Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan (nếu có): J4 Đường Bửu Long, phường 15, quận 10, TP.HCM

Điện thoại NR/CQ: 0945319049

4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Y tế

5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Đối với lĩnh vực phần mềm: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là kết quả của việc ứng dụng khoa học máy tính và công nghệ phần mềm để đưa các lý thuyết thực hành của dinh dưỡng và thực phẩm vào phần mềm giúp xử lý nhanh, linh động, khoa học, chính xác các yêu cầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và tiết chế.

Đối với lĩnh vực y học và khoa học dinh dưỡng: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là công cụ giúp giảm thời gian cho công việc xây dựng thực đơn, công tác tiếp liệu cho khoa tiết chế và đáp ứng yêu cầu tiết chế của bác sĩ đề ra cho các ca lâm sàng đặc biệt.

Đối với lĩnh vực giảng dạy về dinh dưỡng và thực phẩm: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là một công cụ tham khảo, tra cứu giúp học viên tiếp thu nhanh, dễ dàng các kiến thức liên quan đến công việc xây dựng thực đơn.

Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Đối với Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là công trình nghiên cứu nhằm thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và đồ uống, y học dự phòng, y học lâm sàng và tạo mối liên kết giữa Viện với các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y học, dinh dưỡng và thực phẩm.

Đối với các bệnh viện, phòng khám ngoại trú và các cơ quan, đơn vị có bếp ăn tập thể, các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ và nhân viên tiết chế: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert giúp tiết kiệm thời gian trong công tác tư vấn dinh dưỡng và xây dựng thực đơn phù hợp cho từng cá thể.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là công cụ tạo mối liên kết chặt chẽ giữa Dinh dưỡng – thực phẩm – y học, điều này mang lại lợi sức khỏe cho người dân bình thường và người mắc các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng.

6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 05/2023

7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

07-04-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời tham gia đăng ký tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm tổ chức có chức năng phù hợp để thực hiện tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tập huấn, giới thiệu và phổ biến về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, hướng dẫn viết báo cáo theo 07 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia đánh giá.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung

-  Tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023.

-  In và cấp giấy chứng nhận cho học viên.

-  Thời gian đào tạo: 3 ngày.

-  Số lượng học viên: 30 học viên.

2. Sản phẩm dự kiến

- Lý lịch khoa học của chuyên gia giảng dạy.

- Bản in bài giảng và file bài giảng.

- Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận kèm bản photo giấy chứng nhận của học viên.

3. Đối tượng đăng ký thực hiện

Các trường, viện, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện.

4. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có năng lực thực hiện hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng trong lĩnh vực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia;

- Có kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

5. Yêu cầu đối với chuyên gia giảng dạy

- Đã tốt nghiệp đại học;

- Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia;

- Có đạo đức tốt, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên và có kinh nghiệm đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày phát hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký tham gia thực hiện tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023, đính kèm báo giá chi phí.

- Thuyết minh thực hiện tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng):

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39302004.

29-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện truyền thông về hoạt động thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện truyền thông về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023;

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những chủ trương, chính sách của Thành phố, trung ương, các thành tựu KH&CN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của đất nước. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò động lực của KH&CN và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố;

- Tạo kênh kết nối và tiếp nhận các thông tin về nhu cầu, vướng mắc từ thực tế để góp phần nâng cao hiệu quả thực tế của các chương trình hỗ trợ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

a) Nội dung

- Truyền thông về kết quả, kết nối cung cầu công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, thẩm định công nghệ, chuyển giao công nghệ; hoạt động ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển thị trường KH&CN, bao gồm các nội dung như khảo sát nhu cầu chuyển đổi số và giới thiệu các mô hình chuyển đổi số phù hợp với các đối tượng; hoạt động đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, các mô hình đổi mới công nghệ thành công; các sự kiện kết nối, hợp tác công nghệ về nội dung sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm điện;

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách để góp phần thúc đẩy, phát triển số lượng tổ chức trung gian, doanh nghiệp khoa học công nghệ; kết quả hoạt động thúc đẩy Doanh nghiệp về thực hiện đổi mới sáng tạo tại các Khu công nghiệp; kết quả chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.

b) Sản phẩm dự kiến

- Thực hiện 15 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo VnExpress, Báo Tuổi trẻ, Báo Người lao động, Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH), Báo Khoa học Phát triển…

- Thực hiện 03 chuyên đề trên VOH;

- Thực hiện 30 tin, bài đăng trên các kênh truyền thông KH&CN.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Có kinh nghiệm hỗ trợ phát triển hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện truyền thông về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023;

- Thuyết minh đăng ký thực hiện truyền thông về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (kèm theo dự toán).

- Tóm tắt năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc đóng dấu công văn đến của Sở (trường hợp nộp trực tiếp).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028.39320122)

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

24-03-2023
Nội dung thông báo:

Căn cứ Kế hoạch số 866/KH-SKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đăng ký thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

− Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện hoạt động kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang thực tế tại cơ sở để phục vụ cho hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, là một trong những nội dung cần thiết làm căn cứ trước khi cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

− Tổ chức phối hợp đánh giá thực tế hiện trạng an toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ.

II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Các nội dung thực hiện

a) Nội dung

− Tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở đối với 85 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

+ Tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế;

+ Tiến hành đo đạc suất liều bức xạ thực tế tại các vị trí kỹ thuật viên và xung quanh phòng X-quang. Đánh giá an toàn bức xạ và đưa ra nhận xét kết luận (Kiểm xạ phòng chụp X-quang y tế).

− Số lượng hồ sơ thực hiện: 85 hồ sơ

+ Đối với hồ sơ có từ 01 đến 05 thiết bị: 81 hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ có từ 06 đến 10 thiết bị: 03 hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ có trên 10 thiết bị: 01 hồ sơ.

b) Sản phẩm dự kiến

− Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tại các cơ sở bức xạ.

− Báo cáo Kết quả đo, đánh giá an toàn bức xạ của các phòng X-quang tại các cơ sở bức xạ.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có năng lực kinh nghiệm (đầy đủ nhân lực và trang thiết bị), có chức năng phù hợp với nội dung triển khai kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ của Sở Khoa học và Công nghệ với các yêu cầu sau:

− Đơn vị có đầy đủ giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về kiểm định thiết bị, kiểm xạ cho tất cả các loại thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế, kể cả thiết bị X-quang chụp vú.

− Nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm đã được đào tạo, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về kiểm định thiết bị, kiểm xạ, có kiến thức chuyên môn về an toàn bức xạ và có kinh nghiệm sử dụng các loại thiết bị đo bức xạ;

− Có đầy đủ thiết bị, phương tiện đo đạc để thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1.   Hồ sơ đăng ký

a)  Thành phần hồ sơ

− Văn bản đăng ký thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

− Thuyết minh nhiệm vụ thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

− Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc có đóng dấu và chữ ký trực tiếp.

2.   Hình thức tiếp nhận

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (bộ phận Văn thư), địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

− Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

− Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

− Điện thoại: 0283.9320121./.

23-03-2023
Nội dung thông báo:

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Qua gần 30 năm triển khai và hoạt động, GTCLQG đã và đang ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất và chất lượng trong hai thập niên qua, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.

GTCLQG Việt Nam được trao giải hằng năm và là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dư­ơng (APQO).

Tham gia GTCLQG nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Với mục đích và ý nghĩa như trên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời Quý tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

Các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Thành phố Hồ Chí Minh và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày tổ chức, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký và hồ sơ tham dự.

Thành phần hồ sơ theo thư mời đính kèm.

Nộp đơn đăng ký và hồ sơ tham dự về địa chỉ sau:

Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3930 2004             

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Quý tổ chức, doanh nghiệp để phong trào Năng suất chất lượng của Thành phố ngày càng phát triển.

Quý tổ chức, doanh nghiệp vui lòng xem thông tin chung về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia theo file đính kèm.

 1. Công văn mời tham gia GTCLQG
 2. Thành phần hồ sơ nộp tham gia GTCLQG
 3. Biểu mẫu đăng ký tham dự GTCLQG
 4. Thông tin chung GTCLQG
 5. 7 Tiêu chí GTCLQG (PDF WORD)
22-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) kính mời Quý đơn vị gửi đề xuất nội dung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 gửi về Sở KH&CN, cụ thể như sau:

- Quý đơn vị đề xuất nội dung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 theo Mẫu Phiếu đề xuất (đính kèm),

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đề xuất: liên tục trong năm (chia làm ba (03) đợt: đợt 01 từ ngày ban hành văn bản đến hết tháng 5 năm 2023; đợt 02 đến hết tháng 8 năm 2023; đợt 03 đến hết tháng 11 năm 2023)

- Sau thời hạn kết thúc nhận Phiếu đề xuất theo từng đợt, Sở KH&CN sẽ tổng hợp và thực hiện các quy trình theo quy định hiện hành (lấy ý kiến tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố công khai nhiệm vụ,…) để đặt hàng thực hiện  nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Thông tin liên hệ:  Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM; Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM; Điện thoại: 028.39325425./.

22-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mời tham gia đăng ký tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ về đo lường. Nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

- Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho cán bộ tham gia hoạt động đo lường.

- Huấn luyện nghiệp vụ về đo lường và hỗ trợ bồi dưỡng, tư vấn doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mục tiêu

a) Tổ chức 08 lớp bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho 320 lượt cán bộ tham gia hoạt động đo lường:

- 03 lớp “Kiến thức cơ bản về đo lường học, quản lý nhà nước về đo lường”;

- 01 lớp “Kiểm tra nhà nước về đo lường”;

- 03 lớp “Hướng dẫn phương pháp đánh giá lượng của hàng đóng gói sẵn”;

- 01 lớp “Hướng dẫn kiểm tra phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư 09/2017/TT-BKHCN”.

b) Tổ chức 11 lớp huấn luyện nghiệp vụ về đo lường và hỗ trợ bồi dưỡng, tư vấn cho 440 lượt doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường:

- 02 lớp “Cơ sở đo lường học và quản lý thiết bị về đo lường”;

- 03 lớp “Hướng dẫn phương pháp đánh giá lượng của hàng đóng gói sẵn”;

- 01 lớp “Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra các dụng cụ đo độ dài”;

- 02 lớp “Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra phương tiện đo khối lượng”;

- 02 lớp “Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra dụng cụ đo lường nhiệt độ”;

- 01 lớp “Xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh

nghiệp”.

3. Đối tượng bồi dưỡng

- Cán bộ tham gia hoạt động đo lường (cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức có liên quan đến hoạt động đo lường; cán bộ thuộc ban quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố có hoạt động đo lường,...).

- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Đối tượng đăng ký thực hiện

Các trường, viện, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

5. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có năng lực thực hiện hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng về lĩnh vực đo lường (bao gồm huấn luyện về lý thuyết và thực hành).

- Có kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đo lường.

II. HỒ SƠ VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

- Công văn đăng ký tham gia tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đo lường.

- Thuyết minh đăng ký tham gia tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đo lường (mẫu thuyết minh vui lòng tham khảo tại website https://dost.hochiminhcity.gov.vn).

- Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung thực hiện (tham khảo định mức chi tại Thông tư số 06/2023/TT-BTC; Thông tư số 36/2018/TT-BTC và Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

- Tóm tắt tình hình hoạt động và năng lực của tổ chức đăng ký thực hiện.

- Số lượng hồ sơ nộp: 01 Bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 05 bộ hồ sơ sao chụp và 01 CD (lưu toàn bộ hồ sơ đăng ký).

2. Hình thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng Thông báo này.

4. Thông tin liên hệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Phòng Quản lý Đo lường) - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh:

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. - Website:www.chicuctdc.gov.vn, https://dost.hochiminhcity.gov.vn/

- Điện thoại liên hệ: 028.393.02014./.

22-03-2023
Nội dung thông báo:

Nhằm triển khai Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (Kế hoạch số 793/KH-SKHCN ngày 13/3/2023), ngày 22/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 948/TB-SKHCN về việc Mời đăng ký tham gia tổ chức cuộc thi tìm hiểu về năng suất chất lượng trong khối sinh viên tại trường đại học.

Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, có thể giúp sinh viên trường đại học tiếp cận về Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030; tìm hiểu kiến thức về năng suất, chất lượng, các hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất và chất lượng.

Cuộc thi có thể theo hình thức trắc nghiệm hoặc thuyết trình về các phương pháp, công nghệ và quy trình tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng trong quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ...

Yêu cầu đối với các tổ chức, đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ phải được thành lập theo quy định của pháp luật, có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ.

Các tổ chức, đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ gửi văn bản đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ, hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí.

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo.

Thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm./.

17-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã về hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công” (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nâng cao năng lực và kỹ năng của cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã trong việc xác định và đề xuất các nhiệm vụ, mô hình, giải pháp đổi mới sáng tạo cụ thể, phù hợp tình hình địa phương, đơn vị để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại Thành phố Hồ Chí Minh.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Đối tượng tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ

Các trường, viện, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức, đơn vị (sau đây gọi là tổ chức) có chức năng phù hợp và đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ.

2. Nội dung thực hiện

- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và tổ chức 03 khóa tập huấn về kỹ năng triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công cho cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã.

- Yêu cầu đối với học viên sau khi hoàn thành khóa tập huấn:

+ Nắm được kiến thức chung về hoạt động đổi mới sáng tạo;

+ Có khả năng nhận biết, phát hiện được các vấn đề cần giải quyết thông qua hoạt động đổi mới sáng tạo trong công việc phụ trách;

+ Nâng cao khả năng mô tả, trình bày các vấn đề rõ ràng, chính xác.

+ Lựa chọn các vấn đề trong phạm vi phụ trách và đề xuất được sáng kiến, mô hình, giải pháp phù hợp.

+ Nhận diện được các nguồn lực cần thiết, và tinh thần phối hợp, sẵn sàng để triển khai, áp dụng các sáng kiến, mô hình, giải pháp.

- Báo cáo đánh giá của các học viên và khả năng áp dụng kiến thức đã được tập huấn vào hoạt động của tổ chức đang công tác.

3. Sản phẩm

- Chương trình và tài liệu tập huấn;

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ, trong đó có đề xuất hướng triển khai tiếp theo;

- Báo cáo đánh giá của các học viên và khả năng áp dụng kiến thức đã được bồi dưỡng vào hoạt động của tổ chức đang công tác sau khóa tập huấn.

4. Thời gian thực hiện: dự kiến 06 tháng

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong vòng 20 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

6. Tuyển chọn tổ chức thực hiện:

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn để tuyển chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức có hồ sơ đạt yêu cầu.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ;

- Thuyết minh thực hiện nhiệm vụ (theo Mẫu TMNV);

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 06 bộ hồ sơ photo.

(Nội dung thông báo và biểu mẫu được đăng tải tại trang thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://dost.hochiminhcity.gov.vn).

2. Cách thức nộp hồ sơ

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ (dấu công văn đến đóng vào công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ của tổ chức).

- Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- Website: http://dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.

- Điện thoại: (028) 3.9307.463.

- Người liên hệ: ông Huỳnh Chí Cường (077.912.9413)./.

17-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Truyền thông hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2023” với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện Truyền thông hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2023;

- Thúc đẩy hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo kênh kết nối và tiếp nhận các thông tin về nhu cầu, vướng mắc từ thực tế để góp phần nâng cao hiệu quả của các chính sách, chương trình phối hợp cũng như hệ thống pháp lý hỗ trợ/ phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại cơ sở.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2023

a) Nội dung

Truyền thông về:

- Các hoạt động đưa đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)… vào trong hệ thống trường học (từ tiểu học đến đại học) cũng như vào trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện.

- Các giải pháp đổi mới sáng tạo, sáng kiến của cộng đồng.

- Các hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp, trong công tác quản lý, điều hành.

b) Sản phẩm dự kiến

- Thực hiện 20 tin, bài trên các báo điện tử: Báo Người lao động, VOH, Báo Khoa học và Phát triển,…;

- Thực hiện 02 phóng sự trên Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH);

- Thực hiện 03 phóng sự trên Đài truyền hình TP.HCM (HTV);

- Thực hiện 45 tin, bài trên trang Web của Sở (https://dost.hochiminhcity.gov.vn/), 3 chuyên trang (https://doimoisangtao.vn/, https://sangkiencongdong.vn/, https://khoinghiepsangtao.vnhttps://khoinghiepsangtao.vn/) và trang web của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (https://cesti.gov.vn/).

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành
Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ;

- Thuyết minh thực hiện nhiệm vụ;

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
kèm theo 01 bộ hồ sơ photo.

2. Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ (dấu công văn đến đóng vào công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ của tổ chức).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở

- Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh.

- Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn          

- Người liên hệ: ông Lê Huy Hoàng

- Điện thoại: 028.3907 463, Di động: 0918 425 747

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

16-03-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 29 tháng 5 năm 2021, Công ty TNHH Thương mại SOL thực hiện đăng ký kiểm tra Chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại Cổng thông tin một cửa Quốc gia. Đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ có nhận được Công văn số 1660/KT3-N1 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) về việc lô hàng nhập khẩu không phù hợp, thông báo về việc Công ty TNHH Thương mại SOL nhập khẩu lô hàng 2268 cái mũ bảo hiểm có chỉ tiêu thử nghiệm không phù hợp.

Ngày 20 tháng 10 năm 2022, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Phòng Kinh tế Quận 11, Ủy ban nhân dân Phường 5 Quận 11 tiến hành kiểm tra và lập biên bản ghi nhận tình trạng thực tế Công ty TNHH Thương mại SOL không treo bảng hiệu, không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính (Số 269 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Thuế Quận 11 về việc xác định tình trạng kinh doanh hiện tại của Công ty TNHH Thương mại SOL. Theo đó, Công ty TNHH Thương mại SOL đang thực hiện thủ tục giải thể và chấm dứt hiệu lực mã số thuế (theo thông tin của công ty đã được cập nhật trên Cổng Thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp và Trang Tra cứu thông tin người nộp thuế).

Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã nhiều lần chủ động liên hệ theo thông tin của Công ty TNHH Thương mại SOL đăng ký nhưng vẫn không thể liên lạc được.

Do đó, nhằm kịp thời ngăn chặn số lượng mũ bảo hiểm thuộc lô hàng không đạt chất lượng lưu thông trên thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các địa phương gần Thành phố Hồ Chí Minh (như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang…), Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền, cảnh báo thông tin lô hàng 2268 cái mũ bảo hiểm có chỉ tiêu thử nghiệm không phù hợp quy định đến người tiêu dùng trên địa bàn thành phố về thông tin tên, địa chỉ của người nhập khẩu, tên hàng hóa không phù hợp và mức độ không phù hợp của hàng hóa cụ thể như sau:

- Tên hàng hóa: Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy loại che cả đầu và tai, không kính, cỡ lớn; nhãn hiệu BALDER, kiểu loại DG-01.

- Nhà sản xuất: Shenzen Idea Import & Export Trade Co., LTD.

- Xuất xứ: Trung Quốc.

- Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại SOL; địa chỉ: Số 269 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh; địa điểm kho hàng đã đăng ký: Số 378/33 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

- Chỉ tiêu thử nghiệm không phù hợp: Độ bền va đập và hấp thu xung động ở điều kiện thuần hóa A (nhiệt độ cao) theo QCVN 2:2008/BKHCN.

Đồng thời trong quá trình kiểm tra lưu thông hàng hóa trên thị trường thuộc địa bàn quản lý, khi phát hiện hàng hóa thuộc lô hàng vi phạm nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các quý cơ quan hỗ trợ thông tin kết quả kiểm tra, xử lý (nếu có) đối với hàng hóa vi phạm trên về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý cơ quan biết và hỗ trợ phối hợp thực hiện

15-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về  hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) năm 2023;

- Các thông tin thu thập, tổng hợp cần bám sát chủ đề hoạt động KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM năm 2023 và có dẫn nguồn cụ thể.

II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM năm 2023

1.1. Nội dung

a) Hoạt động hợp tác trong và ngoài nước: thuộc các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, thị trường KH&CN, ĐMSTvà khởi nghiệp ĐMST, sở hữu trí tuệ (SHTT), tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng suất.

b) Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Thông tin về các chương trình, dự án, nhiệm vụ (có hợp tác với quốc tế, với các địa phương, giữa các tổ chức trên địa bàn Thành phố hoặc các địa phương) đang triển khai trên địa bàn Thành phố; kết quả thực hiện; tạo ra được những sản phẩm nào có tính đột phá;

- Thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu (nội dung, đối tác, kinh phí, kết quả, ...) từ trường, viện, tổ chức KH&CN trên địa bàn Thành phố;

- Thông tin về tiềm lực KH&CN: Hội thảo khoa học, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, phòng thí nghiệm, tổ chức KH&CN trên địa bàn TP. HCM, …

- Các hoạt động nổi bật của ngành KH&CN

c) Hoạt động thị trường KH&CN: các sự kiện trình diễn công nghệ/ kết nối cung cầu công nghệ/ triển lãm công nghệ, thiết bị/ hội nghị, hội thảo giới thiệu công nghệ; quy trình, công nghệ mới đang được doanh nghiệp, ngành lĩnh vực áp dụng; doanh nghiệp làm chủ công nghệ mới/đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao; các doanh nghiệp Thành phố được vinh danh, trao giải thưởng trong và ngoài nước về KH&CN & ĐMST.

d) Hoạt động ĐMST và khởi nghiệp ĐMST: các sự kiện của Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST (Hội thảo, kết nối, huấn luyện, cuộc thi, chương trình ươm tạo, kết nối đầu tư, triển lãm, pitching, …); các giải thưởng về khởi nghiệp, sáng tạo; hoạt động hợp tác quốc tế.

e) Hoạt động SHTT

- Các báo cáo về kết quả quản lý nhà nước về SHTT ở Trung ương và địa phương (chỉ tiêu, số liệu, kết quả, đánh giá, kiến nghị...).

- Sự kiện liên quan đến SHTT: tập huấn/hội thảo/tọa đàm, cuộc thi, triển lãm...

- Thông tin về  tình hình xâm phạm quyền SHTT (các vụ việc cụ thể, điển hình, hàng giả/hàng nhái..., tranh chấp giữa doanh nghiệp (DN) với nhau hoặc khiếu kiện giữa cơ quan Nhà nước với DN...)

- Các sáng kiến cộng đồng (sáng kiến hay, được khen thưởng/ vinh danh..)

- Các chính sách, nội dung hỗ trợ của các sở, ngành liên quan đến SHTT – Hợp tác quốc tế về SHTT...

g) Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng suất: Thu thập, tổng hợp thông tin về các mô hình, hoạt động của DN trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên địa bàn Thành phố

h) Hoạt động KH&CN và ĐMST tại cơ sở

- ĐMST trong khu vực công (đô thị thông minh, chuyển đổi số, chính phủ điện tử):

+ Đào tạo, tập huấn (nội dung đào tạo, tập huấn; đối tượng tham dự; số lượng tham dự)

+ Triển khai, ứng dụng mô hình, giải pháp trong công tác quản lý, điều hành (tên mô hình, giải pháp; đơn vị thực hiện; địa điểm triển khai; mục tiêu; hiệu quả đạt được)

- Về hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN về nông nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn:

+ Xây dựng tài liệu mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp (tên tài liệu mô hình; mục tiêu);

+ Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp (tên mô hình; đơn vị thực hiện; địa điểm triển khai; mục tiêu; công nghệ ứng dụng; quy mô, kinh phí thực hiện (ngân sách nhà nước/ kinh phí đối ứng/ nguồn khác); hiệu quả kinh tế - xã hội đạt được).

+ Chuyển giao mô hình ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ cao trong nông nghiệp (tên mô hình; đơn vị thực hiện; địa điểm triển khai; mục tiêu; công nghệ ứng dụng; quy mô, kinh phí thực hiện (ngân sách nhà nước/ kinh phí đối ứng/ nguồn khác), sản phẩm mô hình; hiệu quả kinh tế - xã hội đạt được)

- Hỗ trợ DN nâng cao năng lực ĐMST

Các lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm cho doanh nghiệp: về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, truy xuất nguồn gốc, giới thiệu các chính sách hỗ trợ về KH&CN, ĐMST, khởi nghiệp; quỹ phát triển KH&CN của DN; … (tên lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; mục tiêu; số lượng DN tham dự); hỗ trợ DN đổi mới công nghệ (tên DN được hỗ trợ; nội dung hỗ trợ; giải pháp công nghệ mà DN được hỗ trợ; kinh phí hỗ trợ; hiệu quả đạt được).

- ĐMST trong trường học

Các cuộc thi, hội thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm do quận huyện, TP Thủ Đức tổ chức (tên cuộc thi, hội thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; mục tiêu; đối tượng tham dự; số lượng tham dự)

1.2. Sản phẩm dự kiến

- Hệ thống báo cáo trực tuyến cập nhật thông tin tổng hợp về hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP. HCM hàng ngày từ kênh truyền thông báo chí;

- Báo cáo tổng hợp thông tin về hoạt động KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM năm 2023 theo tháng/ quý/năm hoặc theo yêu cầu đột xuất.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có kinh nghiệm trong hoạt động khoa học công nghệ, ĐMSTtrên địa bàn TP. HCM.

- Có kinh nghiệm thực hiện hoạt động truyền thông về KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

1.1. Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP. HCM năm 2023;

- Thuyết minh đăng ký thực hiện nhiệm vụ thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM năm 2023.

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

1.2. Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc đóng dấu công văn đến của Sở (trường hợp nộp trực tiếp).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

- Người liên hệ: bà Đỗ Thị Quỳnh Hương, email: vp.skhcn@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028.39327831.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

10-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện quy trình phân tích thực phẩm vân tay.

Tổ chức/cá nhân đề nghị đánh giá kết quả nhiệm vụ:

- Tổ chức đề nghị:

+ Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ

+ Địa chỉ: 169B Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

+ Điện thoại:  028.39613696

- Cá nhân thực hiện nhiệm vụ:

+ Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Hạnh

+ Số CCCD: 079175013723

+ Địa chỉ: 173/72 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú. TP Hồ Chí Minh.

Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

TT

Tên sản phẩm

Mô tả tính năng, công dụng của sản phẩm/chỉ tiêu khoa học đạt được

1

Quy trình phân tích thực phẩm vân tay mật ong

Với kỹ thuật phân tích hiện đại LC – MS/MS; GC – MS.MS, LC – HRMS và isotope giúp đánh giá chất lượng mật ong nhanh và chính xác: Các chỉ tiêu chất lượng mật ong, tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, kháng sinh và sự pha trộn mật ong với các syrup, đường.

2

Quy trình phân tích thực phẩm vân tay trái cây và nước ép

Với việc phân tích đồng vị bền Carbon C13, N15 và O18 giúp phát hiện được sản phẩm thực phẩm có đúng như công bố của nhà sản xuất: Sản phẩm hữu cơ, sản phẩm 100% nguyên chất

Khuyến nghị đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ cần phải thẩm định: Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ đã thực hiện đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại mã số QLCTNH 79.005954T do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 12 năm 2017. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ khuyến nghị công ty có thể áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

10-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đối với:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Xây dựng và đánh giá kết quả chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho Điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2017 – 2019.

Tổ chức/cá nhân đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả nhiệm vụ:

- Tổ chức đề nghị:

+ Tên cơ quan: Bệnh viện Nhân dân 115.

+ Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại:  028. 38654249

- Cá nhân chủ nhiệm:

+ Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh

+ Số CCCD: 079171035859

+ Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Thành viên tham gia:

+ GS. TS Bùi Thị Thu Hà

+ TS. BS Đỗ Quốc Huy

+ CNĐD Trần Thị Hạnh

+ CNĐD Văn Thị Thu Hương

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 05/2017 – 01/2019

- Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

STT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dung sản phẩm

1

Chuẩn năng lực hút đờm của điều dưỡng

Gồm 27 chuẩn năng lực hút đờm nhằm năng cao năng lực hút đờm cho điều dưỡng bệnh viện Nhân dân 115, hạn chế các nguy cơ nhiễm khuẩn, suy hô hấp...

2

Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực

- Cập nhật kiến thức, kỹ năng về qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực điều dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh

- Được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định 4189/QĐ-SYT ngày 18/6/2020

03-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (sau đây gọi tắt là dự án). Nội dung cụ thể như sau:

I.    MỤC ĐÍCH

- Ứng dụng các mô hình tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp nhằm tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng cho nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp thông qua chương trình hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

- Từng bước hình thành và phát triển nền tảng trực tuyến về hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục bao gồm các nội dung liên quan đến đào tạo STEM, STEAM, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ giáo dục kết nối với nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

a) Mục tiêu

Phối hợp với nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện, tổ chức, cá nhân tiếp nhận sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.

d) Điều kiện

- Đơn vị đăng ký thực hiện: có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp có hiệu quả và sẵn sàng phối hợp chuyển giao; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ. Ưu tiên các mô hình, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có hiệu quả cao và có khả năng nhân rộng.

- Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận hỗ trợ chuyển giao: có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện. Trường hợp không đảm bảo chứng từ quyết toán phần vốn đối ứng thì kinh phí ngân sách phối hợp sẽ giảm tương ứng để đảm bảo không vượt tỷ lệ ngân sách phối hợp tối đa (30% tổng kinh phí).

đ) Hồ sơ đăng ký

- Công văn đề nghị hỗ trợ (Mẫu ĐNPH);

- Thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (Mẫu TMNV, dự toán);

- Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).

e) Hồ sơ nghiệm thu

- Báo cáo tổng kết dự án;

- Các sản phẩm có liên quan;

- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

Link tham khảo Chính sách hỗ trợ: Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nông nghiệp

2. Xây dựng tài liệu mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp

a) Mục tiêu

Tạo lập cơ sở dữ liệu về các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp nhằm phổ biến cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân tham khảo, nghiên cứu, triển khai ứng dụng để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất,
kinh doanh, phục vụ xuất khẩu, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu,  Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa không quá 30.000.000 đồng/ tài liệu.

d) Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nông nghiệp (giống (cây trồng, vật nuôi, thủy sản), chăn nuôi, trồng trọt, bảo quản và chế biến sau thu hoạch) có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để xây dựng tài liệu mô hình.

đ) Hồ sơ đăng ký

- Phiếu đăng ký và bảng dự toán chi tiết kinh phí xây dựng tài liệu (Mẫu ĐKTL);

- Giới thiệu tài liệu (Mẫu GTTL);

- Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và
cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).

e) Hồ sơ nghiệm thu

- Tài liệu mô hình gồm: bản giấy, tập tin điện tử (PDF, word); báo cáo tổng kết; bản tóm tắt tài liệu; video clip hướng dẫn mô hình (tối thiểu 15 phút).

- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện xây dựng tài liệu mô hình.

3. Triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục

a) Mục tiêu

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục, thông qua các cuộc thi, hội thảo, sự kiện kết nối (STEM, STEAM, phát triển tư duy, kỹ năng sáng tạo, …), huấn luyện, bồi dưỡng giáo dục về STEM, STEAM, chương trình trải nghiệm, ngày hội sáng tạo khởi nghiệp dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp, xây dựng chương trình tập huấn đổi mới sáng tạo, STEM, STEAM trực tuyến cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức (phòng Kinh tế, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Khoa học và Công nghệ…) thông qua các đơn vị tổ chức, các trường (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, tổ chức).

c) Quyền lợi

Cơ quan, đơn vị, tổ chức đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 80.000.000 đồng.

d) Điều kiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức đăng ký thực hiện có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực thực hiện dự án. Trường hợp không đảm bảo chứng từ quyết toán phần vốn đối ứng thì kinh phí ngân sách hỗ trợ sẽ giảm tương ứng để đảm bảo không vượt tỷ lệ ngân sách hỗ trợ tối đa (30% tổng kinh phí).

đ) Hồ sơ đăng ký

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu TMNV);

- Dự toán kinh phí chi tiết cho từng hạng mục thực hiện (mẫu dự toán).

e) Hồ sơ nghiệm thu

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ (Mẫu BCTK);

- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện nhiệm vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cách thức nộp hồ sơ

- Hồ sơ đăng ký thực hiện vui lòng gửi qua email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn hoặc nộp trực tiếp (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận).

- Các biểu mẫu vui lòng tham khảo tại website http://dost.hochiminhcity.gov.vn, cụ thể như sau:

+ Nội dung 1: Xem Chính sách hỗ trợ - Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nông nghiệp;

+ Nội dung 2, 3: Xem Thông báo - Mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Liên tục trong năm kể từ ngày ban hành Thông báo.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- Website: http://dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.

- Điện thoại: (028) 3 9307 463.

- Người liên hệ: Ông Huỳnh Chí Cường./.

17-02-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Đầu tư từ ngân sách Thành phố cho KH&CN đạt trên 2% tổng chi ngân sách Thành phố, trong đó phấn đấu nâng tỉ lệ dành cho hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo đạt 30%.
2. Tỷ lệ ứng dụng kết quả sau nghiệm thu của nhiệm vụ KH&CN đạt trên 70%; ứng dụng trực tiếp cho doanh nghiệp đạt 60%.
3. Tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt 50% so với cả nước.
II. NỘI DUNG
1. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ Đô thị thông minh và chuyển đổi số

a) Mục tiêu
Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và xây dựng các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phục vụ Đề án Đô thị thông minh và Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố. Tập trung nghiên cứu ứng dụng các giải pháp, mô hình, nền tảng số phục vụ công tác quản trị, điều hành lĩnh vực công, lĩnh vực y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác.

b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng mô hình, giải pháp, công nghệ để thu thập và cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản trị, điều hành, lập kế hoạch, quy hoạch, dự báo… phục vụ hệ thống cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính - quản trị, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, môi trường và một số lĩnh vực khác.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các giải pháp, công nghệ, mô hình hỗ trợ phát triển các nền tảng số phục vụ các ngành công nghiệp chuyển đổi số, hỗ trợ công tác quản trị - điều hành và thực hiện mô hình tăng trưởng mới.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và đổi mới công nghệ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng giải pháp, công nghệ và triển khai áp dụng mô hình quản lý sản xuất thông minh cho các ngành công nghiệp.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng giải pháp, công nghệ thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế chia sẻ và triển khai áp dụng thử nghiệm mô hình.

2. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ công nghiệp
a) Mục tiêu
Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, đặc biệt là nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm tiềm năng của Thành phố.
b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp hỗ trợ các ngành công nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm và triển khai áp dụng thử nghiệm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng ứng dụng công nghệ cao; đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; có giá trị gia tăng cao; có khả năng cạnh tranh và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; thân thiện môi trường; có vai trò thúc đẩy phát triển ngành.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng giải pháp, mô hình, công nghệ, vật liệu mới nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất và đời sống.

3. Chương trình Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe
a) Mục tiêu
Phát triển và ứng dụng các kỹ thuật, giải pháp, quy trình khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Y - Dược, tạo ra các sản phẩm để nâng cao chất lượng dự phòng, chẩn đoán, điều trị và nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19.
b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Y học lâm sàng - cận lâm sàng

+ Nghiên cứu phát triển công nghệ y - sinh học nhằm tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật trước sinh, sơ sinh ngang tầm khu vực;

+ Nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật chuẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng kỹ thuật mới trong tầm soát, chẩn đoán (chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao, sinh học phân tử, công nghệ sinh học,…) và trong điều trị (vi phẫu thuật, phẫu thuật bằng robot, ứng dụng laser, tế bào gốc);

+ Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Blockchain và các công nghệ khác phục vụ công tác chẩn đón và điều trị;

+ Nghiên cứu kết hợp Đông Tây y trong phục hồi chức năng và điều trị bệnh mãn tính.

- Y học dự phòng: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng giải pháp, công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả dự phòng.

- Y học cộng đồng

+ Nghiên cứu giải pháp phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm như: sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng,…; Nghiên cứu tình hình và dự báo tiến triển các bệnh mãn tính không lây (tim mạch, đái tháo đường...) và đề xuất các biện pháp can thiệp nhằm giảm thiểu sự gia tăng bệnh; Xác định “Chỉ số sức khỏe và bệnh tật” của người dân thành phố; Nghiên cứu nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống ở người già;

+ Nghiên cứu các chiến lược và giải pháp thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt ưu tiên nghiên cứu phát triển mạng lưới thầy thuốc gia đình;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và giải pháp nâng cao sức khỏe, an toàn - vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất;

+ Nghiên cứu đánh giá tác động của thay đổi khí hậu lên sức khoẻ người dân ở những vùng có khả năng bị ảnh hưởng nặng;

+ Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trong bảo quản, chế biến, đóng gói… nhằm nâng cao công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Y tế thông minh

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp, mô hình y tế thông minh trong quản lý mạng lưới các cơ sở chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám - chữa bệnh; quản lý và sử dụng dược phẩm, trang thiết bị y tế... và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh.

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong chiết xuất, bào chế và sản xuất thuốc mới từ nguồn dược liệu trong nước; 

+ Nghiên cứu phát triển thuốc mang tên gốc thay thế dược phẩm ngoại nhập;

+ Nghiên cứu xây dựng và chuẩn hoá các mô hình dược lý tế bào, dược lý phân tử và nghiên cứu phát triển và ứng dụng kỹ thuật – công nghệ mới trong phân tích, kiểm nghiệm phục vụ sản xuất dược phẩm.

- Phát triển công nghiệp Dược: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ in 3D hỗ trợ sản xuất linh kiện thay thế, cấy ghép, tái tạo trong y học.

4. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
a) Mục tiêu
Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị và phát triển giống cây, giống con.
b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại để tạo ra giống cây trồng chất lượng, có năng suất lớn và mang lại giá trị kinh tế cao, từng bước hình thành trung tâm giống cây của khu vực.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại để tạo ra giống vật nuôi chất lượng, có năng suất lớn và mang lại giá trị kinh tế cao, từng bước hình thành trung tâm giống con của khu vực;

- Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất giống một số đối tượng nuôi có giá trị.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và triển áp dụng khai thử nghiệm trong chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới từ nông sản, chế biến các sản phẩm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, chủ động và thích ứng tốt trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế quốc tế;

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thuốc, chế phẩm sinh học, kit chẩn đoán bệnh phục vụ công tác kiểm soát, khống chế, điều trị dịch bệnh trong nuôi, trồng.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học trong bảo tồn nguồn gen, nhân giống nhằm bảo tồn và phát triển các giống loài bản địa, đặc hữu, có giá trị khoa học và kinh tế.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp, mô hình theo hướng công nghiệp 4.0 và triển khai áp dụng thử nghiệm trong các khâu trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, góp phần thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp thông minh và phát triển bền vững.

5. Chương trình Nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị
a) Mục tiêu

Nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Tập trung nghiên cứu các mô hình, giải pháp tạo ra động lực mới cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế Thành phố.
b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Kinh tế

+ Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách, dịch vụ công, mô hình tổ chức quản lý, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công; nghiên cứu mô hình, cơ chế, chính sách chuyển dịch kinh tế, phát triển kinh tế số... để tạo ra động lực mới cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế;

+ Nghiên cứu triển khai áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong một số lĩnh vực cụ thể và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển;

+ Nghiên cứu các mô hình xã hội hóa, hợp tác công tư thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các mô hình phân tích, khai thác dữ liệu nâng cao năng lực quản trị, quy hoạch và dự báo phát triển kinh tế.

- Con người - văn hóa - xã hội đô thị

+ Nghiên cứu các vấn đề về xã hội đô thị, quản lý đô thị, văn hóa đô thị, con người và gia đình đô thị và xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách quản trị - phát triển; các vấn đề về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội;

+ Nghiên cứu xây dựng các mô hình mới và áp dụng thử nghiệm trong giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

- Dân số và phát triển

+ Nghiên cứu toàn diện, đồng bộ các vấn đề dân số và quan hệ, tác động của dân số với phát triển kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội Thành phố và quản lý điều hành công tác dân số;

+ Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành dân số và kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Bảo vệ môi trường

+ Nghiên cứu công nghệ tiên tiến tái chế chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện môi trường; Nghiên cứu nhằm hỗ trợ tăng sản lượng, mẫu mã sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất túi, bao bì thân thiện môi trường;

+ Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong công tác: phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố;

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong sản xuất vật liệu thân thiện môi trường nhằm thay thế nhựa trong sản xuất, kinh doanh; mô hình kinh tế tuần hoàn chất thải nhựa trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…;

+ Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ hoạt động tái chế phát triển bền vững, chính sách phải đáp ứng chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ trong quan trắc và bảo vệ môi trường.

- Phát triển vật liệu xây dựng mới

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng mới thay thế vật liệu xây dựng truyền thống, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường thay thế cát sử dụng trong xây dựng và thay thế cát san lấp;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ sản xuất vật liệu thân thiện môi trường nhằm thay thế nhựa trong sản xuất, kinh doanh…

- Ứng phó biến đổi khí hậu

+ Nghiên cứu các giải pháp và công nghệ ứng dụng nhiên liệu sạch thay thế nhiên liệu truyền thống nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng;

+ Nghiên cứu xây dựng được các phương án di dời các cơ sở công nghiệp ra khỏi những vùng bị ảnh hưởng dưới tác động của biến đổi khí hậu;

+ Nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi công nghệ sạch và công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp nhằm giải phát thải khí nhà kính;

+ Nghiên cứu thiết kế và áp dụng thành công nhà ở thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, có thể tái sử dụng, tái cơ cấu hoặc tái chế các nguồn tài nguyên đã sử dụng.

- Thủy lợi

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo diễn biến nguồn nước, chất lượng nước, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển đê phục vụ hoạt động thủy lợi; 

+ Triển khai ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước, cấp nước sinh hoạt, tái sử dụng nước và tiêu, thoát nước;

+ Nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới, cấu kiện mới và công nghệ hiện đại trong xây dựng công trình thủy lợi, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ quan và cảnh quan công trình;

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát biến động đường bờ và xây dựng dữ liệu phục vụ tìm kiếm cứu nạn, csdứu hộ, phòng chống thiên tai.

6. Các nhiệm vụ KH&CN phục vụ các Chương trình/Kế hoạch do Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (danh mục đính kèm)

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
1. Đối tượng đăng ký
Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia
Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh (chi tiết http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/pages/vb-phap-luat.aspx).

3. Yêu cầu sản phẩm cần đạt

- Phục vụ cho khu vực công của Thành phố; phục vụ cho cộng đồng người dân Thành phố; phục vụ nhóm doanh nghiệp của Thành phố; phục vụ chương trình sản phẩm chủ lực của Thành phố.

- Mang tính đột phá so với sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường hoặc sản phẩm có tiềm năng phát triển trong tương lai.

- Góp phần phục vụ các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố; phục vụ trực tiếp cho doanh nghiệp ứng dụng tạo ra sản phẩm mới hoặc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

4. Điều kiện xem xét cấp kinh phí

a) Hỗ trợ tối đa 30% tổng kinh phí: nhiệm vụ góp phần phục vụ các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố; phục vụ trực tiếp cho doanh nghiệp ứng dụng tạo ra sản phẩm mới hoặc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

b) Hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí: nhiệm vụ góp phần phục vụ các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

- Có sản phẩm phục vụ chương trình sản phẩm chủ lực của Thành phố;

- Có sự hợp tác quốc tế để thực hiện nhiệm vụ;

- Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện.

c) Cấp tối đa đến 100% tổng kinh phí: nhiệm vụ phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

- Nhiệm vụ có sản phẩm cụ thể theo đặt hàng của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá đạt từ 80/100 điểm trở lên và có sản phẩm đáp ứng một trong các tiêu chí: phục vụ cho khu vực công của Thành phố; phục vụ cho cộng đồng người dân Thành phố; phục vụ nhóm doanh nghiệp của Thành phố; sản phẩm mang tính đột phá so với sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường hoặc sản phẩm có tiềm năng phát triển trong tương lai.

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
1. Thành phần hồ sơ
- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH); 

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/thu-tuc-tuyen-chon-giao-truc-tiep-to-chuc-ca-nhan-chu-tri-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe/

2. Cách thức đăng ký hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm kể từ ngày đăng Thông báo.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục IV.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ: Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf, không đặt mật khẩu và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện. Hồ sơ nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN (theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn).

3. Thời gian thẩm định hồ sơ


- Giai đoạn 1: tháng 3/2023 đối với các hồ sơ nộp đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2023.

- Giai đoạn 2: tháng 7/2023 đối với các hồ sơ nộp đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Đối với các hồ sơ nhận từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 12 năm 2023: sẽ được thẩm định vào Quý I/2024.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 hoặc 028.39325883 (Phòng Quản lý Khoa học)./.

17-02-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo Đợt 1 năm 2023 (Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ), cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH) kèm theo dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/thu-tuc-tuyen-chon-giao-truc-tiep-to-chuc-ca-nhan-chu-tri-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe/

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/03/2023.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục II.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 101-2023-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929./.

13-02-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách:

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đánh giá điều trị đa mô thức ung thư đại tràng giai đoạn II -  III.

- Tổ chức đề nghị xác nhận kết quả nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn.

- Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại:  028. 39902468, 0918 231756

Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

- Bảng mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, đặc điểm bướu, hạch khảo sát trong phẩu thuật, phác đồ - chu kỳ - tác dụng phụ hóa trị.

- Bảng khảo sát tỉ lệ sống còn toàn bộ và sống còn không bệnh.

Khuyến nghị đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ cần phải thẩm định: nhiệm vụ thực hiện theo phác đồ chung nên không cần thẩm định

13-01-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Lãnh đạo Sở như sau:

Thứ, Ngày Tiếp công dân

Người tiếp công dân

Chức vụ

Quý 1 năm 2023

Thứ Sáu

13/01/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

27/01/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

10/02/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

17/02/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

24/02/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

10/3/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

17/3/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

24/3/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Quý 2 năm 2023

Thứ Sáu

07/4/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

14/4/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

21/4/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

12/5/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

19/5/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

26/5/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

09/6/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

16/6/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

23/6/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Quý 3 năm 2023

Thứ Sáu

07/7/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

14/7/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

21/7/2023

- Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

11/8/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

18/8/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

25/8/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

08/9/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

15/9/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

22/9/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Quý 4 năm 2023

Thứ Sáu

13/10/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

20/10/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

27/10/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

10/11/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

17/11/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

24/11/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

08/12/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

15/12/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

22/12/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân – Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

09-01-2023
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Xây dựng và đánh giá kết quả chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho Điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2017 - 2019

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bệnh viện Nhân dân 115 đã chọn tạo được 02 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Chuẩn năng lực hút đờm của điều dưỡng

27 chuẩn năng lực hút đờm của điều dưỡng 

 

2

Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực

- Chương trình đào tạo đạt hiệu quả

- Được Hội đồng thẩm định Sở Y tế phê duyệt

 

 1.    Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 028. 38654249

Website: benhvien115.com.vn

Người đại diện pháp lý: TS. BS PHAN VĂN BÁU

Cơ quan chủ quản (nếu có): Sở Y tế

 1. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1971                Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 079171035859

Chức danh khoa học (nếu có): Tiến sĩ

Chỗ ở hiện tại: 227/31 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM

Nơi công tác (nếu có): Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại NR/CQ: 0909 363531             

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Y học
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

- Nâng cao, cải thiện năng lực hút đờm của điều dưỡng để mang lại hiệu quả chăm sóc người bệnh hút đờm.

- Xây dựng chương trình đào tạo năng lực hút đờm dựa trên chuẩn năng lực và tổ chức được các lớp đào tạo cho điều dưỡng.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Kết quả phổ biến thông qua Hội nghị khoa học khối Điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân 115 và đăng trên các tạp chí y dược.

- Sở Y tế đã phổ biến và ban hành Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng tại các bệnh viện trong thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ Y tế có thể ban hành và áp dụng Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng cho các bệnh viện trên toàn quốc và các trường đào tạo điều dưỡng.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

  Thời gian dự kiến: Tháng 02/2023

 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

06-01-2023
Nội dung thông báo:

Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh” là một sản phẩm truyền thông đa phương tiện, tích hợp các nguồn tư liệu phong phú, sinh động về biển, đảo Việt Nam, với hơn 200 bức ảnh, 23 video clip, trên nền tảng Cổng Thông tin đối ngoại vietnam.vn, với tên miền: truongsaxanh.vietnam.vn.

Với góc nhìn chân thực, sống động và gần gũi về cuộc sống ở Trường Sa, Triển lãm góp phần mang hình ảnh biển, đảo quê hương tới gần hơn với nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin về Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh”.

28-12-2022
Nội dung thông báo:

Từ năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương sớm thực hiện, ban hành nhiều chính sách nhằm triển khai thực hiện và thúc đẩy hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa như: Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo thuộc Dự án Mô hình Chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 (ban hành theo Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh); Đề án quản lý và truy xuất nguồn gốc trứng gia cầm thuộc Dự án Mô hình Chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2017); Đề án quản lý và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm thuộc Dự án Mô hình Chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2017); Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 (Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Kế hoạch số 3355/KH-SNN ngày 14 tháng 12 năm 2016 về triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc rau trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh…

Các chương trình, đề án này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể đã và đang hình thành thói quen thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong các cơ sở sản xuất để bảo đảm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ý thức được việc cần thiết phải thực hiện truy xuất nguồn gốc trong giao dịch, mua bán sản phẩm, hàng hóa để phần nào yên tâm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong giao dịch và nhiều lợi ích khác nữa. Cùng với thời gian, các hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đã tạo được niềm tin, thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đã và đang sử dụng nhiều hình thức khác nhau thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa như dãy mã số mã vạch, mã QR code,… nhiều loại ứng dụng khác nhau để thực hiện nhận diện và quản lý sản phẩm, hàng hóa; Các ứng dụng được sở, ban ngành, doanh nghiệp đã và đang sử dụng chưa mang tính kết nối dữ liệu và thống nhất trong cả nước. Thực trạng này làm cho việc quản lý, truy xuất dữ liệu không nhất quán và chưa đồng bộ, mang tính tự phát và còn nhiều hạn chế, khó khăn trong kết nối và chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu cũng như thực hiện các giao dịch thương mại trong nước và xuất khẩu.

Thực hiện triển khai Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định số 1039/QĐ-UBND) và Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (Quyết định số 1040/QĐ-UBND).

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm và các sở ngành liên quan và UBND quận huyện, thành phố Thủ Đức triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Quyết định số 1039/QĐ-UBND và Quyết định số 1040/QĐ-UBND, Thành phố sẽ tập trung vào các nhóm việc cụ thể như: Rà soát các văn bản về truy xuất nguồn gốc; Tập huấn về truy xuất nguồn gốc; Lập danh mục các sản phẩm, hàng hóa ưu tiên truy xuất nguồn gốc trên địa bàn; Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của thành phố, kết nối với hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc Quốc gia.

Trước mắt trong năm 2022, năm đầu của kế hoạch, Thành phố sẽ triển khai thực hiện các công việc như: Tổ chức tuyên truyền phổ biến về Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và các hoạt động liên quan truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Rà soát các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc; Xây dựng danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc của Thành phố; Khảo sát, thu thập thông tin về hiện trạng, nhu cầu xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật nhằm chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Thành phố khi Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia được đưa vào vận hành; Tham mưu UBND Thành phố ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa ưu tiên truy xuất nguồn gốc trên địa bàn…

Để triển khai thực hiện Quyết định số 1039/QĐ-UBND và Quyết định số 1040/QĐ-UBND của Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1445/KH-SKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2022 về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia tổ chức 01 Hội nghị về tuyên truyền cho công tác truy xuất nguồn gốc (tháng 6/2022 với hơn 100 lượt người tham dự), 03 lớp phổ biến về tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc cho các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước, quận huyện, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan, bao gồm: TCVN 12850:2019 - Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc; TCVN 13166-1:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 1: Yêu cầu chung; TCVN 13166-4:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 4: Thịt lợn; TCVN 13166-1:2020 Truy xuất nguồn gốc -Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 1: Yêu cầu chung; TCVN 13166-5:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 5: Thịt gia cầm; TCVN 12827:2019 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi (tháng 11/2022 với 265 lượt người tham dự).

Sở Khoa học và Công nghệ cũng phối hợp các Sở ngành, quận huyện đề xuất danh mục ưu tiên truy xuất nguồn gốc để trình UBND Thành phố ban hành nhằm định hướng hoạt động truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý ATTP, các sở ngành, quận huyện tiếp tục thực hiện triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, chú trọng vào công tác huấn luyện cho người làm công tác truy xuất nguồn gốc ở doanh nghiệp, thiết lập hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia khi đưa vào vận hành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên truy xuất nguồn gốc thực hiện việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, đảm bảo một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kiểu mẫu thuộc các lĩnh vực rau quả tươi, gia súc và gia cầm, thủy sản, thực phẩm,... trên địa bàn Thành phố sử dụng mã số, mã vạch tại Việt Nam có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác trao đổi dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

26-12-2022
Nội dung thông báo:

Bộ TCVN 13166 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm gồm các phần sau đây:

- TCVN 13166-1:2020, Phần 1: Yêu cầu chung;

- TCVN 13166-2:2020, Phần 2: Thịt trâu và thịt bò;

- TCVN 13166-3:2020, Phần 3: Thịt cừu;

- TCVN 13166-4:2020, Phần 4: Thịt lợn;

- TCVN 13166-5:2020, Phần 5: Thịt gia cầm.

TCVN 13166-4:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể thực hiện một hoặc, nhiều vai trò trong chuỗi cung ứng thịt lợn. Ở đây hoạt động của các bên đóng vai trò chính và vai trò hỗ trợ trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

         Về phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với chuỗi cung ứng thịt lợn để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc. Tiêu chuẩn này được sử dụng đồng thời với TCVN 13166-1:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 1: Yêu cầu chung.

         Về yêu cầu chung: Cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia chuỗi cung ứng thịt lợn phải đáp ứng các yêu cầu chung nêu trong Điều 5 của TCVN 13166-1:2020, Mô hình truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng thịt lợn được minh họa sau

5.png

          Các yếu tố truy xuất nguồn gốc chủ yếu như:

 1. a) Đối với lợn thương phẩm, các yếu tố truy xuất nguồn gốc chủ yếu bao gồm:

- Mã định danh từng cá thể hoặc đàn lợn;

- Thông tin về lợn như tuổi (ngày sinh hoặc tháng sinh), địa điểm sản xuất giống, nuôi vỗ béo và xuất bán;

- Mẻ/lô thức ăn (ngũ cốc và các chất bổ sung) và xác định chất lượng thông qua các tài liệu cung cấp về thức ăn bổ sung;

- Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật;

- Thông tin điều trị thú y.

 1. b) Đối với thân thịt lợn là thương phẩm không được quét mã khi bán lẻ tại điểm bán, các yếu tố truy xuất nguồn gốc sử dụng số định danh ứng dụng AI của GTIN (01) và AI của số mẻ/lô (10) hoặc AI của số xêri (21), sử dụng SSCC liên kết thân thịt với ID của từng cá thể lợn hoặc ID đàn vật lợn
 2. c) Đối với vật chứa là thương phẩm có khối lượng thay đổi không được quét mã khi bán lẻ tại điểm bán, các yếu tố truy xuất nguồn gốc được định danh bằng GTIN + số mẻ/lô hoặc GTIN + số xêri, tất cả thông tin này phải xuất hiện ở định dạng mã vạch (ví dụ: mã vạch GS1-128) và ở định dạng có thể đọc được bằng mắt;
 3. d) Đối với các thương phẩm có khối lượng thay đổi được quét mã khi bán lẻ tại điểm bán

Các thương phẩm có khối lượng thay đổi được quét mã tại điểm bán có thể áp dụng hai ứng dụng GS1 chính. Sử dụng GTIN và sử dụng RCN được mã hoá với mã vạch EAN/UPC.

Các dạng thương phẩm được tóm tắt trong Bảng 3.

4.jpg

 

         Định danh thương phẩm: được áp dụng cho Thẻ thân thịt và Sản phẩm thịt lợn (thương phẩm) trong thương mại thường có khối lượng thay đổi do quá trình sản xuất tạo ra một loạt sản phẩm cùng loại có khối lượng khác nhau hoặc do sản phẩm được sản xuất theo đơn hàng đặc biệt về số lượng hoặc khối lượng.

         Định danh và thu thập dữ liệu tự động sẽ được áp dụng như sau:

Cơ sở giết mổ lợn thực hiện định danh và thu thập dữ liệu tự động như sau:

Thứ tự

Mã GS1/Yếu tố dữ liệu chính

Định danh và thu thập dữ liệu tự động (AIDC)

Phân loại  thông tin

1

GLN bên gửi hàng/nhà cung cấp 1)

AI (412) PURCHASE FROM

C

Tên nhà cung cấp

GLN master data

L

Địa chỉ nhà cung cấp

GLN master data

L

Mã số nhà cung cấp (nếu có)

 

L

2

GLN bên nhận hàng 1)

 

C

Tên cơ sở tiếp nhận

AI (410) SHIP TO LOC

L

Địa chỉ cơ sở tiếp nhận

L

Mã số cơ sở tiếp nhận (nếu có)

L

3

SSCC

Al (00) SSCC

C

4

GTIN

Al (01) GTIN hoặc Al (02) CONTENT

M

Tên sản phẩm

GTIN master data

L

Chủng loại sản phẩm (ví dụ: thịt lợn sữa, thịt lợn nái, thay vì “thịt lợn”)

 

C

5

Số mẻ/lô hoặc Số xêri

Al (10) BATCH/LOT

Al (21) SERIAL

M, L

6

Số thẻ tai

Al (251)

C

7

Số lượng hoặc khối lượng tịnh

Al (30) VAR.COUNT

Al (310) NET WEIGHT (kg)

C, L

Phân loại thân thịt

 

L

8

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ

Al (7030) PROCESSOR

C, L

Tên cơ sở giết mổ

 

 

9

Ngày giết mổ

Al (7007) HARVEST DATE

C

10

Ngày cấp đông đầu tiên (nếu có)

Al (7006) FIRST FREEZE DATE

C, L

11

Nước xuất xứ (country of birth)

Al (422) ORIGIN

C, L

12

Nước có cơ sở chăn nuôi/vỗ béo (country of rearing/fattening)

Al (423) COUNTRY - INITIAL PROCESS.

C, L

13

Nước có cơ sở giết mổ (country of slaughtering)

Al (424) COUNTRY - PROCESS

C, L

14

Nước tại đó thực hiện toàn bộ quá trình (nếu có)

Al (426) COUNTRY - FULL PROCESS

C, L

1) Lựa chọn từ AI 410 đến AI 415 tùy thuộc vào vai trò của cơ sở trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

 

Cơ sở pha lọc thịt lợn thực hiện định danh và thu thập dữ liệu tự động như sau:

Thứ tự

Mã GS1/Yếu tố dữ liệu chính

Định danh và thu thập dữ liệu tự động (AIDC)

Phân loại thông tin

1

GLN bên gửi hàng/nhà cung cấp 1)

AI (412) PURCHASE FROM

C

Tên nhà cung cấp

GLN master data

L

Địa chỉ nhà cung cấp

GLN master data

L

Mã số nhà cung cấp (nếu có)

 

L

2

GLN bên nhận hàng 1)

 

C

Tên cơ sở tiếp nhận

AI (410) SHIP TO LOC

L

Địa chỉ cơ sở tiếp nhận

L

Mã số cơ sở tiếp nhận (nếu có)

L

3

SSCC

Al (00) SSCC

C

4

GTIN

Al (01) GTIN hoặc Al (02) CONTENT

M

Tên sản phẩm

GTIN master data

L

Chủng loại sản phẩm

 

C

5

Số mẻ/lô hoặc Số xêri

Al (10) BATCH/LOT Al (21) SERIAL

M, L

6

Số lượng hoặc khối lượng tịnh

Al (30) VAR.COUNT

Al (310) NET WEIGHT (kg)

C, L

7

Hạn sử dụng [hạn sử dụng cuối cùng (expiration date/use by dates) hoặc hạn sử dụng tốt nhất (best before dates)]

Al (15) BEST BEFORE DATES

Al (17) USE BY OR EXPIRY

C, L

8

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ

Al (7030) PROCESSOR

C

Tên cơ sở giết mổ

 

 

9

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở pha lọc

Al (7031) PROCESSOR

C

Tên cơ sở pha lọc

GLN master data

 

10

Ngày giết mổ

Al (7007) HARVEST DATE

C

11

Ngày cấp đông đầu tiên (nếu có)

Al (7006) FIRST FREEZE DATE

C, L

12

Ngày sản xuất

Al (11) PROD DATE

C

13

Nước xuất xứ

Al (422) ORIGIN

C, L

14

Nước có cơ sở chăn nuôi/vỗ béo

Al (423) COUNTRY - INITIAL PROCESS.

C, L

15

Nước có cơ sở giết mổ

Al (424) COUNTRY - PROCESS

C, L

16

Nước tại đó thực hiện toàn bộ quá trình (nếu có)

Al (426) COUNTRY - FULL PROCESS

C, L

17

Nước có cơ sở pha lọc

Al (425) COUNTRY-DISASSEMBLY

C, L

1) Lựa chọn từ AI 410 đến AI 415 tùy thuộc vào vai trò của cơ sở trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

 

Cơ sở sơ chế sau pha lọc (phân loại, xay, đóng gói...) thực hiện định danh và thu thập dữ liệu tự động như sau:

Thứ tự

Mã GS1/Yếu tố dữ liệu chính

Định danh và thu thập dữ liệu tự động (AIDC)

Phân loại thông tin

1

GLN bên gửi hàng/nhà cung cấp 1)

AI (412) PURCHASE FROM

C

Tên nhà cung cấp

GLN master data

L

Địa chỉ nhà cung cấp

GLN master data

L

Mã số nhà cung cấp (nếu có)

 

L

2

GLN bên nhận hàng 1)

 

C

Tên cơ sở tiếp nhận

AI (410) SHIP TO LOC

L

Địa chỉ cơ sở tiếp nhận

L

Mã số cơ sở tiếp nhận (nếu có)

L

3

SSCC

Al (00) SSCC

C

4

GTIN

AI (01) GTIN hoặc Al (02) CONTENT

M

Tên sản phẩm

GTIN master data

L

Chủng loại sản phẩm

 

C

5

Số mẻ/lô hoặc Số xêri

Al (10) BATCH/LOT

AI (21) SERIAL

M, L

6

Số lượng hoặc khối lượng tịnh

Al (30) VAR.COUNT

Al (310) NET WEIGHT (kg)

C, L

7

Hạn sử dụng (hạn sử dụng cuối cùng hoặc hạn sử dụng tốt nhất)

Al (15) BEST BEFORE DATES

Al (17) USE BY OR EXPIRY

C, L

8

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ

Al (7030) PROCESSOR

C, L

Tên cơ sở giết mổ

 

 

9

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở pha lọc

Al (7031) PROCESSOR

C,L

Tên cơ sở pha lọc

GLN master data

 

10

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sơ chế sau pha lọc

Al (7032) PROCESSOR

C, L

Tên cơ sở sơ chế sau pha lọc

GLN master data

 

11

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chế biến tiếp theo

Al (7033-7039) PROCESSOR#s

C, L

Tên cơ sở sơ chế chế biến tiếp theo

GLN master data

 

12

Ngày giết mổ

Al (7007) HARVEST DATE

C

13

Ngày cấp đông đầu tiên (nếu có)

Al (7006) FIRST FREEZE DATE

C, L

14

Ngày sản xuất

Al (11) PROD DATE

C

15

Nước xuất xứ

Al (422) ORIGIN

C, L

16

Nước có cơ sở chăn nuôi/vỗ béo

Al (423) COUNTRY-INITIAL PROCESS.

C, L

17

Nước có cơ sở giết mổ

Al (424) COUNTRY - PROCESS

C, L

18

Nước tại đó thực hiện toàn bộ quá trình (nếu có)

Al (426) COUNTRY - FULL PROCESS

C, L

19

Nước có cơ sở sơ chế sau pha lọc

Al (425) COUNTRY-DISASSEMBLY

C, L

1) Lựa chọn từ AI 410 đến AI 415 tùy thuộc vào vai trò của cơ sở trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

 

Cơ sở bán lẻ thịt lợn thực hiện định danh và thu thập dữ liệu tự động như sau:

Thứ tự

Mã GS1/Yếu tố dữ liệu chính

Định danh và thu thập dữ liệu tự động (AIDC)

Phân loại thông tin

1

GLN bên gửi hàng/nhà cung cấp 1)

 

 

Tên nhà cung cấp

GLN master data

L

Địa chỉ nhà cung cấp

GLN master data

L

Mã số nhà cung cấp (nếu có)

 

L

2

GLN bên nhận hàng 1)

 

 

Tên cơ sở tiếp nhận

AI (410) SHIP TO LOC

L

Địa chỉ cơ sở tiếp nhận

L

Mã số cơ sở tiếp nhận (nếu có)

L

3

GTIN

Al (01) GTIN

M

Tên sản phẩm

GTIN master data

L

Chủng loại sản phẩm

 

C

4

Số mẻ/lô hoặc Số xêri

Al (10) BATCH/LOT

Al (21) SERIAL

(C), L

5

Số lượng hoặc khối lượng tịnh

Al (30) VAR.COUNT

Al (310) NET WEIGHT (kg)

(C), L

6

Hạn sử dụng (hạn sử dụng cuối cùng hoặc hạn sử dụng tốt nhất)

Al (15) BEST BEFORE DATES

Al (17) USE BY OR EXPIRY

(C), L

1) Lựa chọn từ AI 410 đến AI 415 tùy thuộc vào vai trò của cơ sở trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

26-12-2022
Nội dung thông báo:

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 - Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc do nhóm công tác về Truy xuất nguồn gốc biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 12850:2019 xây dựng dựa trên các nguyên tắc trọng tâm là “Định danh - Thu thập - Chia sẻ”. Các nguyên tắc này được sử dụng để đảm bảo các giải pháp truy xuất nguồn gốc luôn đạt được hiệu quả.

Về phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc trong một tổ chức cũng như toàn bộ chuỗi cung ứng. Được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, không phân biệt quy mô của tổ chức, chuỗi cung ứng và áp dụng đồng thời với các tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc cho từng lĩnh vực, sản phẩm.

Một số thuật ngữ và định nghĩa được dùng tại TCVN 12850:2019:

 “Truy xuất nguồn gốc (traceability)” được định nghĩa là hoạt động giám sát, xác định được một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối và kinh doanh.

Đối tượng truy xuất (traceable object)” là đối tượng vật lý hoặc đối tượng số có thể và cần thiết phải được xác định trong chuỗi cung ứng.

Địa điểm truy xuất nguồn gốc (traceability location)” là khu vực vật lý được chọn nằm trong phạm vi của hệ thống truy xuất nguồn gốc.

3.png

 

Truy xuất ngược (tracing)” là khả năng xác định nguồn gốc và đặc tính hoặc lịch sử của một đối tượng truy xuất cụ thể theo chiều ngược (thông qua việc giám sát từ trước) dựa trên dữ liệu được ghi lại tại các điểm được xác định của chuỗi cung ứng.

Truy xuất xuôi (tracking)” là khả năng xác định vị trí hoặc dõi theo lộ trình của một đối tượng truy xuất cụ thể theo chiều xuôi (thông qua việc giám sát tiếp sau) dựa trên dữ liệu được ghi lại tại các điểm được xác định của chuỗi cung ứng.

2.jpg

 

“Bên tham gia (party)” là tổ chức hoặc cá nhân là một thực thể trong chuỗi cung ứng.

“Tổ chức (organization)” là nhóm người và phương tiện có sự sắp xếp bố trí trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ.

“Chuỗi cung ứng (supply chain)” là hệ thống các tổ chức và quá trình kinh doanh có liên quan đến việc sản xuất, phân phối và duy trì sản phẩm hoặc tài sản.

3.png

 

Sự kiện theo dõi trọng yếu (critical tracking event) – CTE” là hồ sơ về việc hoàn thành một bước trong quá trình sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung ứng, là mấu chốt cần ghi lại và chia sẻ nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối.

Phần tử dữ liệu chính (key data element) – KDE” là những dữ liệu cần có trong một CTE để thể hiện chính xác những gì xảy ra trong một bước của quá trình sản xuất, kinh doanh, nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Phần tử dữ liệu chính phải phản ánh được các thông tin về chất lượng và an toàn sản phẩm.

Vật mang dữ liệu (data earner)” là các phương tiện hiển thị dữ liệu ở dạng mà máy có thể đọc được.

1.png

 

Tính minh bạch (transparency)” là khả năng nhận biết và tiếp cận các thông tin chính xác trong chuỗi cung ứng (kể cả người tiêu dùng), bao gồm việc tự nguyện cung cấp dữ liệu truy xuất nguồn gốc cho đối tác thương mại và người tiêu dùng.

Vòng đời sản phẩm (product life cycle)” là toàn bộ quá trình từ khi sản phẩm ra đời đến khi loại bỏ.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc (traceability system)” là hệ thống bao gồm hoạt động định danh sản phẩm, thu thập và lưu trữ thông tin về trạng thái của sản phẩm theo thời gian, địa điểm nhằm quản lý thông tin về chất lượng và an toàn của sản phẩm và phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc “Một bước trước - một bước sau”: Để bảo đảm khả năng giám sát, nhận diện được công đoạn sản xuất, kinh doanh trước và công đoạn sản xuất, kinh doanh tiếp theo trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với một sản phẩm.

- Nguyên tắc “Sẵn có của phần tử dữ liệu chính (KDE)”: Các phần tử dữ liệu chính (KDE) phải được thu thập, lưu trữ và cập nhật kịp thời trong các báo cáo thông tin chi tiết về các sự kiện quan trọng trong quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng.

- Nguyên tắc “Minh bạch”: Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải đạt yêu cầu về tính minh bạch tối thiểu bằng cách sử dụng dữ liệu tĩnh về khách hàng, bên cung ứng, sản phẩm và các điều kiện sản xuất.

- Nguyên tắc “Có sự tham gia đầy đ các bên truy xuất nguồn gốc”: Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có sự tham gia của đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc của tổ chức.

Yêu cầu về hệ thống:

 • Yêu cầu khả năng tương tác: Tổ chức phải xác định khung chung cho hệ thống truy xuất nguồn gốc (xem hình), bao gồm các phần tử tối thiểu (lớp cốt lõi) cần thiết cho việc thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc, và mô tả cách các phần tử bổ sung có thể được thêm vào để giải quyết các yêu cầu của ngành nghề cụ thể, phân loại sản phẩm, khu vực và vùng ứng dụng.

3.png

Khung chung cho hệ thống truy xuất nguồn gốc có khả năng tương tác

 • Yêu cầu về tính đa dạng: Tổ chức phải xác định đầy đủ các nhu cầu, mục tiêu khi thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc.
 • Yêu cầu về định danh: Tổ chức phải định danh đơn nhất các đối tượng truy xuất. Việc định danh các đối tượng truy xuất có thể theo 3 mức định danh chính (Định danh loại sản phẩm; Định danh lô, mẻ và Định danh đơn vị).
 • Yêu cầu về phạm vi hệ thống truy xuất nguồn gốc: Tổ chức phải xác định phạm vi của hệ thống truy xuất nguồn gốc, bao gồm: Số bước trước - sau mà chuỗi cung ứng của tổ chức cần phải chia sẻ dữ liệu; số các bên truy xuất nguồn gốc tham gia trong tổ chức hoặc chuỗi cung ứng mà tổ chức cần tương tác trực tiếp; các thành phần chính, bao bì và các nguyên liệu gián tiếp mà tổ chức cần theo dõi; nhu cầu tích hợp chia sẻ dữ liệu với người dùng cuối của hệ thống.
 • Yêu cầu về quản lý hệ thống: Tổ chức phải đảm bảo rằng hệ thống truy xuất nguồn gốc được xây dựng và kiểm soát phù hợp, hiệu quả.

Yêu cầu về dữ liệu truy xuất nguồn gốc:

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc được thu thập từ các bộ phận và quá trình khác nhau trong phạm vi truy xuất nguồn gốc đã xác định, bao gồm dữ liệu về chất lượng và an toàn của sản phẩm. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc phải được tạo ra khi một quá trình liên quan đến truy xuất nguồn gốc được thực hiện trong tổ chức, bao gồm thông tin để trả lời câu hỏi “Ai, Cái gì, Ở đâu, Khi nào và Tại sao” (5W).

Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có khả năng đáp ứng nhiều mục đích sử dụng dữ liệu khác nhau, có tính thích ứng và có khả năng nâng cấp, được xây dựng dựa trên một chuẩn chung với các bên tham gia để đảm bảo khả năng tương tác và trao đổi dữ liệu.

Tổ chức phải xác định các sự kiện theo dõi trọng yếu (CTE) và các phần tử dữ liệu chính (KDE) trong các quá trình nghiệp vụ nội bộ của mình. Thiết lập hệ thống thu thập dữ liệu, lưu trữ, chia sẻ bên trong và bên ngoài một cách có hiệu quả. Mỗi bên truy xuất trong tổ chức phải có khả năng truy xuất ngược trực tiếp tới các bên truy xuất cung ứng đối tượng truy xuất và truy xuất xuôi trực tiếp tới bên tiếp nhận đối tượng truy xuất.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có khả năng tương tác và trao đổi thông tin với các bên tham gia trong chuỗi cung ứng. Truy vấn được dữ liệu ở tuyến trước và tuyến sau của tổ chức, đồng thời có khả năng tiếp nhận chuỗi cung ứng phát sinh (Chuỗi cung ứng phát sinh là các chuỗi cung ứng trong đó hầu hết các sản phẩm, chuỗi kiểm soát và chuỗi sở hữu không được xác định trước).

Yêu cầu về quản lý dữ liệu truy xuất nguồn gốc:

Tổ chức phải chuẩn bị cho việc lưu trữ dữ liệu khi khối lượng dữ liệu truy xuất nguồn gốc được thu thập tăng dần theo thời gian, bao gồm hoạt động thu thập, lưu trữ và cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu.

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc của tổ chức phải được xây dựng từ ba nguồn dữ liệu gồm: nguồn dữ liệu gốc (nguồn dữ liệu nghiệp vụ chung được sử dụng trên tất cả các hệ thống, ứng dụng và quá trình cho toàn bộ tổ chức), nguồn dữ liệu giao dịch (là kết quả của các giao dịch kinh doanh) và nguồn dữ liệu sự kiện nhận biết (thu thập những đối tượng đã tham gia vào quá trình, thời điểm quá trình diễn ra, nơi các đối tượng đã và sẽ đi qua, tại sao).

Tổ chức phải xác định các thông tin truy xuất nguồn gốc được chia sẻ với các bên tham gia, phương thức chia sẻ thông tin và cách thức kiểm soát phù hợp. Thông tin truy xuất nguồn gốc phải được lưu trữ nhằm đảm bảo sẵn có và phù hợp để sử dụng tại vị trí truy xuất nguồn gốc khi cần, được bảo vệ thỏa đáng (không làm thay đổi tính toàn vẹn, không làm mất tính bảo mật), được lưu trữ và hủy bỏ thích hợp./.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

26-12-2022
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các quy trình để phân tích kiểm định chất lượng thực phẩm, thức ăn gia súc, hoá mỹ phẩn, môi trường, phân bón, truy tìm nguồn gốc sản phẩm và xây dựng phòng thí nghiệm phân tích

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ đã chọn tạo được 09 quy trình cơ bản kiểm định, phân tích với các đặc điểm sau:

 

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Quy trình kiểm nghiệm Phân tích thực phẩm các loại

 

Với việc phân tích đồng vị bền Carbon

C13, N15 và O18 giúp phát hiện được sản phẩm thực phẩm có đúng như công bố của nhà sản xuất: Sản phẩm hữu cơ, sản phẩm 100% nguyên chất.

 

2

Quy trình kiểm nghiệm phân tích mật ong

Với kỹ thuật phân tích hiện đại LC – MS/MS; GC – MS.MS, LC – HRMS và isotope giúp đánh giá chất lượng mật ong nhanh và chính xác: Các chỉ tiêu chất lượng mật Ong, tồn dư Hóa chất bảo vệ thực vật, kháng sinh và sự pha trộn mật ong với các syrup, đường nhằm gian lận

 

3

Quy trình kiểm nghiệm phân tích dầu mỡ động thực vật

Với phương pháp cổ điển như chuẩn độ giúp cho PTN: Kiếm tra các chỉ tiêu trong dầu để đánh giá chất lượng dầu xem có chứa các acid béo tự do bao nhiêu,hàm lượng chất dinh dưỡng bao nhiêu . Ngoài ra có các chất nhựa , sáp hay không hoặc các độc tố , các tạp chất . Phân biệt được dầu nào có giá trị dinh dưỡng cao , mùi vị thế nào loại nào ít biến đổi trong quá trình chế biến và bảo quản để không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

 

4

Quy trình kiểm nghiệm phân tích phụ gia thực phẩm

Sử dụng thiết bị ICP/MS giúp phân tích nhanh các kim loại nặng có trong phụ gia thực phẩm. Đồng thời sử dụng phương pháp nung, sấy để xác định được lượng tro, chất không tan trong nước, khối lượng hao hụt khi sấy.

 

5

Quy trình kiểm nghiệm phân tích thức ăn chăn nuôi

Thành phần các chất trong thức ăn chăn nuôi như: protein, protein tiêu hóa, béo tổng, tro tổng, tro không tan trong HCl, xơ thô, photpho tổng, độ ẩm, NaCl ; các nguyên tố, các kim loại nặng …

 

6

Quy trình kiểm nghiệm phân tích hoá mỹ phẩm

Phân tích nhanh, chính xác các chất cấm, ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng:

Kim loại nặng, các parabens, hóa chất

MIT và MCIT

 

7

Quy trình kiểm nghiệm phân tích môi trường

Phân tích tốt các chỉ tiêu VOCs, Kim loại nặng, Hóa chất bảo vệ thực vật,...các Vi sinh vật gây hại cho sức khỏe.

 

8

Quy trình kiểm nghiệm phân tích phân bón

Kết quả phân tích nhanh hơn, độ chính xác tốt hơn và một lần phân tích được nhiều kim loại hơn.

 

9

Quy trình kiểm nghiệm phân tích bao bì tiếp xúc với thực phẩm

Phân tích các kim loại nặng, các hợp chất hữu cơ độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe tồn dư trên các bao bì bao gói, chứa đựng dùng trong bao gói và chế biến thực phẩm.

 

 1.    Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ

Địa chỉ: 169B Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39613696

Website: http://www.hoanvustc.com.vn

Người đại diện pháp lý: NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

 1. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH

Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1975              Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 079175013723

Chức danh khoa học (nếu có):

Chỗ ở hiện tại: 173/72 Khuông Việt, Phường Phu Trung, Quận Tân Phú. TP Hồ Chí Minh.

Nơi công tác (nếu có): Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 169B Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 028 3961 3696

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:Phân tích thử nghiệm, Kiểm nghiệm
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Tham gia vào chương trình của Nhà nước về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, đảm bảo điều kiện sống cho cộng đồng.

Đóng góp vào việc kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, đầy mạnh xu hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng giá trị kinh tế và uy tín hàng Việt Nam.

Đối với kinh tế - xã hội; môi trường và sức khỏe con người

Thông qua sản xuất - kinh doanh dược phẩm và TPCN, Hoàn Vũ đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước, phát triển và khẳng định vai trò của việc kiểm soát an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường đối với sản xuất.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, ươm tạo - phát triển các giải pháp phân tích kiểm định công nghệ cao góp phần giải quyết nhanh các yêu cầu sản xuất.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 01/2023

 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

23-12-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu Đề án khoa học “Đề án cơ sở, lý luận, pháp lý, thực tiễn trong xác định thẩm quyền giải quyết của tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố và thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố”, với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ

Đề án cơ sở lý luận, pháp lý, thực tiễn trong xác định thẩm quyền giải quyết của tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố và thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

2. Mục tiêu nhiệm vụ

Phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố (thẩm quyền chung) và thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (thẩm quyền riêng), qua đó phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng cường tính công khai, minh bạch, phù hợp với đặc thù phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm thẩm quyền đi đôi với

trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

3. Nội dung khoa học và công nghệ chủ yếu

Tổ chức đăng ký có thể đề xuất nội dung phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ nhưng phải bao gồm các nội dung chính như sau:

- Làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn trong xác định thẩm quyền giải quyết của tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố (thẩm quyền chung) và thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (thẩm quyền riêng).

- Làm rõ những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố và thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chưa thống nhất giữa các quy định pháp luật (Luật, Nghị định, Thông tư…).

- Đề xuất giải pháp, cơ chế phối hợp trong tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền chung, thẩm quyền riêng tạo sự thống nhất trong áp dụng.

- Đề xuất, kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành những giải pháp liên quan đến thẩm quyền chung của Ủy ban nhân dân Thành phố và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Yêu cầu đối với kết quả cần đạt của nhiệm vụ

- Danh mục các việc thuộc thẩm quyền chung của Ủy ban nhân dân Thành phố có thể triển khai thực hiện.

- Danh mục các việc thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có thể triển khai thực hiện.

- Danh mục các việc còn vướng mắc bất cập cần xin ý kiến các cơ quan Trung ương liên quan thẩm quyền chung/ thẩm quyền riêng của Ủy ban nhân dân Thành phố/Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/pages/vb-phap-luat.aspx).

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu A2-TMNVKHXHNV kèm dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

Các mẫu biểu vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe/cac-bieu-mau/

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/01/2023.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục III.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục III.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: CSLLPL - Điện thoại liên lạc), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học).

15-12-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh các gói hỗ trợ trong dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” như sau:

1. Chương trình hỗ trợ PEs (doanh nghiệp tiên phong)

a) Tiêu chí lựa chọn

- Dưới 500 lao động toàn thời gian:

+ Đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, không có tranh chấp pháp lý.

+ Doanh nghiệp hoặc đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp có dưới 500 lao động toàn thời gian.

- Sản phẩm Giá trị Việt:

+ Sản phẩm đã có nhãn hiệu Việt Nam, hướng tới người tiêu dùng cuối.

+ Có tiềm năng nổi tiếng tại khu vực/quốc tế.

- Sản phẩm có định hướng xuất khẩu: Sản phẩm của doanh nghiệp đã xuất khẩu hoặc đang có kế hoạch xuất khẩu.

- Các yếu tố tăng trưởng doanh nghiệp:

+ 2 năm tăng trưởng doanh thu liên tiếp trong giai đoạn 2017 – 2021.

+ Có lợi nhuận hàng năm giai đoạn 2017 – 2021.

b) Nội dung hỗ trợ: chi tiết xem tại link tài liệu đính kèm.

 2. Chương trình tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (SGBs)

a) Tiêu chí lựa chọn

- Không quá 500 lao động toàn thời gian.

- Doanh thu tăng trưởng 2 năm liên tiếp trong 5 năm vừa qua.

- Không có tranh chấp pháp lý.

- Thuộc 1 trong 5 ngành ưu tiên (Nông nghiệp; Công nghiệp chế biến - chế tạo; Du lịch/Sản phẩm hỗ trợ; Công nghệ thông tin; Logistics).

b) Nội dung hỗ trợ: chi tiết xem tại link tài liệu đính kèm.

3. Cách thức đăng ký

- Trực tuyến: đăng ký qua website dự án www.ipsc.vn hoặc www.business.gov.vn.

- Trực tiếp: Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

13-12-2022
Nội dung thông báo:
 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Đánh giá điều trị phối hợp phẫu thuật và hóa trị ung thư đại tràng giai đoạn II – III

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã chọn tạo được 02 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, bệnh học và điều trị của ung thư đại tràng giai đoạn II, III

Cung cấp nguồn dữ liệu về tỷ lệ đặc điểm nhân trắc, triệu chứng lâm sàn và cận lâm sàn, phương pháp điều trị phẩu thuật, hóa trị của đối tượng nghiên cứu tại bệnh viện tư dùng tham khảo trong các nghiên cứu về chủ đề liên quan ở Việt Nam

 

2

Tỉ lệ sống còn không bệnh 3 năm và sống còn toàn bộ 3 năm ở người bệnh ung thư đại tràng giai đoạn II, III

Đóng góp chứng cứ ý khoa cho thấy hiệu quả của phương pháp điều trị phối hợp phẫu thuật và hóa trị cho người bệnh ung thư đại tràng giai đoạn II – III qua tỉ lệ sống còn không bệnh. Bác sĩ điều trị cần lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho từng cá thể

 

 1.    Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3990 2468, 0918231756

Website: hoanmysaigon.com

Người đại diện pháp lý: NGUYỄN HỮU TRÂM EM

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

 1. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: LÊ THỊ THU SƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1964                Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 082164000082

Chức danh khoa học (nếu có): Bác sĩ, chuyển khoa II

Chỗ ở hiện tại: 284 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.HCM

Nơi công tác (nếu có): Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 028. 3990 2468        

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Y Khoa
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

- Đóng góp vào nguồn dữ liệu cảu Việt Nam về đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, bệnh học và điều trị ung thư đại tràng giai đoạn II, III. Khảo sát sống còn không bệnh trong 3 năm và sống còn toàn bộ 3 năm của người bệnh ung thư đại tràng giai đoạn II, III

- Dữ liệu về phương pháp điều trị phối hợp phẫu thuật và hóa trị, tỷ lệ sống còn toàn bộ 3 năm  và sống còn không bệnh 3 năm từ đó chọn lựa phương pháp điều trị phù hợp cho từng cá thể người bệnh.

Đối với kinh tế - xã hội; môi trường và sức khỏe con người

Nâng cao hiệu quả điều trị, gia tăng chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 12/2022

 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

12-12-2022
Nội dung thông báo:
 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình và sản xuất rau quả hữu cơ nhãn hiệu Happy Vegi đạt tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Hương Đất đã chọn tạo được 03 sản phẩm với các đặc điểm sau:

  

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Quy trình công nghệ sản xuất rau quả hữu cơ

- Quy trình này giúp người trồng có thể ứng dụng công nghệ vi sinh trong quá trình chăm sóc từng loại rau. Tính toán được chu kỳ các loại rau theo mùa và các chủng vi sinh sử dụng phù hợp. Bên cạnh đó, kết hợp với việc luân canh, xen canh, cho đất nghỉ phù hợp với từng loại rau làm tăng khả năng kiểm soát sâu bệnh cũng như năng xuất của các loại rau quả.

- Quy trình này giúp nông dân có thể giúp ổn định năng xuất cho các vườn rau hữu cơ. Năng xuất trung bình 1kg/m2/tháng.

Các chứng chỉ Kiểm

định:

- Không sử dụng thuốc trừ sâu & thuốc diệt cỏ

- Không trồng trên đất và nước nhiễm hoá chất nông nghiệp

- Không sử dụng phân bón hoá học

- Không sử dụng giống biến đổi gen.

- Giấy chứng nhận

TQC.19.160.6 ngày

26/09/2022 của Trung

tâm Kiểm nghiệm và

Chứng nhận Chất lượng, Liên hiệp các hội Kh & KT Việt Nam, chứng nhận rau, củ, quả nhãn hiệu Happy Vegi phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017, Hiệu lực: 26/09/2022-

25/09/2024.

- Giấy chứng nhận

TQC.19.160.7 ngày

26/09/2022 của Trung

tâm Kiểm nghiệm và

Chứng nhận Chất lượng, Liên hiệp các

hội Kh & KT Việt Nam, chứng nhận rau,

củ, quả nhãn hiệu Happy Vegi phù hợp

với các yêu cầu của

Tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ Quốc

gia TCVN 11041-

2:2017, Hiệu lực:

26/09/2022-

25/09/2024.

2

Sản phẩm rau quả hữu cơ

Sản phẩm không tồn dư bất kỳ một loại hóa chất nào. Sản phẩm có mẫu mã đẹp phù hợp với thị trường. Do trong quá trình canh tác chúng tôi đã không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào. Quan điểm về hữu cơ trên vườn và chỉ sử dụng vi sinh, tôn trọng sự cân bằng sinh thái và tự nhiên.

Sản phẩm từ quy trình công nghệ sản xuất rau hữu cơ;

Quyền tác giả số 550/2020/QTG về “Sản phẩm rau hữu cơ – Nhãn hàng Happy Vergi”, Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận ngày 20 tháng 01 năm 2020

3

Phần mềm quản lý các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ

- Quản trị nông nghiệp hữu cơ- học tập về trồng rau hữu cơ.

- Giúp người trồng viết nhật ký rõ ràng, minh bạch.

- Giúp bộ phận sản xuất, bộ phận bán hàng, bộ phận kho phối hợp nhịp nhàng và tối ưu hoá những công việc chi tiết.

Quyền tác giả số 3073/2020/QTG về

“Phần mềm quản lý các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ” do Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận ngày 29 tháng 05 năm 2020

 1.    Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ: 110/5 An Nhơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909018036, 0832711777, Hotline : 0909350229

Website: happyvegi.com

Người đại diện pháp lý: NGUYỄN THỊ QUỲNH VIÊN

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

 1. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH VIÊN

Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1978                Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 273089754

Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ

Chỗ ở hiện tại: 20 cc Cộng Hòa Garden, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.

Hồ Chí Minh

Nơi công tác (nếu có): Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 110/5 An Nhơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 0832711777            

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:Nông nghiệp hữu cơ
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

- Đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn TP.HCM và khu vực Miền Nam

- Đề xuất các quy trình canh tác rau quả hữu cơ phù hợp với điều kiện khí hậu Miền Nam, đạt tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Cung cấp các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch cho cộng đồng

- Phát triển nông nghiệp hữu cơ góp phần cải thiện đất đai, tạo cân bằng sinh thái, phát triển bền vững.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 01/2023

 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

07-12-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 07 tháng 12 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 959/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

Xem toàn văn Quyết định (file đính kèm)

02-12-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ công khai danh mục nhiệm vụ nghiệm thu không sử dụng ngân sách Nhà nước đã được cấp Giấy chứng nhận như sau:

Tên nhiệm vụ

Tổ chức/cá nhân đề nghị

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Cá nhân tham gia

Thông tin liên hệ

Nội dung đề nghị

Lĩnh vực theo Bộ

Lĩnh vực theo Chương trình địa phương

Ngành

Thời gian thực hiện

Giấy chứng nhận (Số ngày cấp

Danh mục sản phẩm công nhận

Kinh phí đề xuất ban đầu

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Tên sản phẩm

Thông tin sản phẩm

 

Tỉ lệ tuân thủ phác đồ điều trị, các yếu tố liên quan và các phương pháp can thiệp ở trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi đồng 1

Bệnh viện Nhi đồng 1

BS Trương Hữu Khanh

BSCK2. Dư Tuấn Quy

341 Sư Vạn Hạnh, phường 10, Quận 10, TP.HCM

(028) 3927 1119 

bvnhidong
@nhidong.org.vn

Đánh giá

Khoa học Kỹ thuật

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ

Khoa học Y, Dược và sức khỏe

12 tháng

3858/GXNĐGTĐ-SKHCN
28/11/2022

Tỉ lệ tuân thủ phác đồ điều trị, các yếu tố liên quan và các phương pháp can thiệp ở trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi đồng 1

- Cung cấp thông tin về sự tuân thủ phác đồ điều trị ARV ở bệnh nhi khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và các yếu tố liên quan để tiến hành các bước can thiệp.
- Giúp giảm tỉ lệ bệnh nhân từ bỏ điều trị và nâng cao hiệu quả điều trị ARV, cũng như gián tiếp giảm tỉ lệ người nhiễm trong cộng đồng.
- Giúp nhà quản lý xây dựng các chương trình tư vấn, truyền thông, chăm sóc và quản lý trẻ nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng hiệu quả hơn.

 

Thẩm định

Mô hình can thiệp tư vấn, truyền thông, chăm sóc và quản lý trẻ nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng

Cải thiện hiệu quả điều trị, giảm chi phí điều trị, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhi nhiễm HIV/AIDS, từ đó giảm gánh nặng về kinh tế - xã hội do căn bệnh này gây ra

 

Quy trình xử lý bùn thải bằng công nghệ ủ hiếu khí sản xuất nguyên liệu hữu cơ và giá thể trồng cây.

Công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh

TS. Trương Phước Thiên Hoàng

1. Lê Châu Bào
2. Nguyễn Ngọc Xuân Thanh
3. Đoàn Anh Bằng

127 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM

(028)39971869

 

Đánh giá

Khoa học Kỹ thuật

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

12 tháng

3878/2022/XNKQKHCN
29/11/2022

- Quy trình xử lý của bùn nhà máy xử lý nước thải bằng công nghệ ủ hiếu khí

- Quy trình xử lý của bùn duy tu bằng công nghệ ủ hiếu khí

- Quy trình xử lý của bùn kênh rạch bằng công nghệ ủ hiếu khí

- Thiết lập quy trình xử lý, tái chế bùn thải thành các sản phẩm là  nguyên liệu hữu cơ và giá thể trồng cây phục vụ cho nông nghiệp.
- Tỷ lệ C/N đầu vào tối ưu khối ủ ban đầu của bùn từ nhà máy xử lý nước thải 30-40, bùn duy tu cống rãnh (đã qua xử lý sơ bộ) là 20-30 và bùn kênh rạch  (đã qua xử lý sơ bộ) là 20-30.
- Thời gian ủ của ba loại bùn tối ưu nhất trong thời gian là 35 - 50 ngày, với 10 ngày trong nhà cấp khí, tần suất đảo là 1 ngày/lần; và 25 - 40 ngày ngoài trời ủ chín ngoài trời, tần suất đảo là 2 ngày/lần.

 

 

Nguyên liệu hữu cơ

Nguyên liệu không phát hiện các vi sinh vật gây hại như:  E. Coli, Salmonella và Coliform theo TCVN 7185:2002 và các chỉ tiêu kim loại nặng cho thấy đạt theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại và QCVN 03-MT:2015 BTNMT về giới hạn cho phép một số kim loại nặng trong sản phẩm.

 

Giá thể trồng cây (06 loại)

- Giàu mùn hữu cơ tự nhiên giúp cho cây rau mầm sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao
- Tiến hành kiểm tra vi sinh vật gây bệnh trên các sản phẩm là giá thể trồng cây, nhận thấy không phát hiện các vi sinh vật gây hại như:  E. Coli, Salmonella và Coliform theo TCVN 7185:2002 và các chỉ tiêu kim loại nặng cho thấy đạt theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại và QCVN 03-MT:2015 BTNMT về giới hạn cho phép một số kim loại nặng trong sản phẩm.

 

29-11-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 25/11/2022, Hội thảo tham vấn cộng đồng và chuyên gia về mô hình vận hành nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo TP.HCM (H.OIP) đã diễn ra với sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ Tp Hồ Chí Minh. Hội thảo do Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Đổi mới Sáng tạo Victory (VIC) và Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam - SVF phối hợp tổ chức.

Tiếp nối Hội thảo 1 đã diễn ra vào ngày 11/11, Hội thảo 2 đã giới thiệu về mô hình vận hành nền tảng H.OIP, phân tích nền tảng đổi mới sáng tạo mở từ quốc tế, và lấy ý kiến phản hồi của đại biểu tham dự hội thảo về mô hình vận hành, và khả năng đồng hành phát triển nền tảng qua 02 phần tham luận của Ông Nguyễn Việt Đức - Chủ nhiệm nhiệm vụ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam (ICM) về “Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình đổi mới sáng tạo mở quốc tế vào hệ sinh thái tại TP. HCM”, và Ông Hoàng Minh Ngọc Hải - Thư ký nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Đổi mới Sáng tạo Victory (VIC) về “Mô hình hợp tác cùng H.OIP hướng đến nền tảng đồng kiến tạo”. Sau 2 phiên tham luận là hoạt động thảo luận tham vấn góp ý về “Tiềm năng - thách thức cho mô hình kinh doanh, mô hình vận hành của nền tảng H.OIP”.

Sau hai hội thảo tham vấn, ban dự án thực hiện nhiệm vụ đã nhận được hơn 50 đánh giá và ý kiến về bộ tiêu chí đo lường, ứng dụng các mô hình đổi mới sáng tạo mở quốc tế vào hệ sinh thái tại TP. HCM cũng như mô hình hợp tác của H.OIP hướng đến nền tảng đồng kiến tạo từ những nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, nhà ươm tạo, đại diện khu vực Công cũng như đại diện khu vực Khoa học, nghiên cứu và phát triển.

11

Hội thảo 02 với sự tham gia của gần 50 khách mời theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Tham dự hội thảo có Bà Phan Thị Quý Trúc - Phó trưởng Phòng quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Tp Hồ Chí Minh; Chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng nền tảng H.OIP, Ông Nguyễn Việt Đức - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam (ICM); Thư ký nhiệm vụ, Ông Hoàng Minh Ngọc Hải - Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Đổi mới Sáng tạo Victory (VIC); Bà Nguyễn Nhã Quyên - Giám đốc Vận hành, Quỹ KN doanh nghiệp KH&CN VN - SVF,.. cùng gần 50 khách mời là đại diện các Sở ban ngành, nhà đầu tư, đại diện các tổ chức hỗ trợ và các doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM

22

Phần tham luận “Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình đổi mới sáng tạo mở quốc tế vào hệ sinh thái tại TP. HCM” do ông Nguyễn Việt Đức trình bày

Trong hội thảo, khi được hỏi về những thách thức khi phát triển nền tảng H.OIP, ông Nguyễn Việt Đức – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (ICM) chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng nếu đơn giản là một nhà nghiên cứu đối với việc tham vấn để xây dựng một nền tảng đổi mới sáng tạo trực tuyến thì không có quá nhiều thách thức. Nhưng khi tôi đặt địa vị mình là một thành tố trong hệ sinh thái, là một nhà khoa học nhưng đồng thời cũng là một người mong muốn kiến tạo hệ sinh thái, tôi sẽ chia nhiệm vụ này thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tham vấn, xây dựng và tạo ra nền tảng. Thách thức lớn nhất là kêu gọi các thành tố trong hệ sinh thái phản hồi, đóng góp và đưa ra ý kiến cho mô hình, đề tài nghiên cứu. Chúng tôi đã xây dựng 02 - 03 nền tảng để tiếp nhận trực tiếp phản hồi từ những người dùng. Đến giai đoạn thứ hai liên quan đến vận hành, thách thức đầu tiên nằm ở vấn đề thể chế và thách thức thứ hai đến từ sự chung tay của toàn bộ hệ sinh thái. Chúng tôi đã tham vấn để đưa các giải pháp về vận hành và sở hữu mang tính chất nhịp nhàng hơn từ phía Sở cho tới Trung tâm, cho đến các khu vực tư nhân để có thể đón nhận và  bù đắp được cho nhau những thách thức về việc sở hữu và vận hành. Đồng thời, kêu gọi sự sẵn sàng chung tay để mang những nguồn lực sẵn có của khu vực tư vào nền tảng H.OIP”.

33

Phần tham luận “Mô hình hợp tác cùng H.OIP hướng đến nền tảng đồng kiến tạo” do ông Hoàng Minh Ngọc Hải trình bày

Ông Hoàng Minh Ngọc Hải - Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Đổi mới Sáng tạo Victory (VIC) chia sẻ: “Khi xây dựng nền tảng H.OIP, ban dự án rất cân nhắc trong việc tham mưu cho đơn vị đặt hàng là Sở KHCN TP. HCM về việc sử dụng công nghệ gì. Vì nền tảng H.OIP hướng tới việc hợp tác quốc tế nên nó phải đáp ứng được 3 số tiêu chí sau: Thứ nhất là công nghệ phải phục vụ tốt cho đa nền tảng; thứ hai là dữ liệu lớn và sẵn sàng kết nối với các nền tảng khác từ bên ngoài; thứ ba là tận dụng được cái điểm mới nhất của công nghệ thế giới để phục vụ cho những hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Trên tinh thần nữa là các nước bạn có gì thì chúng ta cũng sẽ làm được như họ với mục tiêu là tiên phong và tạo ra những thứ mới trên những công nghệ tiệm cận với lại tình hình của thế giới. Đây cũng là động lực thúc đẩy cho ban dự án thực hiện nhiệm vụ tạo ra một nền tảng tự tin sánh vai với bạn bè quốc tế, các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên toàn thế giới”.

Ngoài hai phần tham luận, các khách mời, chuyên gia tham dự hội thảo đã chia sẻ nhiều ý kiến mang tính xây dựng về mô hình vận hành nền tảng, tiêu chí đo lường, tiêu biểu như đề xuất thu thập báo cáo, dữ liệu tổng quan về sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại thành phố thông qua nền tảng như một công cụ để thu hút sự tham gia, đầu tư và các nguồn lực từ các thành tố trong nước và quốc tế. Những quan tâm của khách mời về các chức năng hoạt động vận hành được các chuyên gia chủ trì nhiệm vụ giải đáp trực tiếp, và cũng chính là những nội dung được các ban chủ nhiệm đề xuất chi tiết trong thuyết minh nhiệm vụ của nền tảng.

Khép lại buổi hội thảo 2, khách mời và chuyên gia đều đồng ý rằng, các mô hình xây dựng nền tảng thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành công trên thế giới đều dựa trên sự hợp tác và chia sẻ. Do đó, hầu hết các chuyên gia, đối tác đều mong muốn đồng hành cùng nền tảng H.OIP với tư cách thành viên và đối tác chiến lược để đóng góp, xây dựng và phát triển nền tảng trong những giai đoạn tiếp theo sau khi kết thúc chuỗi hội thảo tham vấn.

H.OIP (Ho Chi Minh City Open Innovation Platform) là nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Tp Hồ Chí Minh được Sở Khoa học và Công nghệ Tp Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng và Trung tâm ươm tạo Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Đổi Mới Sáng Tạo Victory (VIC) là đơn vị triển khai nhiệm vụ, thuộc Đề án “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025” nhằm hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển ngang tầm khu vực. Đây là Hội thảo thứ 2 trong chuỗi hội thảo tham vấn chuyên gia về nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Tp. Hồ Chí Minh (H.OIP), được tổ chức nhằm thông tin chi tiết về tiến trình của Nền tảng H.OIP đến cộng đồng và các chuyên gia cũng như tham vấn về định hướng phát triển nền tảng.

Đóng góp vào Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố, H.OIP cũng là một trong những dự án chuyển đổi số của Sở KHCN nhằm đưa toàn bộ các thông tin và dữ liệu của hệ sinh thái lên một nền tảng trực tuyến, phát huy vai trò hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, thể hiện cam kết của nhà nước đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức dưới tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Xem thêm thông tin về nền tảng H.OIP: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087005852360

 

29-11-2022
Nội dung thông báo:

Nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Tp.HCM (H.OIP) cung cấp nhiều hơn các quy trình mở, nguồn chia sẻ ý tưởng, kiến thức, cơ hội hợp tác và liên kết, tối ưu hóa nguồn lực của các thành phần trong và ngoài hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bốn trụ cột chính của H.OIP là cơ quan nhà nước, các cơ sở ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) và các nhà đầu tư.

1

Chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng nền tảng H.OIP, Ông Nguyễn Việt Đức phát biểu tại Hội thảo tham vấn cộng đồng và chuyên gia về mô hình vận hành nền tảng

 

Nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Tp.HCM (H.OIP) ra đời trên chủ trương của Sở Khoa học và Công nghệ nhằm thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM trong giai đoạn 2021-2025” (đã được ban hành tại Quyết định số 672/QD-UBND), do Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo Victory (VIC) triển khai, nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Thành phố phát triển ngang tầm khu vực. Trong giai đoạn đầu của nền tảng, bốn trụ cột chính sẽ là:

Cơ quan nhà nước: Là chủ thể chi phối và quản lý các hoạt động của nền tảng, có nhiệm vụ cung cấp các chính sách và định hướng của nhà nước về hoạt động đổi mới sáng tạo ở nhiều ngành và lĩnh vực.

Cơ sở ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo: Cầu nối, đưa những chính sách nhà nước, thu hút các nguồn lực xã hội khác để thực hiện các hoạt động ươm tạo và hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng và các chuyên gia, cố vấn cần thiết cho sự phát triển của một doanh nghiệp khởi nghiệp.

Doanh nghiệp khởi nghiệp (startups): Đối tượng thụ hưởng và trực tiếp tạo ra các sản phẩm đổi mới sáng tạo. Ngoài thông tin về các hoạt động hỗ trợ và ươm tạo, thông qua nền tảng H.OIP, Startups có thêm thông tin từ thị trường và các đối tác để phục vụ cho việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Nhà đầu tư (nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư hoặc các tổ chức tài chính): Đóng vai trò là nguồn lực tài chính sau nguồn lực từ phía nhà nước. Nền tảng giúp nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm, đánh giá sản phẩm và mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp khởi nghiệp, từ đó dễ dàng chọn lựa doanh nghiệp tiềm năng, phù hợp cho khoản đầu tư của mình.

2

H.OIP nhận được ủng hộ của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Tp.HCM qua Hội thảo tham vấn chuyên gia và cộng đồng về kiến trúc nền tảng của H.OIP

Nền tảng H.OIP được kỳ vọng sẽ giúp kết nối đa phương các thành phần trong hệ sinh thái nhằm tạo ra một nền tảng hỗ trợ toàn diện nâng cao chất lượng cho các startups; Chuẩn hóa nguồn lực, tạo môi trường cho các thành phần trong hệ sinh thái tìm kiếm đối tác, kết nối và chia sẻ các nguồn lực hiện có thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo cộng đồng; Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, kết nối thương mại, thu hút vốn đầu tư cho các startups tại Thành phố Hồ Chí Minh. H.OIP được kỳ vọng sẽ là cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo chính thức của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.

Nền tảng được định hướng xây dựng phiên bản tiếng anh trong các giai đoạn sau, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế để đưa các sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tiếp cận với thị trường thế giới, đồng thời thu hút các nguồn quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước tham gia vào đầu tư.

Xem thêm thông tin về nền tảng H.OIP tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087005852360

 

25-11-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 929/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 11 năm 2022 về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Hàn Giang (Lần 2)

25-11-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng (Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng - Đợt 7/2022), cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTNmẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH) kèm dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu: Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (hochiminhcity.gov.vn)

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/12/2022.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục II.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 51-2022-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929.

23-11-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế của Cơ sở hết hạn trong năm 2023 và thủ tục khai báo thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế với những thông tin sau:

1. Các Cơ sở phải thực hiện gia hạn giấy phép ít nhất là 45 ngày trước khi giấy phép hết hạn theo đúng quy định. Sau thời gian này, các Cơ sở phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép mới. Trường hợp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế hết hạn mà các Cơ sở vẫn tiếp tục sử dụng thiết bị X-quang thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

2. Các Cơ sở phải thực hiện thủ tục khai báo với Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp Cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong thời hạn nêu trên thì được miễn thực hiện thủ tục khai báo. Trường hợp Cơ sở không thực hiện thủ tục khai báo đúng quy định thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

3. Thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân đối với cơ sở sử dụng thiết bị X-quang được quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được đăng tải tại trang Dịch vụ Công trực tuyến Sở Khoa học và công nghệ tại địa chỉ: https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn/whome

4. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Cơ sở tiến hành rà soát lại toàn bộ các giấy phép được cấp và nghiêm túc thực hiện gia hạn giấy phép, thực hiện thủ tục khai báo khi có thiết bị X-quang mới theo đúng quy định

18-11-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 4231/KH-UBND về Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 và Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn TP.HCM với mục tiêu:

- Huy động sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng người tham gia phòng, chống HIV/AIDS để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

- Tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm HIV/AIDS; đảm bảo việc tham gia bảo hiểm y tế của người nhiễm HIV; cung cấp các dịch vụ toàn diện về phòng, chống HIV/AIDS cho người dân, đặc biệt người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao.

- Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Tiếp tục mở rộng độ bao phủ các dịch vụ và nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và điều trị HIV/AIDS; điều trị các bệnh đồng nhiễm như viêm gan vi rút, lao, các bệnh lây truyền qua đường tình dục đến mọi người dân.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022.

Chủ đề: Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào chủ đề “Chấm dứt dịch bệnh AIDS - Thanh niên sẵn sàng”

17-11-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả thi đến các cơ quan như sau:

 

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

I

Giải nhất (1 giải)

1

Đoàn Thị Hồng Yến

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

II

Giải nhì (1 giải)

1

Nguyễn Phong Thuận

Kho bạc Nhà nước Thành phố

III

Giải ba (2 giải)

 

1

Trần Kế Thịnh

Kho bạc Nhà nước Thành phố

2

Lương Bá Tòng

Ủy ban nhân dân xã Trung Lập Thượng - huyện Củ Chi

IV

Giải khuyến khích (30 giải)

1

Nguyễn Thị Yến

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

2

Trịnh Văn Phúc

Kho bạc Nhà nước Thành phố

3

Bùi Thanh Thúy

Ủy ban nhân dân phường Hiệp Tân - quận Tân Phú

4

Phạm Cao Khải

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

5

Nguyễn Thị Thanh Trang

Ủy ban nhân dân Phường 7 - Quận 11

6

Hà Minh Tân

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

7

Nguyễn Thị Lý

Ủy ban nhân dân Quận 11

8

Phạm Việt Thu

Ủy ban nhân dân Phường 7 - Quận 11

9

Đại Hà Khánh Uyên

Ủy ban nhân dân Phường 15 - Quận 11

10

Trần Đỗ Mẫn Nhi

Ủy ban nhân dân Phường 7 - Quận 11

11

Vũ Duy Ngọc Huyền

Kho bạc Nhà nước Thành phố

12

Nguyễn Thị Lệ

Ủy ban nhân dân Phường 8 -  Quận 10

13

Bùi Thị Thu Hương

Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh  - thành phố Thủ Đức

14

Nguyễn Thi Phương Lành

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

15

Võ Thanh An

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

16

Nguyễn Thị Thùy Dương

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

17

Bùi Thị Oanh Tiếng

Ủy ban nhân dân phường Bình Thọ  - thành phố Thủ Đức

18

Lưu Ngọc Uyên

Ủy ban nhân dân Phường 4 -  Quận 10

19

Nguyễn Nguyệt Hồng

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

20

Nguyễn Thụy Bích Vân

Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh  - thành phố Thủ Đức

21

Mai Lệ Huyền

Ủy ban nhân dân Phường 10 - Quận 11

22

Bùi Thị Phương Anh

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

23

Trần Thị Minh

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

24

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh  - thành phố Thủ Đức

25

Nguyễn Hữu Tài

Ủy ban nhân dân Phường 6 - Quận 11

26

Trần Thị Thúy Hiền

Ủy ban nhân dân Phường 13 -  Quận 10

27

Đặng Thị Phương Thúy

Ban Quản lý An toàn thực phẩm

28

Lê Hữu Lễ

Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B  - thành phố Thủ Đức

29

Đoàn Thị Hiếu

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

30

Lê Kim Ngân

Ủy ban nhân dân Phường 10 - Quận 11

Các thí sinh đạt giải vui lòng liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (chuyên viên Võ Thị Kim Ngọc, số điện thoại: 0934.035.484) để nhận giải thưởng Hội thi.

16-11-2022
Nội dung thông báo:

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2022”, ngày 14/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục TCĐLCL) đã tổ chức Hội thảo đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế với khách mời là đại diện của các bệnh viện, phòng khám.

Trong bài phát biểu khai mạc, bà Võ Đình Liên Ngọc – Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và đề nghị các đại biểu thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc kiểm soát đo lường trong hoạt động khám, chữa bệnh.

HoiThao

 

Tại Hội thảo, Chi cục TCĐLCL đã chia sẻ về hiện trạng triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 996), theo đó Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996 về đo lường tại Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019; phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến 2025, định hướng đến 2030 tại Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN 18/12/2019; ban hành Quyết định 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. Đồng thời, Chi cục TCĐLCL đã hướng dẫn các bệnh viện, phòng khám thực hiện các quy định về sử dụng phương tiện đo, phương pháp kiểm soát đo lường đối với phương tiện đo trong lĩnh vực y tế theo quy định.

ht

 

Các đại biểu đã trình bày tham luận về vai trò và yêu cầu đổi mới hoạt động đo lường, lợi ích của việc triển khai Chương trình đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế vì quyền lợi và sự phát triển về lĩnh vực đo lường trong y tế ngày một tốt hơn. Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, được chia sẻ và giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế.

Kết thúc Hội thảo, bà Võ Đình Liên Ngọc đề nghị các bệnh viện, phòng khám nghiên cứu tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại đơn vị.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông tin chi tiết chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp trên trang điện tử của Sở và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia đăng ký chương trình này. Chi cục TCĐLCL là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký và phối hợp các tổ chức, cá nhân liên quan hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

11-11-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ” gồm:

Tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở đối với 50 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

+ Tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế;

+ Tiến hành đo đạc suất liều bức xạ thực tế tại các vị trí kỹ thuật viên và xung quanh phòng X-quang. Đánh giá an toàn bức xạ và đưa ra nhận xét kết luận (Kiểm xạ phòng chụp X-quang y tế).

Số lượng hồ sơ thực hiện: 50 hồ sơ

+ Đối với hồ sơ có từ 01 đến 05 thiết bị: 44 hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ có từ 06 đến 08 thiết bị: 05 hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ có trên 10 thiết bị: 01 hồ sơ.

Đề nghị đại diện của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

04-11-2022
Nội dung thông báo:

- Tên Chương trình: Diễn đàn “Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và phát triển Tài sản trí tuệ” năm 2022.

- Mục đích: tuyên truyền, nâng cao kiến thức, hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhận lực về đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, hình thành văn hóa trong xã hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sở hữu trí tuệ;

- Thời gian tổ chức: ngày 06 tháng 01 năm 2023 tại Trung tâm hội nghị Quốc tế - Văn phòng Chính phủ (Thủ đô Hà Nội).

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp.

Địa chỉ: Số 6 - TT3, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0976696229, Email: info@ttqcc.vn, Website: ttqcc.vn

03-11-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng (Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng - Đợt 6/2022), cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTNmẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH) kèm dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu: Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/11/2022.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục II.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 51-2022-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929.

01-11-2022
Nội dung thông báo:

Thực hiện Kế hoạch số 2732/KH-SKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đến các cơ quan tham gia hội thi như sau:

 1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan (danh sách đính kèm - Phụ lục 2 - Kế hoạch 1555/KH-UBND ngày 13/5/2022) trên địa bàn Thành phố.

 1. Thời gian, hình thức thi
 • Thời gian thi: từ 0 giờ ngày 03/11/2022 đến 24 giờ ngày 04/11/2022.
 • Hình thức thi: thi trực tuyến (xem Phụ lục Hướng dẫn tham gia hội thi đính kèm).
 1. Nội dung hội thi

Tìm hiểu kiến thức về HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tài liệu tham khảo gồm:

 • TCVN ISO 9001:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn.
 • Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 • Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 • Mô hình khung HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương (Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ).
 1. Thể lệ hội thi
 • Thí sinh thi trắc nghiệm trực tuyến với đề thi gồm 25 câu hỏi với tổng thời gian làm bài 20 phút, mỗi câu chỉ chọn một đáp án đúng nhất.
 • Điều kiện đạt giải: thí sinh đạt giải phải trả lời đúng tối thiểu 15 câu và giải thưởng sẽ được theo thứ tự điểm từ cao đến thấp.
 • Nếu có trường hợp trùng điểm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xem xét yếu tố thời gian(thời gian làm bài ngắn nhất và thời gian đăng ký thi sớm nhất) để lựa chọn thí sinh đạt giải được quy định theo thể lệ hội thi. Nếu trùng luôn cả thời gian thì xếp đồng giải. Quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ sẽ là quyết định cuối cùng.
 • Thí sinh tham gia hội thi chỉ sử dụng một tài khoản để dự thi. Trường hợp thí sinh dự thi bằng nhiều tài khoản thì chỉ tính kết quả thi đầu tiên.
 • Đơn vị tổ chức không được tham gia hội thi.
 1. Cơ cấu, giá trị giải thưởng

- 01 giải nhất: 1.000.000 đồng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ.

- 01 giải nhì: 800.000 đồng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ.

- 02 giải ba: mỗi giải 600.000 đồng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ.

- 20 giải khuyến khích: mỗi giải 400.000 đồng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tùy theo số lượng thí sinh tham gia mà Sở Khoa học và Công nghệ sẽ điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

Thông tin kết quả hội thi sẽ được đăng tải tại website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/ và http://chicuctdc.gov.vn/.

Đề nghị các cơ quan tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được tham gia hội thi đầy đủ. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện triển khai nội dung công văn này đến Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trực thuộc.

Trong quá trình thi nếu có vướng mắc về kỹ thuật, vui lòng liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chuyên viên Nguyễn Nhật Thuần, điện thoại: 0777.505.838 – 028.3930.2004) để được hỗ trợ./.

28-10-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ đến các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên, như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Việt Pháp
- Giá trúng thầu: 444.363.000 đồng (bao gồm thuế VAT);
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày.
2. Danh sách nhà thầu không được chọn: không có.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Việt Pháp liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định

14-10-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022 (lần 3) với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022.

- Thông tin, tuyên truyền chính sách và pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng

a) Nội dung

- Sản xuất 01 video clip giới thiệu mô hình doanh nghiệp trong việc ứng dụng hệ thống quản lý/công cụ cải tiến năng suất chất lượng; đăng tải trên kênh truyền hình HTV và các trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Viết 06 tin, bài, đăng tải trên các trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ (fanpage, website).

- Thiết kế 01 bài viết dạng Infographic (đồ họa, ảnh, bảng biểu) dùng để đăng tải trên trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ (fanpage, website).

b) Sản phẩm dự kiến

- 01 video clip giới thiệu mô hình doanh nghiệp trong việc ứng dụng hệ thống quản lý/công cụ cải tiến năng suất chất lượng phát sóng trên kênh truyền hình HTV, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.

- 06 tác phẩm tin, bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.

- 01 bài viết thiết kế dạng Infographic, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có năng lực thực hiện sản xuất video clip, viết tin, bài phỏng vấn, thiết kế Infographic.

- Có kinh nghiệm về truyền thông, tuyên truyền trong lĩnh vực năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

- Thuyết minh đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39302014

13-10-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ Khảo sát, đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (lần 2) với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

Đánh giá thực trạng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

- Đề xuất danh mục tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cần áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

2. Đối tượng khảo sát

- Các doanh nghiệp đầu cuối: là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ra sản phẩm hoàn chỉnh, ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc 04 ngành công nghiệp trọng điểm và 02 ngành công nghiệp truyền thống của Thành phố.

- Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: là doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đầu cuối (ưu tiên cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu chế xuất, khu công nghiệp hoạt động trong 04 ngành công nghiệp chủ lực và 02 ngành công nghiệp truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh).

II. SẢN PHẨM, YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Sản phẩm

- Báo cáo tổng hợp về thực trạng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong và ngoài nước.

- Bộ danh mục tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cần áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

2. Yêu cầu

- Các tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ là các trường, viện; tổ chức khoa học và công nghệ; đơn vị sự nghiệp có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, đáp ứng phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ.

- Việc khảo sát, đánh giá cần đảm bảo đúng đối tượng, khách quan và phản ánh đúng thực trạng và nhu cầu của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

3. Thời gian thực hiện: năm 2022.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

1. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm có: văn bản đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ; hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ và đính kèm dự toán kinh phí; danh sách và lý lịch khoa học của các thành viên tham gia thực hiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 Bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001; 05 bộ hồ sơ sao chụp và 01 bản điện tử lưu toàn bộ hồ sơ đăng ký ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Yêu cầu về hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đề ra; có minh chứng về năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Kế hoạch, thời gian thực hiện và phương án triển khai phù hợp.

- Dự toán kinh phí phù hợp.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

4. Thông tin liên hệ

Các tổ chức, đơn vị tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ nộp hồ sơ qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Phòng Quản lý Năng suất chất lượng, số 263 đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Website: www.chicuctdc.gov.vn

Điện thoại: 028.39302004

12-10-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” gồm:

+ Biên tập toàn bộ các nội dung gồm: lời mở đầu, mục lục; giới thiệu sơ lược về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số năm 2022; các hoạt động chính tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, tổng kết các kết quả đã đạt được của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 như tổng kết các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các Hội thảo liên quan đến chủ đề liên kết các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thành phố thông minh, đô thị sáng tạo; giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ nổi bật của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố trong năm 2022, công tác triển khai và kết quả Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (I-STAR 2022), các hoạt động triển lãm các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ và chuyển đổi số của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, triển lãm sản phẩm công nghệ số; Hội thảo quốc tế về chuyển đổi số, các hoạt động truyền thông, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia: triển lãm, giới thiệu sách, tác phẩm về chuyển đổi số, hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo, cuộc thi hiến kế, góp ý chuyển đổi số cho Thành phố Hồ Chí Minh và các sự kiện về đổi mới sáng tạo khác có liên quan.

+ Thiết kế và trình bày bìa, thiết kế dạng infographic, dàn trang, kích thước khổ giấy 24 x 16 cm (khổ ngang), dày ít nhất 100 trang.

+ In ấn Catalogue, In màu offset 500 cuốn kỷ yếu.

 

+ Phân phối 500 cuốn kỷ yếu gửi đến các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

+ Thiết kế 01 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến (Mã QR code) để các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có thể truy cập.

Đề nghị đại diện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có

11-10-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ “Xây dựng Chiến lược phát triển hình ảnh, thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ

Xây dựng Chiến lược phát triển hình ảnh, thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

2. Mục tiêu nhiệm vụ

- Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho Thành phố Hồ Chí Minh (tổng quan) trên phạm vi cả nước, khu vực Đông Nam Á, Châu Á và thế giới (bao gồm định vị, xây dựng các chương trình, dự án và lộ trình hành động cụ thể).

- Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện dự án quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt về tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, các giá trị cốt lõi và các lĩnh vực chủ đạo (văn hóa, đối ngoại và du lịch) trên cơ sở kế thừa những định hướng đã có của Thành phố Hồ Chí Minh từ Nghị quyết Đại hội, cũng như các hoạt động, kế hoạch hành động hiện tại.

3. Nội dung khoa học và công nghệ chủ yếu

Tổ chức đăng ký có thể đề xuất nội dung phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ nhưng phải bao gồm các nội dung chính như sau:

- Định vị thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh và những ý tưởng bổ sung cho phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh để phù hợp với định hướng chiến lược thương hiệu.

- Tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển

kinh tế, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

- Tổng hợp kế hoạch triển khai chiến lược phát triển thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Yêu cầu đối với kết quả cần đạt của nhiệm vụ

Kết quả nhiệm vụ là các giải pháp và kiến nghị để xây dựng thương hiệu Thành phố. Kết quả nhiệm vụ phải cụ thể, khoa học, khả thi trong hoạt động phát triển văn hóa, đối ngoại và du lịch Thành phố.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/pages/vb-phap-luat.aspx).

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu A2-TMNVKHXHNV kèm dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

Các mẫu biểu: Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (hochiminhcity.gov.vn)

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/10/2022.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục III.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: CLPTHA - Điện thoại liên lạc), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929

11-10-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 772/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Xem toàn văn Quyết định tại đây

11-10-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng (Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng - Đợt 5/2022), cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTNmẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH) kèm dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu: Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (hochiminhcity.gov.vn)

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2022.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục II.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 51-2022-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929.

11-10-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đăng ký thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

− Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện hoạt động kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang thực tế tại cơ sở để phục vụ cho hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, là một trong những nội dung cần thiết làm căn cứ trước khi cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

− Tổ chức phối hợp đánh giá thực tế hiện trạng an toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ.

II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Các nội dung thực hiện

a) Nội dung

− Tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở đối với 50 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

+ Tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế;

+ Tiến hành đo đạc suất liều bức xạ thực tế tại các vị trí kỹ thuật viên và xung quanh phòng X-quang. Đánh giá an toàn bức xạ và đưa ra nhận xét kết luận (Kiểm xạ phòng chụp X-quang y tế).

− Số lượng hồ sơ thực hiện: 50 hồ sơ

+ Đối với hồ sơ có từ 01 đến 05 thiết bị: 44 hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ có từ 06 đến 08 thiết bị: 05 hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ có trên 10 thiết bị: 01 hồ sơ.

b) Sản phẩm dự kiến

 

− Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tại các cơ sở bức xạ.

− Báo cáo Kết quả đo, đánh giá an toàn bức xạ của các phòng X-quang tại các cơ sở bức xạ.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có năng lực kinh nghiệm (đầy đủ nhân lực và trang thiết bị), có chức năng phù hợp với nội dung triển khai kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ của Sở Khoa học và Công nghệ với các yêu cầu sau:

− Đơn vị có đầy đủ giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về kiểm định thiết bị, kiểm xạ cho tất cả các loại thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế, kể cả thiết bị X-quang chụp vú.

− Nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm đã được đào tạo, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về kiểm định thiết bị, kiểm xạ, có kiến thức chuyên môn về an toàn bức xạ và có kinh nghiệm sử dụng các loại thiết bị đo bức xạ;

− Có đầy đủ thiết bị, phương tiện đo đạc để thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

− Văn bản đăng ký thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

− Thuyết minh nhiệm vụ thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

− Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc có đóng dấu và chữ ký trực tiếp.

2. Hình thức tiếp nhận

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (bộ phận Văn thư), địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

− Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. − Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

− Điện thoại: 0283.9320121

06-10-2022
Nội dung thông báo:

Kính mời quý tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế (bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, chữa bệnh) đăng ký tham dự hội thảo phổ biến với chủ đề: “Hội thảo đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế”

Nội dung, mục đích của Hội thảo:

- Triển khai tuyên truyền, phố biến các nội dung của Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 1489/KH-SKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2022.

- Hỗ trợ các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế (bệnh viện, phòng khám, chữa bệnh, trung tâm y tế) trên địa bàn Thành phố xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

Đơn vị tổ chức: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: Từ 08 giờ đến 11 giờ 30, Thứ 6, ngày 14 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Tại tầng 2, Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách thức đăng ký tham dự:

Cách 1: Đăng ký Online thông qua quét mã QR Code bên dưới.

qc

Cách 2: Gửi thông tin đăng ký (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, email) về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; hộp thư điện tử pthung.skhcn@tphcm.gov.vn điện thoại 028.39302014.

Thông tin liên hệ: ông Phạm Tất Hùng - Chuyên viên (Số ĐTDĐ: 0903606353).

Trân trọng kính mời!.

04-10-2022
Nội dung thông báo:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học năm 2022 (Đợt 2) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THAM DỰ

Cá nhân có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể sau đây:

1. Tiêu chuẩn chung

a) Có lý lịch rõ ràng. Nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự.

c) Không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

d) Đến thời điểm đăng ký thu hút, người tham dự phải đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

đ) Trường hợp đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương trình, dự án khác thì vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao động đang ký kết không mâu thuẫn với các yêu cầu của việc thu hút theo Quy định này.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

Người tham dự phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu cụ thể của vị trí thu hút.

LƯU Ý: Các trường hợp đang là cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức không thuộc đối tượng tham gia thu hút theo Kế hoạch này.

II. CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU THU HÚT

1. Chỉ tiêu

Thực hiện thu hút chuyên gia cho 05 vị trí thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao.

2. Yêu cầu cụ thể

Danh mục các vị trí thu hút đính kèm và yêu cầu cụ thể xem tại:

- Cổng thông tin điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh (website Thành phố): http://www.hochiminhcity.gov.vn/

- Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (website Sở Khoa học và Công nghệ): https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/

- Các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút.

III. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

1. Chuẩn bị tài liệu tham dự

a) Người tham dự chuẩn bị 01 bộ tài liệu chứng minh năng lực theo yêu cầu và đăng ký vào 01 vị trí duy nhất mà mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự (không tiếp nhận các trường hợp đăng ký từ 02 vị trí trở lên).

b) Nội dung, hình thức và số lượng văn bản trong tài liệu chứng minh năng lực do người tham dự quyết định, tuy nhiên cần đảm bảo thông tin cơ bản sau đây:

- Thư đăng ký tham dự trong đó có giới thiệu thông tin về cá nhân, phương thức liên lạc (địa chỉ gửi thư; số điện thoại, email liên hệ…) và nêu rõ tên vị trí có nguyện vọng tham gia thu hút;

- Các tài liệu để minh họa cho các nội dung tự giới thiệu trong Thư đăng ký tham dự và Lý lịch khoa học (nếu có) để chứng minh năng lực, kinh nghiệm công tác, thành tích phù hợp với yêu cầu vị trí tham gia thu hút. Ví dụ: bản sao bằng cấp, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, học hàm, học vị; đăng ký phát minh, sáng chế; bài báo khoa học; công trình nghiên cứu; chứng nhận, khen thưởng…

LƯU Ý: Tài liệu chứng minh năng lực được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp được trình bày bằng ngôn ngữ khác thì gửi kèm theo bản dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

2. Phương thức gửi tài liệu chứng minh năng lực (chọn 01 trong 02 cách)

a) Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi bưu chính (theo dấu bưu điện) đến địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Nộp bản điện tử về địa chỉ email: thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn.

3. Thời gian tiếp nhận đăng ký thu hút

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo thu hút.

IV. QUY TRÌNH THU HÚT

Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố sẽ tiếp nhận, thẩm định và đánh giá năng lực (thông qua tài liệu nộp và trao đổi trực tiếp, nghe báo cáo trình bày dự án, phương hướng thực hiện nhiệm vụ) của người tham dự.

Thời gian cụ thể về công tác chuẩn bị và báo cáo trình bày sẽ được thông báo kịp thời cho người tham dự thông qua địa chỉ liên lạc đã cung cấp.

Các vấn đề khác có liên quan vui lòng theo dõi trên các cổng thông tin điện tử nêu tại khoản 2 Mục II Thông báo này.

V. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Người được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tuyển chọn được hưởng các chính sách đãi ngộ theo Điều 13, 14, 15, 16 và 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND (cụ thể xem tại Danh mục các vị trí thu hút).

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường hợp có các câu hỏi, thắc mắc hoặc cần trao đổi, hướng dẫn vui lòng liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3932.7831 - Fax: (028) 3932.5584 Email: skhcn@tphcm.gov.vn

28-09-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Qua đó tạo môi trường thu hút các doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, cộng đồng đổi mới sáng tạo tham gia vào các hoạt động của Trung tâm và góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN

Nghiên cứu, đề xuất mô hình Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo bao gồm các nội dung như sau:

1. Phân tích tình hình thực tiễn về hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mô hình chung của Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (cách thức vận hành, chức năng, các chính sách hỗ trợ,…).

3. Nghiên cứu, xác định mô hình hợp tác cung cấp dịch vụ công của Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (xác định mô hình liên kết, hợp tác, chi phí các đơn vị hợp tác chi trả sử dụng cơ sở vật chất, việc thu và sử dụng các nguồn thu theo quy định).

4. Đề xuất mô hình đối với Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh – 123 Trương Định: Cách thức vận hành, chức năng, các chính sách hỗ trợ, mô hình liên kết, hợp tác, chi phí các đơn vị hợp tác chi trả sử dụng cơ sở vật chất, việc thu và sử dụng các nguồn thu theo quy định,... ; Đề xuất Kế hoạch triển khai và lộ trình xây dựng theo giai đoạn cụ thể; Các nội dung, hạng mục khác có liên quan phát sinh trong thực tế.

III. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Lưu ý: Trường hợp tổ chức không thuộc đối tượng trên có thể liên kết với các đơn vị có chức năng để đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ.

IV. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

- Lý lịch khoa học của cá nhân tham gia nhiệm vụ;

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 6 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu).

Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công

nghệ để xét chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Hoàng Lộc – Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ.

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3932.0122 - Email: nhloc.skhcn@tphcm.gov.v

27-09-2022
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Quy trình xử lý bùn thải bằng công nghệ ủ hiếu khí sản xuất phân bón hữu cơ và đất sạch trồng cây

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh đã chọn tạo được 11 sản phẩm với các đặc điểm sau: 

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Giá thể rau mầm

-     OM ≥ 30%

-     Dung trọng ≤ 50kg/m3

-     Độ ẩm ≤ 50%

-     pH H2O: 6-8

-     EC < 1,5

-     Tổng NPK ≥ 0,4%

-     Giàu mùn hữu cơ tự nhiên giúp cho cây rau mầm sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao

-     Xử lý bằng vi sinh để tiêu diệt mầm bệnh, phân hủy hữu cơ

 

2

Đất việt

-     OM > 20%

-     Tổng NPK > 1%

-     Sử dụng cho trồng tất các loại cây

 

3

Đất mai

-     OM > 27%

-     Tổng NPK > 1,4

-     Đất chuyên dụng cho cây mai

-     Được xử lý bằng các nguyên vật liệu được ủ hoai và xử lý cỏ dại, mầm bệnh. Giữ ẩm, thoát nước nhanh.

 

4

Đất rau

-     OM > 25%

-     Tổng NPK > 1,3

-     Đất chuyên dụng cho rau màu các loại

-     Tơi xốp, giàu dinh dưỡng, sạch mầm bệnh

 

5

Đất promix

-     OM > 27%

-     Tổng NPK > 1,5

-     Chuyên trồng các loại cây

-     Phóng thích dinh dưỡng chậm, lâu dài

 

6

Đất sạch

-     OM > 22%

-     Tổng NPK > 1,2

-     Chuyên trồng tất cả các loại cây

-     Có nguồn gốc giàu dinh dưỡng.

 

7

Phân bón hữu cơ TRIBAT T-C

-     OM: 20%

-     C/N: 12

-     pH H2O: 5

-     Tổng NPK > 1,2

-     Độ ẩm: 30%

-     Phân bón cho cây trồng có nguồn gốc hữu cơ, phù hợp cho canh tác hữu cơ.

-     Dùng cho tất cả các giai đoạn trồng cây.

 

8

Phân bón hữu cơ SAIGONXANH TRIBAT T-O

-     OM: 23%

-     Nts: 2,5%

-     C/N: 12

-     pH H2O: 5

-     Độ ẩm: 20%

-     Phân bón cho cây trồng có nguồn gốc hữu cơ, phù hợp cho canh tác hữu cơ.

-     Dùng cho tất cả các giai đoạn trồng cây.

 

9

Phân bón hữu cơ sinh học SAIGONXANH TRIBAT T-B

-     OM: 23%

-     Acid humic: 2,5%

-     Nts: 2,5%

-     pH H2O: 6,5

-     Độ ẩm: 20%

-     Phân bón cho cây trồng có nguồn gốc sinh học, phù hợp cho canh tác hữu cơ.

-     Dùng cho tất cả các giai đoạn trồng cây.

 

10

Phân bón hữu cơ khoáng SAIGONXANH TRIBAT T-M

-     OM: 23%

-     Nts: 4%

-     P2O4hh: 2%

-     K2Ohh: 2%

-     pH H2O: 5

-     Độ ẩm: 20%

-     Phân bón cho cây trồng có nguồn gốc hữu cơ khoáng, phù hợp cho canh tác hữu cơ.

-     Dùng cho tất cả các giai đoạn trồng cây.

 

11

Phân bón hữu cơ vi sinh SAIGONXANH TRIBAT T-MB

-     OM: 15%

-     Trichoderma sp.: 1x106 cfu/g

-     pH H2O: 5

-     Độ ẩm: 20%

-     Phân bón cho cây trồng có nguồn gốc hữu cơ vi sinh, phù hợp cho canh tác hữu cơ.

-     Dùng cho tất cả các giai đoạn trồng cây.

-     Có khả năng kháng bệnh, cải tạo môi trường đất, cung cấp lượng mùn cao cho cây trồng.

 

2. Đơn vị đề nghị:

Tên tổ chức: Công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh

Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028.39971869 Website: www.tribat.vn

Người đại diện pháp lý: NGÔ PA RI

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

3. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: TRƯƠNG PHƯỚC THIÊN HOÀNG

Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1979 Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 024876009

Chức danh khoa học (nếu có): Tiến sĩ

Chỗ ở hiện tại: Chung cư An Khang, số 28, đường số 19, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Nơi công tác (nếu có): Công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 127 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại NR/CQ: 028.39971869

4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Xử lý môi trường

5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Quy trình ủ hiếu khí bùn thải của công ty nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thực tế, là tiền đề cho các nghiên cứu quy trình ủ các chất thải khác có hữu cơ cao.

Nâng cao năng lực nghiên cứu công nghiệp về công nghệ sinh học của công ty, đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực có tính thực tế cao. Xây dựng được công ty Khoa học Công nghệ phục vụ cho xã hội ngày càng phát triển.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Ứng dụng quy trình ủ hiếu khí bùn thải đã mang lại hiệu quả cho xã hội là đã xử lý được các chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả kinh tế cho công ty và người sử dụng.

6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 10/2022

7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

23-09-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời tham gia đăng ký tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm tổ chức có chức năng phù hợp để thực hiện tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập huấn, giới thiệu và phổ biến về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, hướng dẫn viết báo cáo theo 07 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia đánh giá.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.   Nội dung

- Tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022.
- In và cấp giấy chứng nhận cho học viên.
- Thời gian đào tạo: 3 ngày.
- Số lượng học viên: 40 học viên.

2. Sản phẩm dự kiến
- Lý lịch khoa học của chuyên gia giảng dạy.
Bản in bài giảng và file bài giảng.
- Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận kèm bản photo giấy chứng nhận của học viên.
3. Đối tượng đăng ký thực hiện
Các trường, viện, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện.
4. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có năng lực thực hiện hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng trong lĩnh vực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia;

- Có kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

5. Yêu cầu đối với chuyên gia giảng dạy

- Đã tốt nghiệp đại học;

- Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia;

- Có đạo đức tốt, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên và có kinh nghiệm đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày phát hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký tham gia thực hiện tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022, đính kèm báo giá chi phí.

- Thuyết minh thực hiện tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng):

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại 028.39302014.

16-09-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đơn vị đăng ký Tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Lựa chọn đơn vị hậu cần cho các sự kiện tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (Tuần lễ).

II. NỘI DUNG

1. Chuỗi sự kiện Tuần lễ:

a) Đối với sự kiện trọng tâm của Tuần lễ (ngày 13 - 14/10/2022 được tổ chức tại Trung tâm Sự kiện White Palace Phạm Văn Đồng)

- Thực hiện công tác lễ tân, hậu cần an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy, điện, nước, an toàn thực phẩm, tình nguyện viên và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khác phục vụ chương trình; các giấy phép theo quy định;

- Phiên dịch thường, MC song ngữ; Phiên dịch viên cabin và trang bị hệ thống dịch cabin; dịch thuật tài liệu, hiệu đính bài, in ấn tài liệu… cho ngày tổ chức sự kiện1; Tuyển chọn và phân công tiếp viên giao tiếp tốt tiếng Anh tham gia nhóm lễ tân phục vụ hoạt động của các sự kiện;

- Bố trí các phòng hội nghị, phòng chờ VIP; trang thiết bị (màn hình LED), máy chiếu, máy tính, tivi, văn phòng phẩm, v.v.), trang thiết bị phát trực tuyến (nếu sự kiện có phát trực tuyến) sân khấu, âm thanh, ánh sáng, phòng tác nghiệp báo chí; nước uống cho sự kiện; phát tài liệu; tặng phẩm cho khách mời VIP, diễn giả; bố trí tiếp tân; quay phim, chụp ảnh toàn bộ hoạt động của chương

trình phục vụ làm tư liệu cho hoạt động của thành phố;

- Xây dựng nội dung chương trình, kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết của các hội thảo, tọa đàm chuyên đề;

- Phối hợp với Sở KH&CN và các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện truyền thông các sự kiện của Tuần lễ trên trang thông tin điện tử (website), trang mạng xã hội của Tuần lễ và của Sở KH&CN (fanpage);

- Các khâu hậu cần khác liên quan đến việc tổ chức các sự kiện.

b) Đối với các sự kiện còn lại trong Tuần lễ (được tổ chức từ ngày 01 – 23/10/2022)

* Kết nối với các đơn vị tổ chức và gửi bộ nhận diện của Tuần lễ để đưa lên banner, backdrop, v.v. Hỗ trợ truyền thông cho các sự kiện trên fanpage của Tuần lễ và của Sở KH&CN và thu thập tổng hợp báo cáo của các sự kiện.

* Cử nhân sự tham dự ghi hình, chụp ảnh làm tư liệu tại địa điểm diễn ra sự kiện hoặc phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện thu thập video, hình ảnh;

* Gửi thư mời cho các đơn vị tổ chức để mời đại biểu tham dự sự kiện Tuần lễ.

c) Công tác hậu cần chung

* Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định thông tin, xin cấp phép cho đơn vị tổ chức các hội thảo, hội nghị có yếu tố nước ngoài;

* Thiết kế và in ấn bộ nhận diện cho chương trình, thư mời, thiết kế và in ấn các loại thư mời, banner tuyên truyền, đóng gói và gửi thư mời theo danh sách đại biểu (thư giấy và thư điện tử);

* Chuẩn bị hoa tặng đại biểu, diễn giả. In ấn tài liệu, phông hội nghị; in ấn standee cho các sự kiện, phát thẻ đeo đại biểu, an ninh, báo chí, Ban Tổ chức;

(Chi tiết các sự kiện theo Phụ lục đính kèm)

2. Yêu cầu đối với tổ chức đăng ký thực hiện

Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;

- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam;

- Có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp;

- Thực hiện tổ chức các sự kiện đảm bảo chu đáo và tiết kiệm.

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đăng ký vui lòng nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 15 ngày từ ngày ban hành thông báo.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. * Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

* Điện thoại: 0283.9320121/0283.9320122

13-09-2022
Nội dung thông báo:
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022 (lần 2) với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022.
- Thông tin, tuyên truyền chính sách và pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn thành phố.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng
a) Nội dung
- Sản xuất 01 video clip giới thiệu mô hình doanh nghiệp trong việc ứng dụng hệ thống quản lý/công cụ cải tiến năng suất chất lượng; đăng tải trên kênh truyền hình HTV và các trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Viết 06 tin, bài, đăng tải trên các trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ (fanpage, website).
- Thiết kế 01 bài viết dạng Infographic (đồ họa, ảnh, bảng biểu) dùng để đăng tải trên trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ (fanpage, website).
b) Sản phẩm dự kiến
- 01 video clip giới thiệu mô hình doanh nghiệp trong việc ứng dụng hệ thống quản lý/công cụ cải tiến năng suất chất lượng phát sóng trên kênh truyền hình HTV, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.
- 06 tác phẩm tin, bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.
- 01 bài viết thiết kế dạng Infographic, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.
2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện
Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có năng lực thực hiện sản xuất video clip, viết tin, bài phỏng vấn, thiết kế Infographic.
- Có kinh nghiệm về truyền thông, tuyên truyền trong lĩnh vực năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.
3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).
III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
1. Hồ sơ đăng ký
a) Thành phần hồ sơ
- Văn bản đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.
- Thuyết minh đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022.
- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.
b) Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.
2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).
Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.
IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);
- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39302014
13-09-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ Khảo sát, đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

Đánh giá thực trạng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

- Đề xuất danh mục tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cần áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

2. Đối tượng khảo sát

- Các doanh nghiệp đầu cuối: là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ra sản phẩm hoàn chỉnh, ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc 04 ngành công nghiệp trọng điểm và 02 ngành công nghiệp truyền thống của Thành phố.

- Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: là doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đầu cuối (ưu tiên cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu chế xuất, khu công nghiệp hoạt động trong 04 ngành công nghiệp chủ lực và 02 ngành công nghiệp truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh).

II. SẢN PHẨM, YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Sản phẩm

- Báo cáo tổng hợp về thực trạng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong và ngoài nước.

- Bộ danh mục tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cần áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

2. Yêu cầu

- Các tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ là các trường, viện; tổ chức khoa học và công nghệ; đơn vị sự nghiệp có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, đáp ứng phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ.

- Việc khảo sát, đánh giá cần đảm bảo đúng đối tượng, khách quan và phản ánh đúng thực trạng và nhu cầu của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

3. Thời gian thực hiện: năm 2022.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

1. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm có: văn bản đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ; hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ và đính kèm dự toán kinh phí; danh sách và lý lịch khoa học của các thành viên tham gia thực hiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 Bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001; 05 bộ hồ sơ sao chụp và 01 bản điện tử lưu toàn bộ hồ sơ đăng ký ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Yêu cầu về hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đề ra; có minh chứng về năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Kế hoạch, thời gian thực hiện và phương án triển khai phù hợp.

- Dự toán kinh phí phù hợp.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

4. Thông tin liên hệ

Các tổ chức, đơn vị tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ nộp hồ sơ qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Phòng Quản lý Năng suất chất lượng, số 263 đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Website: www.chicuctdc.gov.vn

- Điện thoại: 028.39302004

13-09-2022
Nội dung thông báo:
Chủ đầu tư Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Số 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (028) 3932 7831 - Fax: (028) 3932 5584
 Tên gói thầu Sửa chữa nhà cửa
 Phân loại Chi thường xuyên
 Tên dự án Sửa chữa nhà cửa
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 13/9/2022 - 13:16 Đến ngày  20/9/2022 - 14:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hồ Chí Minh
05-09-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 1518/TB-SKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2022 về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện truyền thông về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Truyền thông về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Truyền thông về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” gồm:

+ Giới thiệu về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các đối tượng là Trung tâm, Trường, Viện, cơ sở ươm tạo và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ Thực hiện các nội dung công tác hậu cần cho 02 hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về mô hình vận hành của nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh City Open Innovation Platform - HOIP).

+ Xây dựng 01 video (thời lượng 03 phút) về các hoạt động triển khai nhiệm vụ xây dựng nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh – HOIP năm 2022.

+ Thực hiện ít nhất 10 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền Phong, Người Lao Động, Dân Trí, Sài Gòn Giải Phóng, VnExpress.

+ Thực hiện ít nhất 10 tin, bài đăng các kênh truyền thông của Sở: Website của Sở, Fanpage, kênh Website của các cơ sở ươm tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

+ Tạo 01 website truyền thông cho nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh - HOIP, là đầu mối tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ các chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp về mô hình vận hành của nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh – HOIP năm 2022.

+ Thực hiện truyền thông các hoạt động liên quan đến nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh City Open Innovation Platform - HOIP) năm 2022.

Đề nghị đại diện của Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có

31-08-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) “Thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp”, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp”.

Tiếp cận nhu cầu hỗ trợ thực tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các ngành công nghiệp trọng yếu, doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; từ đó làm cơ sở xây dựng các gói hỗ trợ ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Đối tượng tuyển chọn

Các trường, viện; tổ chức KH&CN; đơn vị có chức năng chuyên môn trong lĩnh vực KH&CN đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ.

2. Nội dung thực hiện

a) Khảo sát, thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp

* Thực hiện khảo sát, thống kê, số lượng doanh nghiệp, ngành nghề lĩnh vực, nhu cầu công nghệ, năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp.

* Đánh giá khả năng vận hành công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực (Đánh giá khả năng sản xuất, vận hành những quy trình công nghệ ở mức thấp; các thiết bị, vật tư đặc chủng đầu vào, dịch vụ kỹ thuật phải nhập khẩu của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực).

* Đánh giá khả năng hấp thụ công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực (Đánh giá việc các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực bắt đầu thay thế nhập khẩu bằng các máy móc và thiết bị nội địa thông qua việc mua

quyền sử dụng công nghệ để sản xuất trong nước; năng lực công nghệ sản xuất trong nước bắt đầu phát triển).

* Đánh giá khả năng làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực (Đánh giá việc các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực bắt đầu xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ nguyên gốc để đổi lại mục tiêu thay thế nhập khẩu, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có quy trình chế tạo phức tạp hơn, có khả năng tự triển khai các dịch vụ kỹ thuật trong nước).

* Đánh giá khả năng đổi mới, sáng tạo công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực (Đánh giá khả năng tiến hành đa dạng hóa chủng loại hàng hóa và độ phức tạp với quy trình chủ động, có khả năng xuất khẩu các dịch vụ công nghệ thiết kế và dịch vụ tư vấn chuyên gia của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực).

b) Xây dựng, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nguồn cầu công nghệ và báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, nhu cầu công nghệ

Xây dựng, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nguồn cầu công nghệ và báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, nhu cầu công nghệ các ngành trọng điểm của Thành phố; các công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0.

3. Sản phẩm

* Báo cáo kết quả đánh giá nhu cầu công nghệ, năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp.

* Báo cáo phân tích xu hướng, nhu cầu công nghệ các ngành trọng điểm của Thành phố; các công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0.

4. Thời gian thực hiện: 12 tháng

5. Kinh phí dự kiến

Đơn vị đề xuất căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

* Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN);

* Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

* Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ (01 bộ gốc, 05 bộ sao chụp và 1 file mềm).

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

* Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc biên nhận (trường hợp nộp trực tiếp).

* Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

4. Trình tự thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thành lập Hội đồng tư vấn KH&CN để xét chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức tham gia chủ trì nhiệm vụ có hồ sơ đạt kết quả cao nhất.

5. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028.3932 6903, Email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn gặp chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh

31-08-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng và năng lực phù hợp để thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc.

- Thông tin, tuyên truyền chính sách và pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng về truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện bài viết

- Nội dung: Thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc.

- Sản phẩm dự kiến: 03 bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc được đăng trên website Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có chức năng và năng lực phù hợp thực hiện viết tin, bài phỏng vấn.

- Có kinh nghiệm về truyền thông, tuyên truyền.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo này).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn

gốc, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

- Thuyết minh đăng ký thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Cách thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39300972 (A. Ninh), Email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn.

30-08-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng và năng lực phù hợp để thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc;

- Hướng dẫn các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cung cấp giải pháp nắm bắt thông tin, quy định về các tiêu chuẩn liên quan truy xuất nguồn gốc, qua đó giúp các đơn vị này xây dựng và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa;

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động truy xuất nguồn gốc trong đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc

a) Nội dung: Thực hiện 03 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cung cấp giải pháp trong việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, cụ thể:

* Tổ chức 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc rau quả tươi.

* Tổ chức 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan lĩnh vực truy xuất nguồn gốc gia cầm.

* Tổ chức 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan lĩnh vực truy xuất nguồn gốc gia súc.

Trong đó:

* Số lượng người tham dự: 70 lượt người/ 01 lớp.

* Thời gian tập huấn, phổ biến, hướng dẫn: 01 ngày/ lớp.

* Hình thức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn: trực tiếp.

b) Sản phẩm dự kiến:

* Báo cáo tổng kết tổ chức 03 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

* Tài liệu lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn (bản giấy và bản điện tử) của 03 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

* Danh sách học viên tham dự 03 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

* Hình ảnh chụp thực tế 03 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có chức năng và năng lực phù hợp thực hiện hoạt động tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia liên quan hoạt động truy xuất nguồn gốc rau quả tươi, gia cầm, gia súc.

- Có kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn trong các lĩnh vực hoạt động về truy xuất nguồn gốc.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo này).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc rau quả tươi, gia cầm, gia súc.

- Thuyết minh đăng ký thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc rau quả tươi, gia cầm, gia súc.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Cách thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39300972 (C.Mùi), Email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn.

29-08-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 1519/TB-SKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” gồm:

+ Tổng hợp các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố năm 2022, các chính sách của Thành phố về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số định hướng của Thành phố trong thời gian tới.

+ Thống kê kết quả hỗ trợ hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố: cơ sở vật chất hạ tầng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các hoạt động đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, các hoạt động ươm tạo tăng tốc đổi mới sáng tạo cho các thành phần của hệ sinh thái, kết nối - hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và một số hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và trong khu vực công.

+ Thực hiện các đoạn phỏng vấn và hình ảnh hoạt động của chuyên gia (ít nhất 03 người) trong cộng đồng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố.

+ Thực hiện theo dõi, ghi hình các cuộc thi, hội thảo và các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dự kiến diễn ra trong khuôn khổ sự kiện liên quan đến Tuần lễ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2022.

Đề nghị đại diện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có

19-08-2022
Nội dung thông báo:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm tổ chức chứng nhận có chức năng phù hợp để thực hiện phối hợp kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 08 đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đánh giá một cách có hệ thống, khách quan để xác định mức độ phù hợp đối với các yêu cầu được quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.   Nội dung

Cung cấp chuyên gia đánh giá phối hợp theo đoàn kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001:2015 tại 8 đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

- Lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001:2015 cho công việc được phân công tại mỗi đơn vị phối hợp đánh giá.

2. Sản phẩm

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001:2015 cho công việc được phân công tại mỗi đơn vị phối hợp đánh giá.

3. Yêu cầu đăng ký thực hiện đối với tổ chức chứng nhận

Tổ chức chứng nhận thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận;

- Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật;

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng;

- Có ít nhất 05 chuyên gia đánh giá đáp ứng điều kiện theo quy định tại mục 4;

- Đã đăng ký tham gia hoạt động đánh giá theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ và được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá.

4. Yêu cầu đối với các chuyên gia đánh giá

- Đã tốt nghiệp đại học;

- Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng;

- Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về quản lý hành chính nhà nước;

- Có đạo đức tốt, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên và có kinh nghiệm đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng.

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày phát hành
Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký thực hiện phối hợp kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

- Thuyết minh đăng ký phối hợp kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

- Giới thiệu tóm tắt về về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức chứng nhận đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng):

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39302014.

11-08-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”.

Cập nhật, nâng cao kiến thức về thị trường khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ hình thành và nâng cao năng lực của đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố.

Thúc đẩy việc hình thành và phát triển đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là các doanh nghiệp, trường đại học, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn Thành phố.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Đối tượng tuyển chọn

Các trường, viện; tổ chức khoa học và công nghệ; đơn vị có chức năng chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ

2. Nội dung thực hiện

Tổ chức 02 khoá huấn luyện, trong đó:

* Khóa huấn luyện 1: Cung cấp kiến thức về chuyển giao công nghệ, thẩm định giá công nghệ; cách thức thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu... cho các cán bộ chuyên trách, quản lý về thị trường khoa học công nghệ tai các Sở ngành, trung tâm; Cán bộ công chức, viên chức,...thuộc cơ sở ươm tạo, tổ chức trung gian như sàn giao dịch công nghệ; Cán bộ quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, thị trường khoa học công nghệ tại các quận huyện; Cán bộ quản lý về khoa học công nghệ tại các trường đại học, viện nghiên cứu; Giảng viên các trường đại học, viện nghiên cứu.

* Khóa huấn luyện 2: Cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ, định giá, định giá tài sản trí tuệ... cho các tổ chức trung gian khoa học công nghệ; Các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Doanh nghiệp khoa học công nghệ; nhà nghiên cứu, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp muốn tìm hiểu về cách thức xây dựng dự án khởi nghiệp và kiến thức về sở hữu trí tuệ.

- Yêu cầu đối với các học viên sau khi hoàn thành 02 khóa đào tạo:

+ Có kiến thức chung về ngành thẩm định giá và thẩm định giá công nghệ; am hiểu các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động thẩm định giá và thẩm định giá công nghệ; nắm được quy trình, nguyên tắc và cơ sở hình thành giá khi thẩm định giá tài sản và thẩm định giá công nghệ;

+ Nắm được các kỹ thuật, mô hình để thẩm định công nghệ, thẩm định giá doanh nghiệp và tài sản vô hình tại Việt Nam;

+ Báo cáo đánh giá của các học viên và khả năng áp dụng kiến thức đã được bồi dưỡng vào hoạt động của tổ chức đang công tác sau khóa bồi dưỡng.

3. Sản phẩm

- Các nội dung và tài liệu của 02 khóa bồi dưỡng được số hóa;

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ trong đó có đề xuất giải pháp cần tập trung bồi dưỡng đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cho năm 2022 và các năm tiếp theo nhằm hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố;

- Báo cáo đánh giá của các học viên và khả năng áp dụng kiến thức đã được bồi dưỡng vào hoạt động của tổ chức đang công tác sau khóa bồi dưỡng

4. Thời gian thực hiện: 04 tháng

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

- Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ để xét chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng

tư vấn khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”;

- Thuyết minh đăng ký thực hiện “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”.

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc biên nhận từ bộ phận một cửa (trường hợp nộp trực tiếp).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM (028.39320122, email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn)

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

09-08-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022.

- Thông tin, tuyên truyền chính sách và pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng

a) Nội dung

- Sản xuất 01 video clip giới thiệu mô hình doanh nghiệp trong việc ứng dụng hệ thống quản lý/công cụ cải tiến năng suất chất lượng; đăng tải trên kênh truyền hình HTV và các trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Viết 06 tin, bài, đăng tải trên các trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ (fanpage, website).

- Thiết kế 01 bài viết dạng Infographic (đồ họa, ảnh, bảng biểu) dùng để đăng tải trên trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ (fanpage, website).

b) Sản phẩm dự kiến

- 01 video clip giới thiệu mô hình doanh nghiệp trong việc ứng dụng hệ thống quản lý/công cụ cải tiến năng suất chất lượng phát sóng trên kênh truyền hình HTV, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.

- 06 tác phẩm tin, bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.

- 01 bài viết thiết kế dạng Infographic, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có năng lực thực hiện sản xuất video clip, viết tin, bài phỏng vấn, thiết kế Infographic.

- Có kinh nghiệm về truyền thông, tuyên truyền trong lĩnh vực năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành
Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

- Thuyết minh đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022.

- Giới thiệu tóm tắt về về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39302014.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

08-08-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm:

− Tập hợp các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số của các vườn ươm, đơn vị dự kiến tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

− Tập hợp các hoạt động nổi bật của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai trong năm 2022, hoàn thiện các dữ liệu thông tin và hình ảnh của các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2022.

II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Các nội dung thực hiện

a) Nội dung

− Biên tập toàn bộ các nội dung gồm: lời mở đầu, mục lục; giới thiệu sơ lược về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số năm 2022; các hoạt động chính tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, tổng kết các kết quả đã đạt được của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 như tổng kết các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các Hội thảo liên quan đến chủ đề liên kết các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thành phố thông minh, đô thị sáng tạo; giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ nổi bật của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố trong năm 2022, công tác triển khai và kết quả Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (I-STAR 2022), các hoạt động triển lãm các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ và chuyển đổi số của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, triển lãm sản phẩm công nghệ số; Hội thảo quốc tế về chuyển đổi số, các hoạt động truyền thông, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia: triển lãm, giới thiệu sách, tác phẩm về chuyển đổi số, hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo, cuộc thi hiến kế, góp ý chuyển đổi số cho Thành phố Hồ Chí Minh và các sự kiện về đổi mới sáng tạo khác có liên quan.

− Thiết kế và trình bày bìa, thiết kế dạng infographic, dàn trang, kích thước khổ giấy 24 x 16 cm (khổ ngang), dày ít nhất 100 trang.

− In ấn Catalogue, In màu offset 500 cuốn kỷ yếu.

− Phân phối 500 cuốn kỷ yếu gửi đến các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

− Thiết kế 01 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến (Mã QR code) để các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có thể truy cập.

b) Sản phẩm dự kiến

− 500 cuốn Kỷ yếu dày ít nhất 100 trang về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

− 01 Kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến (Mã QR code).

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức, biên tập các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;

- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam và có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký thực hiện xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, đính kèm dự toán chi phí thực hiện nhiệm vụ.

- Thuyết minh nhiệm vụ xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và

Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc có đóng dấu và chữ ký trực tiếp.

2. Hình thức tiếp nhận

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (bộ phận Văn thư), địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 0283.9320121

19-07-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng (Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng - Đợt 3/2022), cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH) kèm theo dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu vui lòng tham khảo tại địa chỉ: Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (hochiminhcity.gov.vn) 

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/08/2022.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục II.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 01-2022-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929

18-07-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mời tham gia đăng ký tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về đo lường. Nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho cán bộ tham gia hoạt động đo lường.

2. Mục tiêu

Tổ chức 06 lớp huấn luyện cho tối thiểu 240 lượt cán bộ về các nội dung: Kiến thức cơ bản về đo lường học, quản lý nhà nước về đo lường; Kiểm tra nhà nước về đo lường; Phương pháp đánh giá định lượng đối với hàng đóng gói sẵn...

3. Đối tượng bồi dưỡng

Cán bộ tham gia hoạt động đo lường (cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức có liên quan đến hoạt động đo lường; cán bộ thuộc ban quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố có hoạt động đo lường,...).

4. Đối tượng đăng ký thực hiện

Các trường, viện, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

5. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có năng lực thực hiện hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng về lĩnh vực đo lường (bao gồm huấn luyện về lý thuyết và thực hành).

- Có kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đo lường.

II. HỒ SƠ VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

- Công văn đăng ký tham gia tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đo lường.

- Thuyết minh đăng ký tham gia tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đo lường (mẫu thuyết minh vui lòng tham khảo tại website www.chicuctdc.gov.vn).

- Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung thực hiện (tham khảo nội dung chi và định mức chi tại Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN).

- Tóm tắt tình hình hoạt động và năng lực của tổ chức đăng ký thực hiện.

- Số lượng hồ sơ nộp: 01 Bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 05 bộ hồ sơ sao chụp và 01 CD (lưu toàn bộ hồ sơ đăng ký).

2. Hình thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng Thông báo này.

4. Thông tin liên hệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Phòng Quản lý Đo lường) - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh:

- Địa chỉ: số 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. - Website: www.chicuctdc.gov.vn 

- Điện thoại liên hệ: 028.393.02014.

06-07-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 1631/TB-SKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về mời đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022,

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện đơn vị tham dự buổi mở hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng Đợt 2 năm 2022.

Thời gian: vào lúc 9 giờ 00, thứ Năm, ngày 07 tháng 7 năm 2022

Địa điểm : Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chủ trì : Ông Phạm Văn Xu, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Rất mong Quý đơn vị sắp xếp thời gian tham dự để buổi làm việc đạt kết quả tốt

29-06-2022
Nội dung thông báo:

Nhằm tiếp tục mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh và đóng góp cho GDP của thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mời đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Nội dung cụ thể như sau

1. Nội dung xét chọn nhiệm vụ:

Hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật, nâng cao kiến thức và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

2. Mục tiêu

Hỗ trợ tối thiểu 200 lượt doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3. Đối tượng hỗ trợ

Tập trung vào các doanh nghiệp của ngành nghề có đóng góp nhiều cho ngân sách của thành phố (ưu tiên các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp); các doanh nghiệp thuộc các ngành dệt may, da giày, sợi, nhuộmthương mại - dịch vụ, cao su - nhựa, công nghệ thông tincác tổ chức thử nghiệm, phòng thử nghiệm của các doanh nghiệp.

4. Đối tượng đăng ký thực hiện

Các trường, viện, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có trụ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

5. Quyền lợi

Đối tượng đăng ký thực hiện sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước không vượt quá 30 triệu đồng/1 doanh nghiệp đối với nội dung tư vấn và không quá 50% tổng kinh phí cho các nội dung còn lại (khảo sát, cập nhật, nâng cao kiến thức...).

6. Yêu cầu cơ bản của nhiệm vụ

Thuyết minh nhiệm vụ phải thể hiện được các nội dung sau:

- Đánh giá thực trạng và nhu cầu cần hỗ trợ của doanh nghiệp cho một nhóm ngành/lĩnh vực cụ thể; có mô tả chung về nhiệm vụ, lý do chọn nhiệm vụ, tính cấp thiết, tình hình xã hội, thực trạng, nhu cầu thực tế, các vấn đề liên quan, mô tả các mục tiêu chung sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Đề xuất các phương pháp, kế hoạch thực hiện: cập nhật, nâng cao kiến thức về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho nguồn nhân lực của các doanh nghiệp đã được khảo sát; chọn lọc, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

- Nêu sản phẩm cụ thể khi kết thúc nhiệm vụ (danh sách các doanh nghiệp, học viên được hỗ trợ, Giấy chứng nhận, Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện...).

HỒ SƠ VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký
- Thuyết minh dự án (theo mẫu đính kèm).
- Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung thực hiện (tham khảo nội dung chi và định mức chi tại: Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ và mẫu dự toán đính kèm).
 - Hồ sơ năng lực.
 - Số lượng hồ sơ nộp: 01 Bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 05 bộ hồ sơ sao chụp và 01 CD (lưu toàn bộ hồ sơ đăng ký).
2. Hình thức đăng ký
-Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Liên tục kể từ ngày đăng Thông báo này đến hết tháng 10 năm 2022.

4. Thông tin liên hệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Phòng Quản lý Năng suất chất lượng) – Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh:

- Địa chỉ: số 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 028.393.2004./.

 

29-06-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”.

Cập nhật, nâng cao kiến thức về thị trường khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ hình thành và nâng cao năng lực của đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố.

Thúc đẩy việc hình thành và phát triển đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là các doanh nghiệp, trường đại học, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn Thành phố.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Đối tượng tuyển chọn

Các trường, viện; tổ chức khoa học và công nghệ; đơn vị có chức năng chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ

2. Nội dung thực hiện

Tổ chức 02 khoá huấn luyện, trong đó:

* Khóa huấn luyện 1: Cung cấp kiến thức về chuyển giao công nghệ, thẩm định giá công nghệ; cách thức thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu... cho các cán bộ chuyên trách, quản lý về thị trường khoa học công nghệ tai các Sở ngành, trung tâm; Cán bộ công chức, viên chức,...thuộc cơ sở ươm tạo, tổ chức trung gian như sàn giao dịch công nghệ; Cán bộ quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, thị trường khoa học công nghệ tại các quận huyện; Cán bộ quản lý về khoa học công nghệ tại các trường đại học, viện nghiên cứu; Giảng viên các trường đại học, viện nghiên cứu.

* Khóa huấn luyện 2: Cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ, định giá, định giá tài sản trí tuệ... cho các tổ chức trung gian khoa học công nghệ; Các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Doanh nghiệp khoa học công nghệ; nhà nghiên cứu, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp muốn tìm hiểu về cách thức xây dựng dự án khởi nghiệp và kiến thức về sở hữu trí tuệ.

- Yêu cầu đối với các học viên sau khi hoàn thành 02 khóa đào tạo:

+ Có kiến thức chung về ngành thẩm định giá và thẩm định giá công nghệ; am hiểu các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động thẩm định giá và thẩm định giá công nghệ; nắm được quy trình, nguyên tắc và cơ sở hình thành giá khi thẩm định giá tài sản và thẩm định giá công nghệ;

+ Nắm được các kỹ thuật, mô hình để thẩm định công nghệ, thẩm định giá doanh nghiệp và tài sản vô hình tại Việt Nam;

+ Báo cáo đánh giá của các học viên và khả năng áp dụng kiến thức đã được bồi dưỡng vào hoạt động của tổ chức đang công tác sau khóa bồi dưỡng.

3. Sản phẩm

- Các nội dung và tài liệu của 02 khóa bồi dưỡng được số hóa;

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ trong đó có đề xuất giải pháp cần tập trung bồi dưỡng đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cho năm 2022 và các năm tiếp theo nhằm hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố;

- Báo cáo đánh giá của các học viên và khả năng áp dụng kiến thức đã được bồi dưỡng vào hoạt động của tổ chức đang công tác sau khóa bồi dưỡng

4. Thời gian thực hiện: 05 tháng

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

- Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ để xét chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức. 

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”;

- Thuyết minh đăng ký thực hiện “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”.

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc biên nhận từ bộ phận một cửa (trường hợp nộp trực tiếp).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM (028.39320122, email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn)

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HC

22-06-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo dịch bệnh và bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (Phân hệ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học)”, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo dịch bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

II. YÊU CẦU

1. Yêu cầu về sản phẩm

Xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo dịch bệnh và bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (Phân hệ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học) gồm các thành phần sau:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học, thí điểm xây dựng kho dữ liệu bệnh học đường đến từng học sinh ở các cấp học mầm non đến trung học.

- Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học: Nhóm chức năng quản trị hệ thống; Nhóm chức năng quản lý thông tin y tế trường học; Nhóm chức năng quản lý bệnh truyền nhiễm; Nhóm chức năng quản lý ca bệnh trong cơ sở giáo dục theo các cấp học từ mầm non; Nhóm chức năng quản lý vùng dịch (tương tác với cơ sở giáo dục); Nhóm chức năng liên thông, liên kết thông minh với hệ thống y tế dự phòng khi có dịch; Nhóm chức năng thống kê, báo cáo theo quy định; Nhóm chức năng hỗ trợ truyền thông đến các cơ sở giáo dục theo khu vực địa lý theo ưu tiên các loại dịch/bệnh; Nhóm chức năng hỗ trợ ra quyết định điều hành cho các cơ quan y tế; Nhóm chức năng chuyển đổi số cung cấp/hỗ trợ giải pháp/đề xuất/kinh nghiệm để cơ sở giáo dục lựa chọn xử lý phù hợp.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải có năng lực nghiên cứu và kinh nghiệm trong việc triển khai các hệ thống ứng dụng GIS phục vụ cho lĩnh vực y tế.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (tính từ ngày ban hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ;

- Thuyết minh đăng ký thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu Mẫu A1_TMNVKHCN);

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu Mẫu A5_LLTC).

Biểu mẫu

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 05 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên USB/CD (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu).

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc theo biên nhận (trường hợp nộp trực tiếp).

- Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ông Bùi Ngọc Tân - Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học. (Điện thoại: 0977.669.111; Email: bntan.skhcn@tphcm.gov.vn)

08-06-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng (Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng - Đợt 2/2022), cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH) kèm theo dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu vui lòng tham khảo tại đây

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/06/2022.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục II.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 01-2022-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN (theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học), 028.39320462 (Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929

02-06-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 nhằm:

- Tổng kết các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2022, thống kê các kết quả đạt được, đánh giá các hoạt động này đối với phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.
- Tập hợp và ghi nhận về những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công đến cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần trong hệ sinh thái.

II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Các nội dung thực hiện

a) Nội dung

− Tổng hợp các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố năm 2022, các chính sách của Thành phố về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số định hướng của Thành phố trong thời gian tới.

− Thống kê kết quả hỗ trợ hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố: cơ sở vật chất hạ tầng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các hoạt động đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, các hoạt động ươm tạo tăng tốc đổi mới sáng tạo cho các thành phần của hệ sinh thái, kết nối – hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và một số hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và trong khu vực công.

− Thực hiện các đoạn phỏng vấn và hình ảnh hoạt động của chuyên gia (ít nhất 03 người) trong cộng đồng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố. 

− Thực hiện theo dõi, ghi hình các cuộc thi, hội thảo và các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dự kiến diễn ra trong khuôn khổ sự kiện liên quan đến Tuần lễ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2022 (WHISE 2022).

b) Sản phẩm dự kiến

01 đoạn phim ngắn (video, thời lượng 05 phút) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, dữ liệu các hình ảnh và các đoạn quay hình.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;

- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam và có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn (video, thời lượng 05 phút) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố năm 2022, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

- Thuyết minh nhiệm vụ xây dựng đoạn phim ngắn (video, thời lượng 05 phút) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố năm 2022.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc có đóng dấu và chữ ký trực tiếp.

2. Hình thức tiếp nhận

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (bộ phận Văn thư), địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- Điện thoại: 0283.9320121

02-06-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện truyền thông hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện truyền thông hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2022;

- Thúc đẩy hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo kênh kết nối và tiếp nhận các thông tin về nhu cầu, vướng mắc từ thực tế để góp phần nâng cao hiệu quả của các chương trình hỗ trợ cũng như hệ thống pháp lý hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại cơ sở.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2022

a) Nội dung 

Truyền thông về: 

 • Các hoạt động đưa đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, … vào trong hệ thống trường học (từ tiểu học đến đại học) cũng như vào trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện.
 • Các giải pháp đổi mới sáng tạo, sáng kiến của cộng đồng.
 • Các hoạt động ứng dụng, chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về nông nghiệp.

b) Sản phẩm dự kiến

 • Thực hiện 15 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo điện tử Người lao động, Báo điện tử VOH, Báo điện tử Khoa học và Phát triển, …; 01 phóng sự trên Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH); 03 phóng sự trên Đài truyền hình TP.HCM (HTV);
 • Thực hiện 25 tin, bài trên trang web của Sở Khoa học và Công nghệ (https://dost.hochiminhcity.gov.vn/), 3 chuyên trang (https://doimoisangtao.vn/, https://sangkiencongdong.vn/, https://khoinghiepsangtao.vn/) và trang web của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (https://cesti.gov.vn/).

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện truyền thông về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở;

- Thuyết minh đăng ký thực hiện truyền thông về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở.

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện. 

b) Số lượng hồ sơ 

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên USB (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu).

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc biên nhận từ bộ phận một cửa (trường hợp nộp trực tiếp).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ (email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028.3907 463)
 • Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
02-06-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện truyền thông về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện truyền thông về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 nhằm:
- Truyền thông các chính sách về hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh đến các thành phần trong hệ sinh thái và cộng đồng xã hội;
- Tạo kênh kết nối và tiếp nhận các thông tin về nhu cầu, vướng mắc từ thực tế để góp phần nâng cao hiệu quả thực tế của các chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
- Truyền thông các hoạt động liên quan đến nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh City Open Innovation Platform - HOIP).

II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Các nội dung thực hiện

a) Nội dung

− Giới thiệu về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các đối tượng là Trung tâm, Trường, Viện, cơ sở ươm tạo và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

− Thực hiện các nội dung công tác hậu cần cho 02 hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về mô hình vận hành của nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh City Open Innovation Platform - HOIP).

− Xây dựng 01 video (thời lượng 03 phút) về các hoạt động triển khai nhiệm vụ xây dựng nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh – HOIP năm 2022.

− Thực hiện ít nhất 10 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền Phong, Người Lao Động, Dân Trí, Sài Gòn Giải Phóng, VnExpress.

− Thực hiện ít nhất 10 tin, bài đăng các kênh truyền thông của Sở: Website của Sở, Fanpage, kênh Website của các cơ sở ươm tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

− Tạo 01 website truyền thông cho nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh - HOIP, là đầu mối tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ các chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp về mô hình vận hành của nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh – HOIP năm 2022.

− Thực hiện truyền thông các hoạt động liên quan đến nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh City Open Innovation Platform - HOIP) năm 2022.

b) Sản phẩm dự kiến

− Báo cáo kết quả thực hiện 02 hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về mô hình vận hành của nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh – HOIP năm 2022.

− 01 video (thời lượng 03 phút) về các hoạt động triển khai nhiệm vụ xây dựng nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh - HOIP năm 2022.

− 10 tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của một trong các báo: Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền Phong, Người Lao Động, Dân Trí, Sài Gòn Giải Phóng, VnExpress;

− 10 tin đăng trên các kênh truyền thông của Sở: Website của Sở, Fanpage.

− Báo cáo kết quả hoạt động của website truyền thông cho nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh - HOIP và bảng tổng hợp ghi nhận ý kiến đóng góp từ các chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về mô hình vận hành nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh - HOIP năm 2022.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;

- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam và có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký thực hiện truyền thông về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

- Thuyết minh nhiệm vụ thực hiện truyền thông về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc có đóng dấu và chữ ký trực tiếp.

2. Hình thức tiếp nhận

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (bộ phận Văn thư), địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- Điện thoại: 0283.9320121

01-06-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-SKHCN ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa và mua sắm năm 2022,

Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai thực hiện sửa chữa đại tu xe ô tô Toyota Prado

Phần máy

Phần gầm

Phần đồng sơn

+ Xúc pắp

+ Cuaroa

+ Tăng đưa

+ Két nước

+ Dynamo

+ Bơm nhớt, xăng

+ Thước lái

+ Máy lạnh

+ Phuộc trước, sau

+ Láp

+ Rotuyn

+ Đĩa ly hợp

+ Thắng

 

+ Cản trước, sau

+ Nắp capo

+ 4 cánh cửa

+ Đánh bass

Và các công việc khác theo hiện trạng xe.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá về Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) hoặc qua email skhcn@tphcm.gov.vn trước ngày 10 tháng 6 năm 2022

27-05-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện Nhiệm vụ “Xây dựng mô hình hợp tác quốc tế về ươm tạo và trao đổi các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và các nước”, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

Xây dựng mô hình hợp tác quốc tế giữa các tổ chức ươm tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh với các tổ chức ươm tạo quốc tế nhằm đưa các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng được huấn luyện, hoàn thiện công nghệ, sản phẩm, tìm kiếm thị trường, mở trộng hoạt động kinh doanh tại nước ngoài.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN

Xây dựng mô hình hợp tác quốc tế về ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bao gồm:

* Nghiên cứu các mô hình hiện có trên thế giới;

* Đánh giá khái quát về bối cảnh, điều kiện của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố, một số hoạt động hợp tác ươm tạo với các nước trên thế giới đã từng triển khai, cơ hội và thách thức trong các hoạt động hợp tác quốc tế này, vai trò của nhà nước đối với các hoạt động này (nếu có);

* Đề xuất mô hình và phương hướng triển khai hợp tác ươm tạo giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tổ chức quốc tế phù hợp với sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung: (1) quy trình hợp tác; (2) cách thức triển khai chương trình hợp tác; (3) hình thức tuyển chọn, đánh giá các đơn vị tham gia; (4) các bước thực hiện, nhiệm vụ và trách nhiệm của các bên; (5) phương án tài chính; (6) kết quả kỳ vọng đạt được từ mô hình hợp tác và quy trình, tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện; (7) đề xuất một số chính sách hỗ trợ từ nhà nước.

III. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN

Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:

* Có năng lực, kinh nghiệm trong việc ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

* Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam;

* Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

* Có năng lực nghiên cứu và đề xuất mô hình hợp tác.

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/6/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Hoàng Lộc – Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ. (Điện thoại: 028.3932.0121; Email: nhloc.skhcn@tphcm.gov.vn).

24-05-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 885/TB-SKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về mời đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022,

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1/2022 tham dự buổi mở hồ sơ đăng ký

Thời gian : vào lúc 9 giờ 00, thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Địa điểm : Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chủ trì : Ông Phạm Văn Xu, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Rất mong Quý đơn vị sắp xếp thời gian tham dự để buổi làm việc đạt kết quả tố

18-05-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Trường Đại học, Viện nghiên cứu … đăng ký hồ sơ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Báo cáo thường niên về khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, trình độ và năng lực công nghệ đối với các ngành và lĩnh vực trọng điểm của Thành phố”.

1. Mục tiêu cụ thể

Đánh giá tác động của hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với doanh nghiệp các ngành và lĩnh vực trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh dựa trên thống kê, khảo sát lấy mẫu kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021.

2. Yêu cầu

Nhiệm vụ thực hiện thống kê, khảo sát và đánh giá các nội dung như sau:

- Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP);

- Năng suất lao động;

- Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo;

- Tỷ lệ chi tiêu xã hội cho khoa học và công nghệ so với GRDP;

- Doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp;

- Đánh giá thị trường khoa học và công nghệ (trong đó tập trung một số nội dung như doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo; nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ).

- Đánh giá hoạt động đổi mới công nghệ, thiết bị (bao gồm chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị);

- Đánh giá doanh nghiệp có hoạt động quản trị sở hữu trí tuệ; quản trị chất lượng;

- Đánh giá tác động của hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với các doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách;

- Đánh giá tác động của hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với các doanh nghiệp khu vực thành phố Thủ Đức.

Nhiệm vụ cần bám sát các chỉ tiêu theo quy định của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; tham khảo nội dung về khoa học và công nghệ của các tổ chức quốc tế.

3. Sản phẩm cụ thể

Nhiệm vụ bao gồm 4 sản phẩm: Báo cáo tổng hợp; Báo cáo tóm tắt; Đồ họa thông tin (infographic) và Hệ thống dữ liệu.

a) Báo cáo tổng hợp

Nội dung gồm có báo cáo kết quả các chỉ tiêu đã nêu ở mục 2 và kết luận khuyến nghị chính sách.

b) Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu theo từng lĩnh vực.

c) Đồ họa thông tin (Infographic)

Trình bày kết hợp thông tin ngắn gọn với hình ảnh minh họa sinh động, để có thể truyền tải thông tin báo cáo nhanh và rõ ràng.

d) Hệ thống dữ liệu sử dụng điều tra, phân tích

Dữ liệu bao gồm danh mục doanh nghiệp khảo sát và file nhập liệu, phương pháp lấy mẫu, bảng câu hỏi khảo sát.

4. Thủ tục đăng ký

Các tổ chức đăng ký tham gia thực hiện nộp hồ sơ nhiệm vụ về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh từ 08 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2022 đến hết 17 giờ ngày 03 tháng 6 năm 2022 (trong giờ hành chính).

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và xem xét các yếu tố chọn hồ sơ:

 • Báo cáo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, sản phẩm đề ra;
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học và kế hoạch triển khai phù hợp;
 • Dự toán kinh phí phù hợp;
 • Tổ chức có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng với tổ chức có hồ sơ được chấp nhận đạt yêu cầu.

5. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm có:

+ Văn bản đề nghị tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức;

+ Đề cương nhiệm vụ và đính kèm dự toán kinh phí;

+ Danh sách và lý lịch khoa học của các thành viên tham gia thực hiện.

- Số lượng hồ sơ là 07 bộ (01 bộ chính và 06 bộ photo).

6. Thông tin liên hệ

Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.9327831

16-05-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện truyền thông về hoạt động thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện truyền thông về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những chủ trương, chính sách của Thành phố, trung ương, các thành tựu KH&CN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của đất nước. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò động lực của KH&CN và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố;

- Tạo kênh kết nối và tiếp nhận các thông tin về nhu cầu, vướng mắc từ thực tế để góp phần nâng cao hiệu quả thực tế của các chương trình hỗ trợ cũng như hệ thống pháp lý hỗ trợ hoạt động KH&CN đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

a) Nội dung

- Truyền thông về kết quả, kết nối cung cầu công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, thẩm định công nghệ, chuyển giao công nghệ; hoạt động ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển thị trường KH&CN, bao gồm các nội dung như khảo sát nhu cầu chuyển đổi số và giới thiệu các mô hình chuyển đổi số phù hợp với các đối tượng; hoạt động đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, các mô hình đổi mới công nghệ thành công; các sự kiện kết nối, hợp tác công nghệ về nội dung sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm điện;

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách để góp phần thúc đẩy, phát triển số lượng tổ chức trung gian, doanh nghiệp khoa học công nghệ; kết quả hoạt động thúc đẩy Doanh nghiệp về thực hiện đổi mới sáng tạo tại các Khu công nghiệp; kết quả chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.

b) Sản phẩm dự kiến

- Thực hiện 15 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo VnExpress, Báo Tuổi trẻ, Báo Người lao động, Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH), Báo Khoa học Phát triển…

- Thực hiện 03 chuyên đề trên VOH;

- Thực hiện 05 phóng sự trên Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thực hiện 22 tin, bài đăng trên các kênh truyền thông KH&CN.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Có kinh nghiệm hỗ trợ phát triển hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện truyền thông về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

- Thuyết minh đăng ký thực hiện truyền thông về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc biên nhận từ bộ phận một cửa (trường hợp nộp trực tiếp).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028.39320122)

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

05-05-2022
Nội dung thông báo:

Trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4 và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 năm 2022 với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ - Đại học Quốc gia TP.HCM và VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại Tp.HCM tổ chức Cuộc thi Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ (S&IP) năm 2022.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ về sở hữu trí tuệ, xây dựng ý thức và trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, từng bước hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong cộng đồng.

Thông tin liên quan đến Cuộc thi như sau:

1. Thời gian đăng ký: từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 08/5/2022

Đăng ký tham gia cuộc thi tại đây

2. Thời gian tập huấn:

* Tập huấn vòng sơ loại: dự kiến ngày 05 - 10/5/2022

* Tập huấn vòng chung kết: dự kiến ngày 20/5/2022

Thông tin chi tiết của các lớp tập huấn sẽ được thông báo qua email đăng ký dự thi.

3. Thời gian thi:

- Vòng sơ loại: dự kiến ngày 14/5/2022

- Vòng chung kết: dự kiến ngày 28/5/2022

Thể lệ chi tiết của Cuộc thi Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ (S&IP) năm 2022 tại đây.

21-04-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 264/QĐ-SKHCN về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Hàn Giang (Lần 2)

12-04-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo về việc mời tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ Đô thị thông minh và chuyển đổi số

Mục tiêu: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và xây dựng các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phục vụ Đề án Đô thị thông minh và Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố. Tập trung nghiên cứu ứng dụng các giải pháp, mô hình, nền tảng số phục vụ công tác quản trị, điều hành lĩnh vực công, lĩnh vực y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác.

1.1. Quản trị công

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng mô hình, giải pháp, công nghệ để thu thập và cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản trị, điều hành, lập kế hoạch, quy hoạch, dự báo… phục vụ hệ thống cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính - quản trị, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, môi trường và một số lĩnh vực khác.

1.2. Hỗ trợ doanh nghiệp

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các giải pháp, công nghệ, mô hình hỗ trợ phát triển các nền tảng số phục vụ các ngành công nghiệp chuyển đổi số, hỗ trợ công tác quản trị - điều hành và thực hiện mô hình tăng trưởng mới.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và đổi mới công nghệ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội.

1.3. Mô hình sản xuất thông minh

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng giải pháp, công nghệ và triển khai áp dụng mô hình quản lý sản xuất thông minh cho các ngành công nghiệp.

1.4. Kinh tế chia sẻ

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng giải pháp, công nghệ thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế chia sẻ và triển khai áp dụng thử nghiệm mô hình.

2. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ công nghiệp

Mục tiêu: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, đặc biệt là nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm tiềm năng của Thành phố.

2.1. Công nghệ công nghiệp

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp hỗ trợ các ngành công nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm và triển khai áp dụng thử nghiệm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.

2.2. Công nghiệp hỗ trợ

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

2.3. Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng ứng dụng công nghệ cao; đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; có giá trị gia tăng cao; có khả năng cạnh tranh và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; thân thiện môi trường; có vai trò thúc đẩy phát triển ngành.

2.4. Năng lượng

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng giải pháp, mô hình, công nghệ, vật liệu mới nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất và đời sống.

3. Chương trình Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe

Mục tiêu: Phát triển và ứng dụng các kỹ thuật, giải pháp, quy trình khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Y - Dược, tạo ra các sản phẩm để nâng cao chất lượng dự phòng, chẩn đoán, điều trị và nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19.

3.1. Y học lâm sàng - cận lâm sàng

- Nghiên cứu phát triển công nghệ y - sinh học nhằm tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật trước sinh, sơ sinh ngang tầm khu vực;

- Nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật chuẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng kỹ thuật mới trong tầm soát, chẩn đoán (chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao, sinh học phân tử, công nghệ sinh học,…) và trong điều trị (vi phẫu thuật, phẫu thuật bằng robot, ứng dụng laser, tế bào gốc);

- Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Blockchain và các công nghệ

khác phục vụ công tác chẩn đón và điều trị;

- Nghiên cứu kết hợp Đông Tây y trong phục hồi chức năng và điều trị bệnh mãn tính.

3.2. Y học dự phòng

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng giải pháp, công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả dự phòng.

3.3. Y học cộng đồng

- Nghiên cứu giải pháp phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm như: sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng,…; Nghiên cứu tình hình và dự báo tiến triển các bệnh mãn tính không lây (tim mạch, đái tháo đường...) và đề xuất các biện pháp can thiệp nhằm giảm thiểu sự gia tăng bệnh; Xác định “Chỉ số sức khỏe và bệnh tật” của người dân thành phố; Nghiên cứu nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống ở người già;

- Nghiên cứu các chiến lược và giải pháp thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt ưu tiên nghiên cứu phát triển mạng lưới thầy thuốc gia đình;

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và giải pháp nâng cao sức khỏe, an toàn - vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất;

- Nghiên cứu đánh giá tác động của thay đổi khí hậu lên sức khoẻ người dân ở những vùng có khả năng bị ảnh hưởng nặng;

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trong bảo quản, chế biến, đóng gói… nhằm nâng cao công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

3.4. Y tế thông minh

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp, mô hình y tế thông minh trong quản lý mạng lưới các cơ sở chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám - chữa bệnh; quản lý và sử dụng dược phẩm, trang thiết bị y tế... và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh.

3.5. Phát triển công nghiệp Dược

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong chiết xuất, bào chế và sản xuất thuốc mới từ nguồn dược liệu trong nước;

- Nghiên cứu phát triển thuốc mang tên gốc (thuốc generic) thay thế dược phẩm ngoại nhập;

- Nghiên cứu xây dựng và chuẩn hoá các mô hình dược lý tế bào, dược lý phân tử và nghiên cứu phát triển và ứng dụng kỹ thuật – công nghệ mới trong phân tích, kiểm nghiệm phục vụ sản xuất dược phẩm.

3.6. Công nghệ in 3D trong y học

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ in 3D hỗ trợ sản xuất linh kiện thay thế, cấy ghép, tái tạo trong y học.

4. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Mục tiêu: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị và phát triển giống cây, giống con.

4.1. Giống cây trồng

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại để

tạo ra giống cây trồng chất lượng, có năng suất lớn và mang lại giá trị kinh tế cao, từng bước hình thành trung tâm giống cây của khu vực.

4.2. Giống vật nuôi

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại để tạo ra giống vật nuôi chất lượng, có năng suất lớn và mang lại giá trị kinh tế cao, từng bước hình thành trung tâm giống con của khu vực;

- Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất giống một số đối tượng nuôi có giá trị.

4.3. Bảo quản và chế biến

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và triển áp dụng khai thử nghiệm trong chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới từ nông sản, chế biến các sản phẩm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, chủ động và thích ứng tốt trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế quốc tế;

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thuốc, chế phẩm sinh học, kit chẩn đoán bệnh phục vụ công tác kiểm soát, khống chế, điều trị dịch bệnh trong nuôi, trồng.

4.4. Bảo tồn nguồn Gen

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học trong bảo tồn nguồn gen, nhân giống nhằm bảo tồn và phát triển các giống loài bản địa, đặc hữu, có giá trị khoa học và kinh tế.

4.5. Mô hình nông nghiệp thông minh - năng suất cao

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp, mô hình theo hướng công nghiệp 4.0 và triển khai áp dụng thử nghiệm trong các khâu trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, góp phần thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp thông minh và phát triển bền vững.

5. Chương trình Nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị

Mục tiêu: Nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Tập trung nghiên cứu các mô hình, giải pháp tạo ra động lực mới cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế Thành phố.

5.1. Kinh tế

- Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách, dịch vụ công, mô hình tổ chức quản lý, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công; nghiên cứu mô hình, cơ chế, chính sách chuyển dịch kinh tế, phát triển kinh tế số... để tạo ra động lực mới cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế;

- Nghiên cứu triển khai áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong một số lĩnh vực cụ thể và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển;

- Nghiên cứu các mô hình xã hội hóa, hợp tác công tư thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội;

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các mô hình phân tích, khai thác dữ liệu nâng cao năng lực quản trị, quy hoạch và dự báo phát triển kinh tế.

5.2. Con người - văn hóa - xã hội đô thị

- Nghiên cứu các vấn đề về xã hội đô thị, quản lý đô thị, văn hóa đô thị, con người và gia đình đô thị và xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách quản trị - phát triển; các vấn đề về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội;

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình mới và áp dụng thử nghiệm trong giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

5.3. Dân số và phát triển

- Nghiên cứu toàn diện, đồng bộ các vấn đề dân số và quan hệ, tác động của dân số với phát triển kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội Thành phố và quản lý điều hành công tác dân số;

- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành dân số và kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

5.4. Bảo vệ môi trường

- Nghiên cứu công nghệ tiên tiến tái chế chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện môi trường; Nghiên cứu nhằm hỗ trợ tăng sản lượng, mẫu mã sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất túi, bao bì thân thiện môi trường;

- Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong công tác: phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong sản xuất vật liệu thân thiện môi trường nhằm thay thế nhựa trong sản xuất, kinh doanh; mô hình kinh tế tuần hoàn chất thải nhựa trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…;

- Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ hoạt động tái chế phát triển bền vững, chính sách phải đáp ứng chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố;

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ trong quan trắc và bảo vệ môi trường.

5.5. Phát triển vật liệu xây dựng

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng mới tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường thay thế cát sử dụng trong xây dựng và thay thế cát san lấp;

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ sản xuất vật liệu thân thiện môi trường nhằm thay thế nhựa trong sản xuất, kinh doanh…

5.6. Ứng phó biến đổi khí hậu

- Nghiên cứu các giải pháp và công nghệ ứng dụng nhiên liệu sạch thay thế xăng, diesel cho các phương tiện xe bus; Giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng;

- Nghiên cứu xây dựng được các phương án di dời các cơ sở công nghiệp ra khỏi những vùng bị ảnh hưởng dưới tác động của biến đổi khí hậu;

- Nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi công nghệ sạch và công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp nhằm giải phát thải khí nhà kính;

- Nghiên cứu thiết kế và áp dụng thành công nhà ở thân thiện với môi trường, thích

ứng với biến đổi khí hậu, có thể tái sử dụng, tái cơ cấu hoặc tái chế các nguồn tài nguyên đã sử dụng.

5.7. Thủy lợi

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo diễn biến nguồn nước, chất lượng nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển đê phục vụ hoạt động thủy lợi;

- Triển khai ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước, cấp nước sinh hoạt, tái sử dụng nước và tiêu, thoát nước;

- Nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới, cấu kiện mới và công nghệ hiện đại trong xây dựng công trình thủy lợi, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ quan và cảnh quan công trình;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát biến động đường bờ và xây dựng dữ liệu phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai.

II. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG

Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng (Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng - Đợt 1/2022)

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/pages/vb-phap-luat.aspx).

3. Yêu cầu sản phẩm cần đạt

a) Tiêu chí 1: Điều kiện thẩm định nội dung

- Sản phẩm của nhiệm vụ: cụ thể và đáp ứng 1 trong các tiêu chí:

+ Có khả năng giải quyết được vấn đề của Thành phố.

+ Có phạm vi ứng dụng rộng rãi.

+ Mang tính đột phá so với sản phẩm cùng loại hoặc có tiềm năng phát triển.

- Sự phù hợp về kinh phí: phù hợp với kế hoạch kinh phí.

b) Tiêu chí 2: Điều kiện xem xét cấp kinh phí

Nhóm A: nhiệm vụ thuộc Danh mục đặt hàng

Nhóm B: Nhiệm vụ có sản phẩm đáp ứng 1 trong các tiêu chí sau:

+ Sản phẩm có tính cấp thiết phục vụ cho khu vực công.

+ Sản phẩm có tính cấp thiết phục vụ cho cộng đồng.

+ Sản phẩm có tính cấp thiết phục vụ cho nhóm ngành.

+ Sản phẩm mang tính đột phá so với sản phẩm cùng loại hoặc có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Lưu ý:

+ Sản phẩm thuộc nhóm A sẽ được cấp đến 100% tổng kinh phí thực hiện.

+ Sản phẩm đạt Tiêu chí nhóm B sẽ được xem xét cấp đến 100% tổng kinh phí thực hiện nếu đạt điểm đánh giá từ 80/100 trở lên.

c) Tiêu chí 3: Điều kiện xem xét hỗ trợ kinh phí

- Hỗ trợ tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện đối với nhiệm vụ phục vụ doanh nghiệp:

+ Hỗ trợ tạo ra sản phẩm mới.

+ Nâng cao năng suất, chất lượng, cạnh tranh.

- Hỗ trợ tối đa đến 50% tổng kinh phí: các nhiệm vụ không đáp ứng Tiêu chí 2 và không phục vụ trực tiếp cho doanh nghiệp.

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH);

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

a) Đăng ký thực hiện nhiệm vụ theo định hướng nghiên cứu (Phần I của Thông báo này)

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm kể từ ngày đăng Thông báo.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục IV.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ: Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf, không đặt mật khẩu và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện. Hồ sơ nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN (theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn).

b) Đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN đặt hàng (Phần II của Thông báo này)

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/04/2022.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục IV.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục IV.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 01-2022-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN (theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học), 028.39320462 (Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929

12-04-2022
Nội dung thông báo:

1. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ Đô thị thông minh và chuyển đổi số (Technology Development and Applied Program For Smart City and Digital Transformation – SC&DT)

- Mục tiêu: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và xây dựng các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phục vụ Đề án Đô thị thông minh và Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố. Tập trung nghiên cứu ứng dụng các giải pháp để quản trị, điều hành xã hội và phát triển các nền tảng số trong lĩnh vực y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác.

- Các lĩnh vực công nghệ được ưu tiên: Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Chuỗi khối (Blockchain), Dữ liệu lớn (Big data), Vạn vật kết nối (Internet of Things), Robotic, Điện toán đám mây (Cloud Computing), Điện toán lưới (Grid Computing), Điện toán biên (Edge Computing), Tính toán hiệu năng cao (High Performance Computing), Thực tại ảo (Virtual Reality - VR), Thực tại tăng cường (Agumented Reality - AR) và thực tại trộn (Mixed Reality), Công nghệ mạng thế hệ sau (5G, 6G, NG-PON, SDN/NFV, SD-RAN, SD-WAN, Network Slicing, LPWAN, IO-Link Wireless), Công nghệ an ninh mạng thông minh, tự khắc phục và thích ứng (Intelligent, Remediating and Adaptive cybersecurity).

2. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ công nghiệp (Technology Development and Applied Program For Industry - IT)

- Mục tiêu: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, đặc biệt là nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm tiềm năng của Thành phố.

- Các công nghệ ưu tiên: Các công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV; Công nghệ in và vật liệu in 3D; Robot tự hành; Công nghệ chế tạo vật liệu nano (Nanomaterials), thiết bị nano (Nanodevices); Công nghệ chế tạo vật liệu chức năng (Functional materials); Công nghệ hệ thống vi cơ điện tử (Micro Electronic Mechanical System – MEMS); Công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp (IC), điện tử linh hoạt (PE); Công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị đầu cuối thông minh; Công nghệ lưới điện thông minh (Smart grids); Công nghệ thiết kế, chế tạo máy công cụ điều khiển số (CNC) độ chính xác cao; Công nghệ xử lý bề mặt và hàn trong môi trường đặc biệt; Công nghệ rèn, dập tiên tiến để tạo phôi cho các sản phẩm cơ khí, chế tạo khuôn mẫu; Công nghệ thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp tiên tiến; Công nghệ thiết kế, chế tạo cảm biến sinh học, cảm biến thông minh; Công nghệ sinh học tổng hợp (Synthetic biology), sinh học phân tử (Molecular biology); Công nghệ tổng hợp nhiên liệu sinh học tiên tiến (Advanced biofuels); Công nghệ chế tạo cao su kỹ thuật cao cấp, cao su tổng hợp chuyên dụng; Công nghệ vật liệu xúc tác, hấp thụ; Công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến (Advanced energy storage technologies); Công nghệ sản xuất chế phẩm nhiên liệu sinh học tiên tiến; Công nghệ vi sinh thế hệ mới; Công nghệ xử lý chất thải và , Công nghệ xây dựng mô hình thông tin công trình (Building Information Model-BIM).

3. Chương trình Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ (Technology Development and Applied Program For Health Care - HC)

- Mục tiêu: Phát triển và ứng dụng các kỹ thuật, giải pháp, quy trình khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Y - Dược, tạo ra các sản phẩm để nâng cao chất lượng dự phòng, chẩn đoán, điều trị và nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19.

- Các kỹ thuật, công nghệ ưu tiên: Công nghệ y học tái tạo và kỹ thuật tạo mô (Regenerative medicine and tissue engineering); Công nghệ thần kinh (Neurotechnologies); Công nghệ tế bào gốc (Stem cells); Công nghệ Enzyme (Enzyme technologies); Tin sinh học (Bioinformatics); Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next-generation sequencing technologies); Công nghệ nhân, nuôi mô tế bào; Công nghệ phân tích và chẩn đoán phân tử; Công nghệ tách, chiết hoạt chất dược liệu; Công nghệ bào chế dược phẩm, thực phẩm chức năng; Công nghệ sản xuất viên đông khô, viên giải phóng có kiểm soát, viên nang ứng dụng lidose, thuốc tác dụng tại dịch; Công nghệ chế tạo, sản xuất kháng thể đơn dòng, protein, enzyme tái tổ hợp; Công nghệ sản xuất thiết bị, vật liệu kháng khuẩn, kháng virus; Công nghệ điều chế và sản xuất các loại vắc xin, sinh phẩm y tế và sinh phẩm chẩn đoán thế hệ mới; Công nghệ chế tạo, sản xuất các chế phẩm vi sinh vật đạt tiêu chuẩn quốc tế và phát triển y học cổ truyền.

4. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (Technology Development and Applied Program For Hi-Tech Argriculture - HTA)

- Mục tiêu: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị và phát triển giống cây, giống con.

- Các công nghệ và lĩnh vực ưu tiên: Công nghệ phụ vụ nuôi trồng, canh tác, bảo quản, chế biến nông sản; Công nghệ chọn tạo giống cây, giống con; Công nghệ nông nghiệp chính xác (Precision agriculture); Công nghệ, kỹ thuật bào chế kháng thể, vắc-xin, chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp; Công nghệ sản xuất các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc điều hòa sinh trưởng cho cây trồng, thuốc kích dục tố thủy sản thế hệ mới đạt tiêu chuẩn quốc tế; Tin sinh học (Bioinformatics); Công nghệ canh tác không dùng đất quy mô công nghiệp.

5. Chương trình Nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị (Technology Development and Applied Program For Urban Management And Development - UMD)

- Mục tiêu: Nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Tập trung nghiên cứu các mô hình, giải pháp tạo ra động lực mới cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế Thành phố.

- Các lĩnh vực ưu tiên:

+ Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách, dịch vụ công, mô hình tổ chức quản lý, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công; nghiên cứu mô hình, cơ chế, chính sách chuyển dịch kinh tế, phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn và kinh tế du lịch... để tạo ra động lực mới cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế;

+ Các vấn đề về xã hội đô thị, quản lý đô thị, văn hóa đô thị, con người và gia đình đô thị; Các vấn đề về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực có trình độ quốc tế; Chiến lược phát triển ngành văn hóa, công nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao; các vấn đề về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

+ Cơ chế, chính sách, giải pháp, mô hình về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước và cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và chất thải, giảm hiện tượng sụt lún, phát triển nhà ở và dự trữ sinh quyển.

6. Chương trình Vườn ươm khoa học và công nghệ Trẻ (Science And Technology Incubation Program For Youth - STIY)

- Mục tiêu: Hỗ trợ Trung tâm sáng tạo khoa học và công nghệ Trẻ - Thành Đoàn ươm tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên, học sinh.

- Lĩnh vực ưu tiên: theo định hướng của các chương trình KH&CN nêu trên.

08-04-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022;

Căn cứ Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học năm 2022, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THAM DỰ

Cá nhân có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể sau đây:

1. Tiêu chuẩn chung

a) Có lý lịch rõ ràng. Nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự.

c) Không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

d) Đến thời điểm đăng ký thu hút, người tham dự phải đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

đ) Trường hợp đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương trình, dự án khác thì vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao động đang ký kết không mâu thuẫn với các yêu cầu của việc thu hút theo Quy định này.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

Người tham dự phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu cụ thể của vị trí thu hút.

LƯU Ý: Các trường hợp đang là cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức không thuộc đối tượng tham gia thu hút theo Kế hoạch này. 

II. CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU THU HÚT

1. Chỉ tiêu

Thực hiện thu hút chuyên gia cho 05 vị trí thuộc các cơ quan, đơn vị như sau: Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02 vị trí; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 03 vị trí.

2. Yêu cầu cụ thể

Danh mục các vị trí thu hút đính kèm và yêu cầu cụ thể xem tại:

- Cổng thông tin điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh (website Thành phố): http://www.hochiminhcity.gov.vn/

- Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (website Sở Khoa học và Công nghệ): https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/

- Các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút.

III. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

1. Chuẩn bị tài liệu tham dự

a) Người tham dự chuẩn bị 01 bộ tài liệu chứng minh năng lực theo yêu cầu và đăng ký vào 01 vị trí duy nhất mà mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự (không tiếp nhận các trường hợp đăng ký từ 02 vị trí trở lên).

b) Nội dung, hình thức và số lượng văn bản trong tài liệu chứng minh năng lực do người tham dự quyết định, tuy nhiên cần đảm bảo thông tin cơ bản sau đây:

- Thư đăng ký tham dự trong đó có giới thiệu thông tin về cá nhân, phương thức liên lạc (địa chỉ gửi thư; số điện thoại, email liên hệ…) và nêu rõ tên vị trí có nguyện vọng tham gia thu hút;

- Các tài liệu để minh họa cho các nội dung tự giới thiệu trong Thư đăng ký tham dự và Lý lịch khoa học (nếu có) để chứng minh năng lực, kinh nghiệm công tác, thành tích phù hợp với yêu cầu vị trí tham gia thu hút. Ví dụ: bản sao bằng cấp, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, học hàm, học vị; đăng ký phát minh, sáng chế; bài báo khoa học; công trình nghiên cứu; chứng nhận, khen thưởng,…

LƯU Ý: Tài liệu chứng minh năng lực được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp được trình bày bằng ngôn ngữ khác thì gửi kèm theo bản dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

2. Phương thức gửi tài liệu chứng minh năng lực (chọn 01 trong 02 cách)

a) Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi bưu chính (theo dấu bưu điện) đến địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ, 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. b) Nộp bản điện tử về địa chỉ email: thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn. 

3. Thời gian tiếp nhận đăng ký thu hút

Từ ngày 14 tháng 04 năm 2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 05 năm 2022.

IV. QUY TRÌNH THU HÚT

Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố sẽ tiếp nhận, thẩm định và đánh giá năng lực (thông qua tài liệu nộp và trao đổi trực tiếp, nghe báo cáo trình bày dự án, phương hướng thực hiện nhiệm vụ) của người tham dự.

Thời gian cụ thể về công tác chuẩn bị và báo cáo trình bày sẽ được thông báo kịp thời cho người tham dự thông qua địa chỉ liên lạc đã cung cấp.

Các vấn đề khác có liên quan vui lòng theo dõi trên các cổng thông tin điện tử nêu tại khoản 2 Mục II Thông báo này.

V. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Người được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tuyển chọn được hưởng các chính sách đãi ngộ theo Điều 13, 14, 15, 16 và 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND (cụ thể xem tại Danh mục các vị trí thu hút).

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường hợp có các câu hỏi, thắc mắc hoặc cần trao đổi, hướng dẫn vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3.9327831 - Fax: (028) 3.9325584 Email: skhcn@tphcm.gov.vn

06-04-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (sau đây gọi tắt là dự án). Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Ứng dụng các mô hình tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp nhằm tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng cho nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp thông qua chương trình hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

- Từng bước hình thành và phát triển nền tảng trực tuyến về hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục bao gồm các nội dung liên quan đến đào tạo STEM, STEAM và công nghệ giáo dục kết nối với nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

a) Mục tiêu

Hỗ trợ cho nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện, tổ chức, cá nhân tiếp nhận sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.

d) Điều kiện

- Đơn vị đăng ký thực hiện: có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp có hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án. Ưu tiên các mô hình, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có hiệu quả cao và có khả năng nhân rộng.
- Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận hỗ trợ chuyển giao: có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện. Trường hợp không đảm bảo chứng từ quyết toán phần vốn đối ứng thì kinh phí ngân sách hỗ trợ sẽ giảm tương ứng để đảm bảo không vượt tỷ lệ ngân sách hỗ trợ tối đa (30% tổng kinh phí).

đ) Hồ sơ đăng ký

- Công văn đề nghị hỗ trợ (Mẫu ĐNHT);
- Thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (Mẫu TMDA);
- Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).

e) Hồ sơ nghiệm thu

- Báo cáo tổng kết dự án;
- Các sản phẩm có liên quan;
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

2. Xây dựng tài liệu mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp

a) Mục tiêu

Tạo lập cơ sở dữ liệu về các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp nhằm phổ biến cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân tham khảo, nghiên cứu, triển khai ứng dụng để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất,
kinh doanh, phục vụ xuất khẩu, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu,  Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa không quá 30.000.000 đồng/ tài liệu.

d) Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nông nghiệp (giống (cây trồng, vật nuôi, thủy sản), chăn nuôi, trồng trọt, bảo quản và chế biến sau thu hoạch) có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để xây dựng tài liệu mô hình.

đ) Hồ sơ đăng ký

Phiếu đăng ký và bảng dự toán chi tiết kinh phí xây dựng tài liệu (Mẫu ĐKTL);
Giới thiệu tài liệu (Mẫu GTTL);
Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).

e) Hồ sơ nghiệm thu

Tài liệu mô hình gồm: bản giấy, tập tin điện tử (PDF, word) (Mẫu TLNN); bản tóm tắt tài liệu; video clip hướng dẫn mô hình (tối thiểu 15 phút).
Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện xây dựng tài liệu mô hình.

3. Triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục

a) Mục tiêu

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục, thông qua các cuộc thi, hội thảo, sự kiện kết nối (STEM, STEAM, phát triển tư duy, kỹ năng sáng tạo, …), huấn luyện, bồi dưỡng giáo dục về STEM, STEAM, chương trình trải nghiệm, ngày hội sáng tạo khởi nghiệp dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp, xây dựng chương trình tập huấn đổi mới sáng tạo, STEM, STEAM trực tuyến cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức (phòng Kinh tế, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Khoa học và Công nghệ…) thông qua các đơn vị tổ chức, các trường (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, tổ chức).

c) Quyền lợi

Cơ quan, đơn vị, tổ chức đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 80.000.000 đồng.

d) Điều kiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức đăng ký thực hiện có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực thực hiện dự án. Trường hợp không đảm bảo chứng từ quyết toán phần vốn đối ứng thì kinh phí ngân sách hỗ trợ sẽ giảm tương ứng để đảm bảo không vượt tỷ lệ ngân sách hỗ trợ tối đa (30% tổng kinh phí).

đ) Hồ sơ đăng ký

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu TMNV);
- Dự toán kinh phí chi tiết cho từng hạng mục thực hiện.

e) Hồ sơ nghiệm thu

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ (Mẫu BCTK);
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện nhiệm vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thực hiện vui lòng gửi qua email: skhcn@tphcm.gov.vn/ hoặc nộp trực tiếp (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận).
Các biểu mẫu vui lòng tham khảo tại website http://dost.hochiminhcity.gov.vn, cụ thể như sau:

+ Nội dung 1: Xem Chính sách hỗ trợ - Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nông nghiệp;

+ Nội dung 2, 3: Xem Thông báo - Mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Liên tục trong năm kể từ ngày ban hành Thông báo.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.
- Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.
- Điện thoại: (028) 3 9307 463.
- Người liên hệ:
+ Ông Trương Thượng Quyền – Nội dung 1, 2.
+ Ông Phan Quốc Thắng – Nội dung 3

30-03-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ “Huấn luyện và nâng cao năng lực Quản trị tài sản trí tuệ năm 2022”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Thúc đẩy việc hình thành và phát triển nguồn nhân lực về quản trị tài sản trí tuệ tại các đơn vị cơ sở, cụ thể là các doanh nghiệp, trường đại học, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn thành phố.

Cập nhật, nâng cao kiến thức về quản trị tài sản trí tuệ nhằm khai thác, quản trị và bảo vệ tài sản trí tuệ một cách hiệu quả tại các đơn vị cơ sở.

Hỗ trợ thiết lập, xây dựng công cụ quản trị tài sản trí tuệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp trên thị trường.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Tên nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Huấn luyện và nâng cao năng lực Quản trị tài sản trí tuệ năm 2022, cấp độ Chuyên viên Tài sản trí tuệ.

- Nhiệm vụ 2: Huấn luyện và nâng cao năng lực Quản trị tài sản trí tuệ năm 2022, cấp độ Giám đốc Tài sản trí tuệ.

2. Đối tượng và điều kiện tham dự

- Đối tượng tham dự: là doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trường đại học, viện/trung tâm nghiên cứu trên địa bàn TP.HCM, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Điều kiện tham dự:

+ Đối với nhiệm vụ 1: học viên tham dự chưa từng tham gia các khóa huấn luyện và nâng cao năng lực về quản trị tài sản trí tuệ do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

+ Đối với nhiệm vụ 2: học viên tham dự đã hoàn thành cấp độ Trưởng bộ phận Tài sản trí tuệ thuộc Chương trình huấn luyện và nâng cao năng lực Quản trị tài sản trí tuệ qua các năm.

3. Thời lượng và số lượng học viên cho mỗi nhiệm vụ

- Thời lượng huấn luyện: gồm 05 mô đun, mỗi mô đun gồm 10 buổi học, mỗi buổi học 4 tiết (180 phút).

- Số lượng học viên: từ 30 – 50 học viên

4. Yêu cầu thực hiện

- Tổ chức chiêu sinh phù hợp với đối tượng tham dự nêu tại mục 2 của Thông báo;

- Bố trí giảng viên, trợ giảng phù hợp với nội dung huấn luyện do Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu (nội dung huấn luyện theo phụ lục đính kèm);

- Bố trí địa điểm huấn luyện tại các khu vực trung tâm của TP.HCM và thời gian huấn luyện vào các buổi tối trong tuần (1 tuần từ 3-5 buổi);

- Kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu, bài giảng nhằm bảo đảm chất lượng và phù hợp với nội dung huấn luyện;

- Chuẩn bị phòng học, chỗ giữ xe, tài liệu, nước uống, trang thiết bị và phương tiện cần thiết phục vụ việc tổ chức;

- Tổ chức kiểm tra và đề xuất cấp giấy chứng nhận cho học viên.

III. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN

1. Quyền lợi

* Đối với nhiệm vụ 1: Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.

* Đối với nhiệm vụ 2: Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% kinh phí thực hiện.

2. Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:

* Có chức năng đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực;

* Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới các chuyên gia phù hợp với nội dung của Chương trình;

* Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp;

* Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện về quản trị tài sản trí tuệ.

IV. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ:

* Bản thuyết minh năng lực thực hiện theo các yêu cầu và điều kiện nêu tại mục II và III của thông báo.

* Bảng dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung thực hiện theo yêu cầu nêu tại mục II của thông báo (tham khảo nội dung chi và định mức chi tại: Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính; Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố và các văn bản khác có liên quan).

b) Số lượng hồ sơ nộp:

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 05 bộ hồ sơ sao chụp và 01 file (lưu toàn bộ hồ sơ đăng ký).

Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

* Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

* Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

* Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về: Bộ phận một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc biên nhận từ bộ phận một cửa (trường hợp nộp trực tiếp).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/4/2022.

4. Thông tin liên hệ

Ông Hoàng Tuấn Anh – Chuyên viên phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ.

Điện thoại: (028)38298217. Email: htanh.skhcn@tphcm.gov.vn./

25-03-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 17 tháng 3 năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kết luận Thanh tra số 690/KL-SKHCN về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Khoa học và Công nghệ công khai Kết luận thanh tra số 690/KL-SKHCN tại Thông báo số 744/TB-SKHCN ngày 23 tháng 3 năm 2022 

07-03-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích

* Hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo khoa học nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Góp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức.

* Khuyến khích tổ chức các hội thảo khoa học để bàn luận, hiến kế các giải pháp khoa học nhằm giải quyết các vấn đề mà Thành phố quan tâm, vướng mắc.

2. Đối tượng

Các tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm: Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Trường đại học, học viện, trường cao đẳng; Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ; các hội khoa học kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3. Quyền lợi của tổ chức

Tổ chức đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không quá 150.000.000 đồng.

4. Yêu cầu

* Hội thảo khoa học được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức.

* Hội thảo khoa học có nội dung phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị tổ chức.

* Ưu tiên các hội thảo có nội dung hướng đến các công nghệ và giải pháp phục vụ đô thị thông minh và chuyển đổi số; các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực của Thành phố; các kỹ thuật, giải pháp, quy trình khoa học và công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các công nghệ phục vụ nông nghiệp; các cơ chế, chính sách, mô hình phục vụ quản lý và phát triển đô thị bền vững; các giải pháp phục hồi kinh tế hậu Covid-19, phòng-chống Covid-19.

* Hội thảo khoa học được tổ chức bởi các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực; có trang tin điện tử giới thiệu về hội thảo;

* Hội thảo có các nhà khoa học trong nước và nước ngoài (đối với Hội thảo quốc tế) có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực đăng ký tham dự và trình bày báo khoa học tại hội thảo;

5. Thủ tục đăng ký

a) Thành phần hồ sơ đăng ký

* Thuyết minh nhiệm vụ kèm dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (01 bản chính, theo mẫu đính kèm);

* Quyết định cho phép tổ chức hội thảo khoa học của cấp có thẩm quyền (01 bản chính hoặc sao y chứng thực);

* Kế hoạch, chương trình tổ chức hội thảo;

* Danh sách và lý lịch khoa học của các chuyên gia (trong nước và nước ngoài) sẽ trình bày báo cáo tại hội thảo khoa học (01 bản).

b) Cách thức nộp hồ sơ

Các tổ chức gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện chậm nhất 02 tháng trước ngày khai mạc hội thảo khoa học.

6. Thông tin liên hệ

* Địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.

* Website: Tổ chức Hội thảo khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (hochiminhcity.gov.vn)

* Điện thoại: 0283.9322147 (Ông Phạm Văn Xu – Trưởng phòng QLKH) * Email: quanlykhoahoc@tphcm.gov.vn./.

24-02-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là dự án) tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng xã hội cùng với sự tiếp sức của nhà nước thúc đẩy phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, số hóa doanh nghiệp … góp phần phục hồi, phát triển kinh tế cho Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nâng cao năng lực cho các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xuất phát từ nhu cầu thực tế của cộng đồng khởi nghiệp, để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đồng thời gắn kết các hoạt động này với các chính sách hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh.

II. LĨNH VỰC ƯU TIÊN

1. Hỗ trợ hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm gồm: công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính (Fintech), công nghệ giáo dục (Edtech), Y tế (Medtech), ICT và IoT, khởi nghiệp xã hội, nông nghiệp thông minh, du lịch …
2. Các công nghệ và các sản phẩm đổi mới sáng tạo có lợi thế cạnh tranh hoặc có tiềm năng phát triển của Thành phố góp phần xây dựng Thành phố thành Đô thị thông minh và xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông.
3. Các giải pháp ứng dụng công nghệ, chuyển đối số… giúp giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

III. NỘI DUNG

1. Hỗ trợ huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Inspire)

a) Mục tiêu

- Hỗ trợ hoạt động huấn luyện về đổi mới sáng tạo, quản trị hoạt động ươm tạo, hoạt động tư vấn – cố vấn, hoạt động đầu tư mạo hiểm, các hoạt động hỗ trợ khác cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hỗ trợ huấn luyện phương pháp tư duy sáng tạo, phương pháp nghiên cứu khoa học - đổi mới sáng tạo, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo, kỹ năng khai thác tài sản trí tuệ, kỹ năng quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu và thử nghiệm thị trường, xây dựng mô hình kinh doanh khởi nghiệp, kỹ năng gọi vốn và các nội dung khác có liên quan.

- Nâng cao năng lực về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cộng đồng nội dung bao gồm phương pháp, công cụ STEM (Science, Technology, Engineering and Math), hoạt động quản trị cơ sở ươm tạo, phương pháp, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nội dung khác có liên quan…

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Trường, Viện, cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng, trường hợp đặc biệt (cao hơn mức quy định trên) sẽ do Giám đốc Sở KH&CN quyết định.

d) Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.

e) Hồ sơ đăng ký

Thuyết minh dự án (theo mẫu tại Mục IV).
Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.

g) Hồ sơ nghiệm thu

Báo cáo tổng kết dự án.
Các sản phẩm có liên quan.
Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

2. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện kết nối, truyền thông hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Connect)

a) Mục tiêu

Hỗ trợ cộng đồng tổ chức các sự kiện kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp xã hội thông qua các hoạt động hội thảo, hợp tác, kết nối thị trường, truyền thông, quảng bá sản phẩm, liên kết và chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm ý tưởng, cơ hội hợp tác, tiếp cận quỹ đầu tư mạo hiểm …

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Trường, Viện, cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng, trường hợp đặc biệt (cao hơn mức quy định trên) sẽ do Giám đốc Sở KH&CN quyết định.

d) Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.

e) Hồ sơ đăng ký

Thuyết minh dự án (theo mẫu tại Mục IV).
Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.

g) Hồ sơ nghiệm thu

Báo cáo tổng kết dự án.
Các sản phẩm có liên quan.
Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

3. Ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Incubate)

a) Mục tiêu

Hỗ trợ các cơ sở ươm tạo, Trường, Viện phát triển, ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp xã hội giải quyết các vấn đề cộng đồng thông các hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn, huấn luyện, hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh …

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Cơ sở ươm tạo, Trường, Viện, tổ chức khoa học công nghệ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 50% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng.
Các dự án sau khi ươm tạo sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí từ Chương trình Speedup (theo quy định tại Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo).

d) Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.

e) Hồ sơ đăng ký

Thuyết minh dự án (theo mẫu tại Mục IV).
Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.

g) Hồ sơ nghiệm thu

Báo cáo tổng kết dự án.

Các sản phẩm có liên quan.

Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

4. Ươm tạo, phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Speedup)

a) Mục tiêu

Hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận thị trường để hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh có khả năng nhân rộng.
Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có những giải pháp sản phẩm và công nghệ giúp giải quyết các vấn đề của cộng đồng xã hội tại thành phố như thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ngập nước, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế…
Ưu tiên các dự án có giải pháp đổi mới sáng tạo giúp giải quyết các vấn đề của thành phố như thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ngập nước, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế cộng đồng...

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Cơ sở ươm tạo, tổ chức tăng tốc kinh doanh, tổ chức khoa học và công nghệ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi

Mỗi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng, thời gian hỗ trợ không quá 24 tháng và có thể xem xét hỗ trợ theo nhiều giai đoạn.

d) Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.
Ưu tiên hỗ trợ cho các dự án có sự tham gia đồng đầu tư từ nhà đầu tư khác theo tỷ lệ 1:1.

e) Cách thức và trình tự tham gia:

Đơn vị đăng ký tham khảo quy định tại Quyết định số 1065/QĐ-SKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy trình quản lý Chương trình hỗ trợ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (SpeedUp) do Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí triển khai.

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thực hiện nội dung tại Khoản 1,2,3 Mục III vui lòng gửi qua email: doimoisangtao@tphcm.gov.vn (các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện). Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo bằng văn bản cho các đơn vị về việc đồng ý phối hợp thực hiện.
Hồ sơ dự án đăng ký thực hiện nội dung tại Khoản 4 Mục III vui lòng gửi qua email: speedup@tphcm.gov.vn (các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện).

Các mẫu thuyết minh dự án vui lòng tham khảo tại Chính sách hỗ trợ - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (hochiminhcity.gov.vn)

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm kể từ ngày đăng thông báo.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- Điện thoại: 028.39320121./.

10-01-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 05/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

Xem toàn văn Quyết định tại đây

 

28-12-2021
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC DÙNG CHO TRỒNG TRỌT

Sản phẩm của nhiệm vụ:

Danh mục sản phẩm đã hoàn thành

TT

Tên sản phẩm

Mô tả tính năng, công dụng của sản phẩm

 Mô tả một số đặc tính nổi bật, cơ bản của sản phẩm

Ghi chú

1

UV – TRICHOMAX

- Phun xịt trên thân, lá, quả nhằm đối kháng với nấm gây bệnh.

- Phân hủy nhanh chất hữu cơ.

- Hỗ trợ cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt

Sản phẩm dạng bột, tan trong nước. Gồm các chủng Trichoderma có khả năng đối kháng nấm bệnh và phân huỷ cellulose tốt.

 

2

UV-TRICHO

- Bón gốc giúp đối kháng với các nấm bệnh.

- Bổ sung các vi sinh vật có lợi vào phân hữu cơ.

- Phân hủy nhanh chất hữu cơ, phân hủy lân khó tan.

- Hỗ trợ cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Sản phẩm dạng bột không tan. Gồm các chủng Trichoderma, Bacillus có khả năng đối kháng, phân giải cellulose, phân hủy lân khó tan

 

3

UV-ANTI

PESTMAX

Phun xịt, bón vào đất nhằm phòng ngừa côn trùng gây hại trên cây trồng.

Sản phẩm dạng bột, tan trong nước. Gồm chủng Bacillus thuringiensis NBRC 101235T,  các chủng Bacillus có khả năng phân giải phốt pho, cố định nito. Các chủng Trichoderma có hoạt tính phân giải casein, cellulose và chitin.

 

4

UV-ANTIPEST

- Bón vào đất nhằm phòng ngừa côn trùng gây hại ở rễ.

- Hỗ trợ cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Sản phẩm dạng bột không tan, Gồm chủng Bacillus thuringiensis NBRC 101235T,  các chủng Bacillus có khả năng cố định nito. Các chủng Trichoderma có hoạt tính phân giải protein, cellulose và chitin.

 

5

UV–SUPERMIX

- Phun xịt trên thân, lá, quả nhằm tăng khả năng đối kháng với nấm bệnh, hỗ trợ cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt

- Phân hủy nhanh chất hữu cơ.

- Phân giải lân khó tan, cố định nitơ

Sản phẩm dạng bột tan trong nước, gồm các chủng Bacillus, Trichoderma và Xạ khuẩn có khả năng đối kháng, cố định nito, phân giải cellulose, phân giải protein, phân giải phốt pho khó tan

 

6

UV–HCVS

- Bón gốc giúp tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng

- Cải tạo, làm đất tơi xốp, giữ ẩm, giảm rửa trôi.

- Phòng ngừa nấm gây bệnh cho cây trồng

- Tăng hàm lượng chất hữu cơ trong đất, duy trì và cải thiện độ phì nhiêu của đất.

Sản phẩm dạng bột, có hàm lượng hữu cơ đạt ≥ 15%, gồm các chủng Bacillus có khả năng đối kháng và cố định nito

 

7

UV–EM1

- Phân hủy nhanh chất hữu cơ.

- Ức chế sự phát triển của nấm gây bệnh cho cây trong quá trình ủ phân.

- Bổ sung hệ vi sinh vật cho hệ rễ, giúp phân giải lân và các chất hữu cơ giúp cây trồng dễ hấp thu

- Có khả năng chịu được nhiệt độ cao, thích hợp cho quá trình ủ phân compost.

Sản phẩm dạng lỏng, gồm các chủng Bacillus, có khả năng đối kháng, phân giải cellulose, phân giải protein và cố định nito.

 

8

UV-EM2

-Ức chế sự  phát triển của nấm gây bệnh cho cây trong quá trình ủ phân.

- Bổ sung hệ vi sinh vật cho hệ rễ, giúp phân giải lân và các chất hữu cơ giúp cây trồng dễ hấp thu

Sản phẩm dạng nước, gồm các chủng Lactobacillus và các chủng Bacillus có khả năng đối kháng và phân giải phốt pho khó tan.

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm

TT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu khoa học đã đạt được

Địa chỉ ứng dụng

(nếu có)

Ghi chú

1

UV-TRICHOMAX

Vi sinh vật phân giải xenlulo (Trichoderma sp.): 1,0 x 108 CFU/g

 

 

2

UV-TRICHO

Vi sinh vật phân giải phốt pho: 1,0 x 108 CFU/g

Vi sinh vật phân giải xenlulo (Trichoderma sp.): 1,0 x 108 CFU/g

 

 

3

UV-ANTIPESTMAX

Vi sinh vật phân giải phốt pho: 1,0 x 108 CFU/g

Vi sinh vật cố định nitơ  (Bacillus sp.): 1,0 x 108 CFU/g

 

 

4

UV-ANTIPEST

Vi sinh vật cố định nitơ (Bacillus sp.): 1,0 x 108 CFU/g

 

 

5

UV–SUPERMIX

Vi sinh vật cố định nitơ (Bacillus sp.): 1,0 x 108 CFU/g

Vi sinh vật phân giải xenlulo

(Trichoderma sp.; Streptomyces sp.): 1,0 x 108 CFU/g

Vi sinh vật phân giải phốt pho: 1,0 x 108 CFU/g

 

 

6

UV-HCVS

Chất hữu cơ: 15

Vi sinh vật cố định nitơ (Bacillus sp.): 1,0 x 106  CFU/g

 

 

7

UV-EM1

Vi sinh vật phân giải xenlulo:

1,0 x 108 CFU/ml

Vi sinh vật cố định nitơ (Bacillus sp.): 1x108 CFU/ml

 

 

8

UV-EM2

Vi sinh vật phân giải phốt pho:1,0 x 108 CFU/ml

 

 

2. Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty cổ phần UV

Địa chỉ: Số 18 lô G, Đường D1, KCN An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02837 685 370               

E-mail: uv-vietnam@uvvietnam.com.vn Website: https://uv-vietnam.com.vn

Người đại diện pháp lý: Lâm Thị Trinh                                           

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

3. Cá nhân chủtrì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: Phan Trung Hải

Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1990                 Giới tính: Nam

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 084090014141

Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ

Địa chỉ: 93/2d, Khu phố 1, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM

Nơi công tác (nếu có): Công ty cổ phần UV

Địa chỉ cơ quan (nếu có): Số 18 lô G, Đường D1, KCN An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 0947433646     

E-mail: phantrunghai1990@gmail.com

Website: https://uv-vietnam.com.vn

4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:Vi sinh

5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Xây dựng được quy trình sản xuất các chế phẩm sinh học có chất lượng cao tương đương với các sản phẩm ngoại nhập với giá thành cạnh tranh.

Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Sản phẩm đạt được hiệu quả trong việc kiểm soát nấm bệnh, giúp cây trồng tăng trưởng phát triển tốt, hạn chế việc sử dụng phân và thuốc hoá học trong trồng trọt, giảm chi phí canh tác mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Việc sử dụng các chế phẩm sinh học trong trồng trọt đem lại nhiều lợi ích cho người trồng, người tiêu dùng và môi trường như: sản phẩm sinh học an toàn với người và động vật, hiệu quả bền vững lâu dài, không gây ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến:  Tháng 01/2022

7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

 Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

 Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

22-12-2021
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Khảo sát tình hình đái tháo đường, tiền đái tháo đường và các yếu tổ nguy cơ trên người bệnh ≥ 45 tuổi đến khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. 

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

- Bảng mô tả tỉ lệ đái tháo đường, tiền đái tháo đường của đối tượng nghiên cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. 

- Bảng phân tích mối liên quan giữa đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ.

- Công cụ hỗ trợ nhận biết các yếu tố nguy cơ của đái tháo đường, tiền đái tháo đường ở nhóm đối tượng ≥ 45 tuổi.

2. Đơn vị đề nghị:  Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60 - 60A Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3990 2468  

Email: hanh.tran1@hoanmy.com

Website: https://www.hoanmysaigon.com 

Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hữu Trâm Em

3. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ: 

TS.BS. Trần Thị Minh Hạnh 

Điện thoại: 0918231756

Email: hanh.tran1@hoanmy.com

Địa chỉ: 60 - 60A Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

4Lĩnh vực khoa học và công nghệ:y tế

5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đái tháo đường là một bệnh lý rối loạn chuyển hóa có tốc độ phát triển rất nhanh, trở thành gánh nặng y tế lẫn kinh tế ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Tiền đái tháo đường là tình trạng glucose máu cao hơn mức bình thường nhưng chưa đạt mức chẩn đoán đái tháo đường thật sự. Biến chứng mạch máu lớn, mạch máu nhỏ, tổn thương chức năng tế bào bêta, tăng đề kháng insulin ở ngoại biên đã xuất hiệ ở giai đoạn tiền đái tháo đường. Vì vậy, tiền đái tháo đường cần phải được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ đái tháo đường 27%, tiền đái tháo đường là 39,1%. Tỉ lệ tiền đái tháo đường chẩn đoán theo giá trị Go là 27%, HbA1c là 27%, thỏa mãn đồng thời cả hai giá trị Go và tăng TG, giảm HDL-C, tiền sử gia đình trực hệ mắc đái tháo đường thai kỳ và/hoặc sinh con 4000g, ít hoạt động thể lực. Cần tầm soát sớm đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ phối hợp ở người 45 tuổi để can thiệp đúng mức và kịp thời.

6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo: Thời gian dự kiến:  tháng 12/2021.

7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

  Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

- Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

21-12-2021
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị đo tự động giám sát liên tục (online) các chỉ tiêu của nước

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công ty Cổ phần Khoa học kỹ thuật Phượng Hải đã chọn tạo được sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Kí hiệu nghiên cứu

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Địa chỉ ứng dụng

Ghi chú

1

Thiết bị phân tích online Đa chỉ tiêu trong nước, nước thải

•  Model: SmartpH-06M

•  Nguồn điện: 220V/50 Hz

•  Kích thước: 245 x 230 x 85 mm

•  Trọng lượng: max 1000 gr

•  Vỏ máy: nhôm sơn tĩnh điện

•  Chi tiết cơ khí: mạ crom chống rỉ sét

•  Chế độ bảo vệ: IP65

Công ty Cổ phần môi trường Tân Thiên Nhiên

 

2

Thiết bị phân tích online đơn chỉ tiêu trong nước, nước thải

•  Model: SmartpH-01(H)

•  Nguồn điện: 220V/50 Hz

•  Kích thước: 144 x 144 x 115mm

•  Trọng lượng: max 350 gr

•  Vỏ máy: nhôm sơn tĩnh điện

•  Chi tiết cơ khí: mạ crom chống rỉ sét

Chế độ bảo vệ: IP65

 

 

2. Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoa học kỹ thuật Phượng Hải

Địa chỉ: 103/23 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 028 38156268                            

E-mail: thietbismartph@gmail.com          Website: www.smartph.online

Người diện pháp lý: Ông Nguyễn Mạnh Hiến                                          

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

3. Cá nhân chủtrì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: Ông Nguyễn Mạnh Hiến

Ngày, tháng, năm sinh: 25/03/1978 Giới tính: Nam

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 023150252

Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ môi trường

Địa chỉ: 37/5B Trung Mỹ Tây, Trung Chánh, Hóc Môn, Tp.HCM

Nơi công tác (nếu có): Công ty Cổ phần Khoa học kỹ thuật Phượng Hải

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 103/23 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại NR/CQ: 028 38156268         - Di động: 0913.869013

E-mail: hiennm@phuonghai.com Website: www.smartph.online

4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:Điện, Điện tử - Công nghệ Thông tin

5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam thuộc các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, các nhà máy tại các tỉnh thành trên cả nước… phát triển sản xuất, tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm.

Mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp do các bệnh lây qua đường hô hấp nói chung và bệnh viêm phổi do Corona virus nói riêng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng => tăng lượng sản phẩm. Hơn nữa, sau khi dịch bệnh qua đi, người dân nhận thấy tầm quan trọng của việc sử dụng phương pháp phân tíchh đo lường online là xu hướng chung, cũng như giảm thiểu những tác nhân ô nhiễm. Vì vậy, các doanh nghiệp sẽ không phải lo lắng vì tình trạng chi phí hoá chất xử lý tăng đột ngột. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể yên tâm về mức tiêu thụ sản phẩm khi dịch bệnh qua đi.

Do máy có nguồn gốc tại Việt Nam, đội ngũ kỹ sư là người Việt, nên rất dễ dàng bảo hành, sửa chữa => giảm bớt thời gian gián đoạn sản xuất nếu máy có vấn đề.

Doanh nghiệp có thể trực tiếp xem máy trước khi mua => không phải lo lắng về chất lượng sản phẩm.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Góp phần thúc đẩy đẩy ngành sản xuất thiết bị phân tích, đo lường trong nước phát triển. Đặc biệt, xây dựng thương hiệu uy tín để xuất khẩu. Trở thành thị trường đáng tin cậy đối với các nước cần nhập khẩu trên khắp thế giới.

Giảm thiểu sử dụng hoá chất phân tích trong pòong thí nghiệm. Giảm thải ra môi trường.

Trong tình trạng ô nhiễm nước - không khí như hiện nay, cùng với sự xuất hiện của dịch bệnh, ảnh hưởng việc đi lại tiếp xúc, các thiết bị phân tích đo lường online giúp giảm thiểu nhân công trong việc giám sát chất lượng nước – không khí…

Góp phần giảm chi phí điện năng trong sản xuất, xử lý bằng UV-vis online không gây hiệu ứng phụ và không gây ô nhiễm môi trường.

6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 12/2021 hoặc tháng 01/2022

7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

- Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

21-12-2021
Nội dung thông báo:

Nhằm phát huy những kết quả triển khai tích cực của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020, ngày 24 tháng 12 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2205/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình) với mục tiêu đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, thực hiện Chương trình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan các nội dung Chương trình như sau:

1. Nội dung cơ bản của Chương trình:

Chương trình bao gồm 06 nội dung chính:

- Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

- Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước; Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

- Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

- Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;

- Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

2. Các văn bản hướng dẫn liên quan đến Chương trình

Nhằm triển khai Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành các văn bản sau:

a) Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về quản lý Chương trình (có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 7 năm 2021), bao gồm các nội dung chính như sau:

- Thông tư làm rõ nguyên tắc quản lý Chương trình thực hiện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan.

- Việc quản lý Chương trình phải bảo đảm công khai, minh bạch. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình được triển khai theo đúng mục tiêu, nội dung và không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền khác.

- Thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình (bao gồm: Tên, mục tiêu, sản phẩm dự kiến, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm, thời gian thực hiện; tóm tắt kết quả thực hiện) được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhiệm vụ hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

- Việc truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình thực hiện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Báo chí.

- Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện việc đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện theo các quy định của pháp luật về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý Chương trình và trực tiếp quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện Chương trình; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện Chương trình.

- Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương hoặc tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình; đề xuất đặt hàng được gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ.

b) Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình (có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 10 năm 2021), bao gồm các nội dung chính như sau:

- Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguồn: Nguồn ngân sách nhà nước (nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung ương, nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương) và nguồn kinh phí khác (kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình, kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác).

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí căn cứ theo nhiệm vụ được phê duyệt theo nguyên tắc như sau:

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên;

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí trên cơ sở khả năng thu của đơn vị (tỷ lệ ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 70% tổng dự toán

kinh phí thực hiện nhiệm vụ) đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp và các tổ chức khác.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, sử dụng và giải ngân nguồn kinh phí huy động theo đúng phương án huy động các nguồn tài chính, đảm bảo về cơ cấu theo tỷ lệ với nguồn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt.

- Quy định cụ thể về nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan, tập trung hỗ trợ các nội dung:

+ Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

+ Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước;

+ Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

+ Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

+ Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;

+ Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội;

+ Chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, phổ biến Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, phối hợp nhằm đảm bảo việc thực hiện Chương trình được thống nhất và hiệu quả trên địa bàn Thành phố

08-12-2021
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 2690/TB-SKHCN ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Mời đăng ký Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – TECHFEST 2021 và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – WHISE 2021 từ ngày 08 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 02 tháng 12 năm 2021;

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia – TECHFEST 2021 và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – WHISE 2021 như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia – TECHFEST 2021 và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – WHISE 2021”.

- Đề nghị đại diện của Trường Đại học Kinh tế TPHCM liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 09 tháng 12 năm 2021 để thương thảo và ký kết hợp đồng. Nếu Trường Đại học Kinh tế TPHCM không liên hệ Sở hoặc từ chối thương thảo thì Trường Đại học Kinh tế TPHCM sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có vì Trường Đại học Kinh tế TPHCM là đơn vị duy nhất đăng ký trong khoảng thời gian nhận hồ sơ từ 25 tháng 11 đến 02 tháng 12 năm 202

07-12-2021
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 06: mua xe chuyên dùng đến các nhà thầu tham dự đấu thầu như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:Công ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn Ô tô
Giá trúng thầu: 008.595.400 đồng (bao gồm thuế VAT);
Loại hợp đồng: Trọn gói;
Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.
2. Danh sách nhà thầu không được chọn: Công ty TNHH Liên hợp Vận tải và Du lịch VI.TRA.CO
Lý do không được chọn: Giá trúng thầu cao hơn nhà thầu khác.
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn Ô tô liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định

26-11-2021
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đơn vị đăng ký Tổ chức TECHFEST – WHISE 2021 từ ngày 08 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tuyển chọn đơn vị hậu cần phù hợp hỗ trợ Sở KH&CN tổ chức chuỗi sự kiện TECHFEST – WHISE 2021 từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021.

II. NỘI DUNG

1. Các nội dung thực hiện trong chuỗi sự kiện TECHFEST – WHISE 2021 (08/12 – 15/12/2021):

a) Đối với sự kiện Khai mạc và Bế mạc TECHFEST – WHISE 2021

- Tại điểm cầu chính ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM)

+ Chuẩn bị địa điểm cho sự kiện vào ngày 14-15/12/2021, trang thiết bị (màn hình LED, máy chiếu, máy tính, tivi, văn phòng phẩm, v.v.), thiết bị livestream, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, phòng tác nghiệp báo chí; teabreak cho sự kiện; phát tài liệu; bố trí tiếp tân; quay phim, chụp ảnh toàn bộ hoạt động của sự kiện phục vụ làm tư liệu cho hoạt động báo cáo;

+ Công tác lễ tân, hậu cần an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy, điện, nước, tình nguyện viên và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khác phục vụ chương trình;

+ MC song ngữ, phiên dịch viên cabin và trang bị hệ thống dịch cabin; dịch thuật, hiệu đính bài, in ấn tài liệu…; Tuyển chọn và phân công nhân viên giao tiếp tốt tiếng Anh tham gia nhóm tình nguyện viên phục vụ các hoạt động của sự kiện;

+ Phối hợp với đơn vị hậu cần của điểm cầu trung tâm tại Hà Nội xây dựng kịch bản chi tiết, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối với các điểm cầu phụ tại TPHCM cho chương trình khai mạc và bế mạc TECHFEST – WHISE 2021;

+ Chuẩn bị hoa tặng đại biểu, diễn giả; in ấn, phát thẻ đeo đại biểu, an ninh, báo chí, Ban Tổ chức;

+ In ấn tài liệu, phông hội nghị, thiết kế, in và treo băng rôn, banner tuyên truyền, standee quảng bá sự kiện tại một số trường đại học;

+ Thực hiện công tác đón tiếp đại biểu và khách mời là các lãnh đạo Ủy ban nhân, Sở ban ngành, ....; chuẩn bị phòng chờ (trái cây, nước uống,...) cho đại biểu trên trước khi tham dự sự kiện;

+ Phối hợp với Sở Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID – 19;

+ Các khâu hậu cần khác liên quan đến sự kiện nhằm đảm bảo chu đáo, tiết kiệm và thành công.

- Tại các điểm cầu phụ trong địa bàn TPHCM (Đại học Quốc gia TPHCM, trường Đại học Bách khoa TPHCM và trường Đại học Nguyễn Tất Thành)

+ Cử nhân sự trực sự kiện và phối hợp chặt chẽ với các điểm cầu phụ tại Thành phố để theo dõi, điều phối, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối giữa các điểm cầu trong khi sự kiện diễn ra và báo cáo xử lý sự cố (nếu có);

+ Phối hợp với Sở KH&CN điều phối các hoạt động để hỗ trợ các điểm cầu phụ.

+ Phối hợp với Sở Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID – 19;

+ Các khâu hậu cần khác liên quan đến sự kiện nhằm đảm bảo chu đáo, tiết kiệm và thành công.

b) Đối với các sự kiện diễn ra trực tiếp ngày 14-15/12/2021 (offline) (03 sự kiện)

- Chuẩn bị địa điểm cho sự kiện trực tiếp vào ngày 14-15/12/2021, trang thiết bị livestream, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, phòng tác nghiệp báo chí; teabreak cho sự kiện; phát tài liệu; bố trí tiếp tân; quay phim, chụp ảnh toàn bộ hoạt động của sự kiện phục vụ làm tư liệu cho hoạt động báo cáo (nếu cần);

- Chuẩn bị MC cho ngày tổ chức sự kiện, in ấn tài liệu…; thực hiện công tác lễ tân, hậu cần an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy, điện, nước, an toàn thực phẩm, tình nguyện viên và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khác phục vụ chương trình;
- Phối hợp với Sở KH&CN và các đơn vị có liên quan thực hiện các khâu hậu cần khác liên quan đến sự kiện nhằm đảm bảo chu đáo, tiết kiệm và thành công.

c) Đối với các sự kiện diễn ra trực tuyến (14 sự kiện)

- Hỗ trợ nền tảng họp trực tuyến cho sự kiện (nếu đơn vị tổ chức có nhu cầu);
- Bố trí nhân sự kỹ thuật hỗ trợ; cử nhân sự ghi hình, chụp ảnh làm tư liệu đối với các sự kiện hoặc phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện để thu thập video, hình ảnh của sự kiện;
- Mời đại biểu tham dự và hỗ trợ truyền thông cho sự kiện;
- Thực hiện các công tác hỗ trợ khác phát sinh theo thực tế.

d) Đối với các sự kiện diễn ra trực tuyến kết hợp với trực tiếp (05 sự kiện)

- Hỗ trợ nền tảng họp trực tuyến cho sự kiện hoặc địa điểm (nếu đơn vị tổ chức có nhu cầu);
- Hỗ trợ truyền thông cho sự kiện;
- Cử nhân sự tham dự ghi hình, chụp ảnh làm tư liệu tại địa điểm diễn ra sự kiện hoặc phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện thu thập video, hình ảnh nếu sự kiện chỉ diễn ra trên nền tảng trực tuyến;
- Mời đại biểu tham dự sự kiện.

đ) Các hoạt động chung

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định thông tin, xin cấp phép cho đơn vị tổ chức các hội thảo hội nghị có yếu tố nước ngoài;
- Thiết kế và in ấn bộ nhận diện cho chương trình, thư mời, đóng gói và gửi thư mời theo danh sách đại biểu (thư giấy và thư điện tử);
- Triển khai các hoạt động truyền thông cho các sự kiện trong TECHFEST – WHISE 2021, thiết kế, in băng rôn và chuyển đến đơn vị quận huyện treo băng rôn tại các tuyến đường trung tâm thành phố và xung quanh khu vực diễn ra chương trình; quảng bá sự kiện tại một số trường đại học, thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá cho sự kiện; tuyên truyền qua bài viết trên báo giấy, báo mạng; các kênh thông tin qua mạng xã hội khác như facebook, fanpage, v.v;
- Thực hiện các hạng mục khác phát sinh theo thực tế.

(Chi tiết các sự kiện theo Phụ lục đính kèm)

2. Đơn vị đăng ký thực hiện

Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;

- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng khởi nghiệp tại TPHCM và Việt Nam;

- Có kinh nghiệm trong hoạt động ươm tạo và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

- Có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp.

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đăng ký vui lòng nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 25 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 02 tháng 12 năm 2021.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- Điện thoại: 0283.9320121/0283.9320122

25-11-2021
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tênnhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ tạo ra sản phẩm giúp gia tăng giá trị của nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris mang thương hiệu Hector.

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

TT

Tên sản phẩm

Mô tả một số đặc tính nổi bật, cơ bản của sản phẩm

Ghi chú

1

Quy trình trồng, thu hái và sấy thăng hoa nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris

+Sản phẩm là quả thể nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris dạng tươi hoặc dạng sấy khô, sấy thăng hoa hoặc dạng bột.

+Sản phẩm quả thể nấm tươi được đóng gói theo quy cách hũ tươi, hay trong bao bì nhựa quy cách định lượng theo grams.

+Sản phẩm quả thể nấm sấy khô và sản phẩm bột được đóng gói trong lọ thuỷ tinh, lọ nhựa, túi nhựa... định lượng theo grams.

 

2

Quy trình sản xuất viên nang cứng từ bột/cao dược liệu chứa thành phần đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris

+Sản phẩm dạng bột hoặc cao dược liệu, được bao gói trực tiếp trong viên nang gelatin.

+Sản phẩm đóng gói trong lọ thuỷ tinh/nhựa hoặc vỉ nhôm. Đơn vị đóng gói là 30 viên, 60 viên, 90 viên, 120 viên/hộp.

+Sản phẩm có một trong số các thành phần chính là đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris

 

3

Quy trình sản xuất nước uống thảo dược đóng chai và thực phẩm hỗ trợ sức khỏe từ đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris

+Sản phẩm dạng lỏng

+Sản phẩm đóng gói chai/túi/lon.., thể tích thực 50, 100, 180, 200, 250, 330 ml...

+Sản phẩm có một trong số các thành phần chính là đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris

 

2. Đơn vị đề nghị: Công ty TNHH Lavite

Địa chỉ: 07 Đường 4, KDC Khang An, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0938 303539 

E-mail: hello@lavite.com.vn                        Website: www.lavite.com.vn

Người diện pháp lý: (Bà) Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

3. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Địa chỉ: 38 Fluta, Verosa Park, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Nơi công tác: Công ty TNHH Lavite

Di động: 0938303539                        E-mail: tuyet.nguyen@lavite.com.vn

4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ

5.1. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan:

Qua việc thực hiện nhiệm vụ đã góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, gia tăng giá trị cho dược liệu quốc gia. Góp phần đưa sản phẩm nghiên cứu khoa học ra tới thị trường. Tạo thuận lợi cho việc phối hợp giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn.

5.2. Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Thực hiện nhiệm vụ mở ra cơ hội kinh doanh mới cho Công ty, góp phần gia tăng doanh thu và khẳng định thương hiệu Hector và Lavite. Sau khi thực hiện dự án, với việc chủ động được công nghệ và quy trình; nâng cấp các tiêu chuẩn cơ sở sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng của sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh, làm cơ sở để xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

5.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Ứng dụng kết quả từ nhiệm vụ, dự án giúp tăng cường tính cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ dược liệu Việt Nam.

Đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng thúc đẩy sự cạnh tranh trong ngành. Xây dựng năng lực trong nước sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa và thúc đẩy tinh kinh doanh khởi nghiệp về dài hạn. Điều này đã được thể hiện qua sự gia tăng giá trị dược liệu thô và gia tăng tính cạnh tranh của các sản phẩm từ dự án như sau:

Đối với thị trường sản xuất và kinh doanh nấm đông trùng hạ thảo tươi, nấm đông trùng hạ thảo sấy khô, giá thành bán ra của sản phẩm vẫn ở mức nông sản và dược liệu thô. Khảo sát giá bán trên thị trường, sản phẩm nấm tươi có giá bán dao động từ 150.000/hộp - 350.000/hộp chứa trung bình 40 grams quả thể (khoảng 3.750.000  - 8.750.000 VNĐ/kg nấm tươi). Sản phẩm nấm sấy trên thị trường có giá rao bán giao động từ 15.000.000 - 40.000.000 đồng/kg. Ứng dụng kết quả khoa học công nghệ từ nhiệm vụ, các sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Hector chỉ sử dụng 200mg - 500mg nấm tươi vào công thức mỗi chai (hay 2 - 5 grams nấm tươi/đơn vị hộp sản phẩm) với giá bán tới Nhà Phân Phối là 260.000 - 330.000 VNĐ/hộp 10 chai, giúp gia tăng giá trị đối với nguyên liệu nấm tươi lên 13-18 lần, gia tăng giá trị so với nấm khô lên 3-5 lần.

Đối với thị trường người tiêu dùng Việt Nam, trước khi sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Hector Collagen (gọi tắt là Hector Collagen) ra đời, để đáp ứng nhu cầu bổ sung collagen cho cơ thể, người tiêu dùng Việt có xu hướng tin dùng sản phẩm nước uống collagen từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Các sản phẩm này trước và sau dự án đều có giá bán trên thị trường cao gấp 2 hoặc 3 lần so với sản phẩm tạo ra từ dự án là Hector Collagen. Tuy giá thành so theo đơn vị sản phẩm cao gấp đôi, nhưng hiệu quả lại rất khó thấy, và do đó người tiêu dùng lại tiêu tốn nhiều tiền hơn để có thể đạt được công dụng kỳ vọng. Sự ra đời và tính cạnh tranh về hiệu quả nhanh, giá thành tốt của sản phẩm Hector Collagen đã giúp thị trường hạn chế chảy máu ngoại tệ và tiết kiệm 2-3 lần chi tiêu của người tiêu dùng Việt.

Tương tự Hector Collagen, sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Hector Sâm (gọi tắt là Hector Sâm) ra đời đã mang đến hiệu quả rõ rệt với người dùng so với những dòng sản phẩm tương tự từ Hàn Quốc, mà giá thành có khi chỉ bằng ½ hay thậm chí thấp hơn rất nhiều sản phẩm Hàn Quốc đắt đỏ khác. Điều này góp phần nâng cao tỉ lệ sản phẩm Việt được người Việt tin dùng, góp phần vào thành công của chương trình “Người Việt dùng hàng Việt".

6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 12 năm 2021.

7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

18-11-2021
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình, công nghệ thiết kế và sản xuất thiết bị IoT lĩnh vực đô thị thông minh

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công ty Cổ phần Công nghệ ACIS đã chọn tạo được sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Kí hiệu nghiên cứu

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Địa chỉ ứng dụng

Ghi chú

1

Thiết bị kết nối trung tâm chữ nhật

- Công nghệ kết nối Mesh Network v3.0.

- Kết nối Ethernet, LAN.

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- Bàn phím 16 phím và LCD.

- Số lượng kết nối tối đa 169 thiết bị.

Công ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Tân Thành

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng

 

 

2

Bộ điều khiển trung tâm

- Công nghệ kết nối Mesh Network v3.0.

- Kết nối Ethernet, LAN.

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- Số lượng kết nối tối đa 169 thiết bị.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

 

 

3

Công tắc điện cảm ứng chữ nhật không dây thông minh

- Nguồn điện 220 VAC

- 4 kênh điều khiển 1000VA/kênh

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- Bàn phím cảm ứng 6 phím.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Công ty TNHH Thế Giới Cửa Sổ

Công ty Cổ Phần EASYTECH

 

 

4

Công tắc điện cảm ứng vuông không dây thông minh

- Nguồn điện 220 VAC

- 4 kênh điều khiển 1000VA/kênh

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- Bàn phím cảm ứng 5 phím.

Công ty CP Thiết kế XD & Nội Thất TTK

Công ty Cổ Phần Quản Lý Dự Án Vạn Sự Hưng

 

 

5

Thiết bị điều khiển hồng ngoại chữ nhật không dây

- Nguồn điện 12 VDC.

-  4 kênh điều khiển hồng ngoại.

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- Bàn phím 3 nút nhấn, màn hình hiển thị 2 LED 7 đoạn.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

 

 

6

Thiết bị điều khiển hồng ngoại tròn cảm ứng không dây

- Nguồn điện 12 VDC.

-  4 kênh điều khiển hồng ngoại.

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- Bàn phím cảm ứng 3 phím, màn hình hiển thị 2 LED 7 đoạn..

Công ty CP Thiết kế kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Smart home Việt

 

 

7

Thiết bị điều khiển động cơ không dây

- Nguồn điện 220 VAC.

- 3 kênh điều khiển (công tắc thường hở, đóng).

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- Bàn phím 1 nút nhấn

Công ty CP Thiết kế kiến trúc-Quy hoạch-Xây dựng Smart home Việt

 

 

8

Thiết bị điều khiển từ xa không dây

- Pin tích hợp bên trong.

- Ngõ điều khiển 12 kênh điều khiển không dây RF

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- Bàn phím 12 phím.

 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng

 

 

9

Thiết bị báo trộm không dây

- Nguồn điện 12 VDC.

- Ngõ điều khiển 1 kênh kích hoạt.

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- Bàn phím 1 phím.

Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Tân Long

 

 

10

Công tắc điện cảm ứng chữ nhật không dây đa năng

- Nguồn điện 220 VAC

- 4 kênh điều khiển 1000VA/kênh

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- Bàn phím cảm ứng 4 phím.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư LDG

Công ty Cổ Phần EASYTECH

 

 

11

Cảm biến cửa từ thông minh

- Nguồn ngõ vào 3 VDC (2 viên pin AAA 1.5 VDC).

- 2 đầu dò cảm biến cửa.

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- 1 nút nhấn.

Công ty Cổ Phần EASYTECH

Công ty TNHH MTV STOKES INTERIOR

 

 

12

Bộ điều khiển chiếu sáng theo màu

- Nguồn điện 12 VDC.

- Ngõ điều khiển: 3 kênh RGB – 5A/kênh.

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- 1 nút nhấn.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng

Công ty TNHH Thế Giới Cửa Sổ

 

 

13

Bảng điều khiển tích hợp thông minh

- Nguồn điện 220 VAC.

- 6 kênh ngõ ra ON/OFF cấp cho tải (500W/kênh).

- 2 ngõ ra Dimmer 0 – 10 VDC trong đó có 2 kênh ON/OFF cho 2 thiết bị ở ngõ ra Dimmer (500W/kênh).

- 1 kênh điều khiển thông qua sóng hồng ngoại (500W/kênh).

- 1 kênh điều khiển mở rộng (500W/kênh).

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

-   14 phím điều khiển cảm ứng điện dung.

- 1 núm vặn tích hợp nút nhấn và điều chỉnh Dim.

Công ty CP Thiết kế XD & Nội Thất TTK

Công ty Cổ Phần EASYTECH

 

 

14

Cảm biến chuyển động thông minh

- Nguồn điện 220 VAC.

- 1 kênh điều khiển (1000VA/kênh).

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- 2 nút cảm ứng trong đó 1 nút điều khiển On/Off, 1 nút chuyển chế độ.

Công ty CP Thiết kế kiến trúc-Quy hoạch-Xây dựng Smart home Việt

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Bảo Long

 

 

15

Bộ điều khiển tăng/giảm độ sáng đèn

- Nguồn điện 220 VAC.

- 2 kênh điều khiển (1000VA/kênh).

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- 6 phím cảm ứng trong đó 4 phím để điều khiển tăng giảm độ sáng với 10 mức dim, 2 phím ngữ cảnh hoặc thiết lập.

Công ty TNHH Công nghệ xanh thông minh Việt Nam

Công ty CP Thiết kế kiến trúc-Quy hoạch-Xây dựng Smart home Việt

 

 

16

Bộ giao tiếp mở rộng hệ thống

- Nguồn điện 12 VDC.

- 4 kênh điều khiển (công tắc thường hở, đóng)

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- 1 nút nhấn

Công ty CP Thiết kế kiến trúc-Quy hoạch-Xây dựng Smart home Việt

 

 

17

Cảm biến môi trường

- Nguồn  vào 3 VDC (2 viên pin AAA 1.5 VDC).

- 2 đầu dò các cảm biến như:

+ Cảm biến nhiệt độ: 2 ngưỡng.

+ Độ ẩm: 2 ngưỡng.

+ Cảm biến gas: 1 ngưỡng.

+ Cảm biến khói: 1 ngưỡng.

+ Cảm biến ánh sáng: 2 ngưỡng.

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- 1 nút nhấn.

Công ty Cổ Phần EASYTECH

Công ty TNHH Thế Giới Cửa Sổ

 

 

18

Động cơ rèm thông minh

- Nguồn điện 220 VAC.

- 3 mức điều khiển: Đóng, mở, dừng.

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- 1 nút nhấn

Công ty TNHH Thế Giới Cửa Sổ

 

 

19

Trợ lý thông minh

- Nguồn điện 220 VAC.

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- Giao tiếp không dây RF với mọi thiết bị thông minh khác.

Công ty Cổ Phần EASYTECH

 

 

20

Khóa thông minh

-    Nguồn điện 4x1.5 (AAA/AA)

Giao tiếp không dây qua RF, WiFi.

Công ty Liên Doanh BOHEMIA Sài Gòn

 

 

21

Loa thông minh

- Nguồn điện 220 VAC.

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

 

 

22

Công tắc điện cảm ứng chữ nhật không dây thông minh tích hợp màn hình

- Nguồn điện 220 VAC.

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- Phím điều khiển: 6 phím điều khiển cảm ứng điện dung.

- Màn hình hiển thị: Mono OLED - 0.96 inch.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng

 

 

23

Công tắc điện cảm ứng vuông không dây thông minh tích hợp màn hình

- Nguồn điện 220 VAC.

- Giao tiếp không dây Đa băng tần (Sub-1Ghz và 2.4Ghz).

- Phím điều khiển: 4 phím điều khiển cảm ứng điện dung.

- Màn hình hiển thị: Mono OLED - 0.96 inch.

Công ty CP Thiết kế XD & Nội Thất TTK

 

 

24

Phần mềm điều khiển thiết bị điện thông minh Esmart

- Phần mềm trung tâm kết nối cho toàn bộ các thiết bị nhà thông minh, thực hiện theo giao thức TCP/IP được tối ưu lại theo mô hình IoT, cho phép quản lý kết nối, quản lý luồng dữ liệu, bảo mật và mã hóa dữ liệu.

- Cơ sở dữ liệu hệ thống nhà thông minh.

- Dịch vụ Web cho phép kết nối với các ứng dụng đa nền tảng khác như iOS, android…

- Phần mềm ứng dụng để cài đặt trên điện thoại, thiết bị di động, cho phép giám sát và điều khiển từ xa qua internet các thiết bị trong “ngôi nhà thông minh”. Ứng dụng được phát triển trên nhiều nền tảng: windows, android, iOS.

Công ty CP Thiết kế XD & Nội Thất TTK

Công ty Cổ Phần EASYTECH

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Địa Ốc Nam Sài Gòn

Công ty CP Thiết kế kiến trúc-Quy hoạch-Xây dựng Smart home Việt

 

 

2. Đơn vị đề nghị:

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghệ ACIS

Địa chỉ: 26 Đường số 2 – Khu nhà ở Hiệp Bình Phước – Khu phố 2, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62811225 Website: www.acis.com.vn

Người đại diện pháp lý: Ông/Bà Trương Phạm Nhựt Thanh

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

3. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: Ông Đỗ Nguyên Thanh Đồng

Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1982 - Giới tính: Nam

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 052082000094

Chức danh khoa học (nếu có):

Chỗ ở hiện tại: Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi công tác (nếu có): Công ty Cổ phần Công nghệ ACIS

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 26 Đường số 2 – Khu nhà ở Hiệp Bình Phước – Khu phố 2, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại NR/CQ: 0909.003.199 E-mail: dong.do@acis.com.vn

4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Điện, Điện tử - Công nghệ Thông tin

5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Giải pháp và sản phẩm sẽ tạo bước “đột phá” về mặt công nghệ trong lĩnh vực thiết bị điều khiển tự động nói chung và smarthome nói riêng. Vì đây là giải pháp đầu tiên theo mô hình chuẩn IoT, giải pháp đầu tiên trong lĩnh vực áp dụng thành tựu “Trí tuệ nhân tạo”, giải pháp đầu tiên có tính “Mở rộng” không giới hạn, cũng là giải pháp theo mô hình Center Server và tiến đến kết hợp được với các giải pháp về Smart City.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Việc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng cho toàn nhà và nhà thông minh không những giúp chủ ngôi nhà có thể tiết kiệm được năng lượng mà còn góp phần tiết kiệm cho thành phố, từ đó giảm phát thải khí nhà kính do tiêu thụ năng lượng, góp phần chống biến đổi khí hậu. giải pháp cũng giúp xây dựng hạ tầng truyền thông điều khiển thông minh, từ đó triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng với chi phí thấp (giao thông thông minh, hệ thống quản lý xe buýt thời gian thực, cảnh báo ô nhiễm môi trường, quảng cáo thông minh, hệ thống dự báo giao thông...), góp phần xây dựng mô hình thành phố thông minh.

6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 11 hoặc tháng 12/2021

7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

- Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

11-11-2021
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tênnhiệm vụ: Ứng dụng phương pháp xúc tác quang hóa TiO2 vào công nghệ xử lý và hoàn thiện dây chuyền thiết bị công nghệ để nâng chất lượng xử lý nước rỉ rác từ loại B lên loại A.
Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

TT

Tên sản phẩm

Mô tả tính năng, công dụng của sản phẩm

Mô tả một số đặc tính nổi bật, cơ bản của sản phẩm

Ghi chú

1

Vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở TiO2

a.Tính năng: vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở TiO2 trong môi trường nước.

b.Công dụng: dùng làm vật liệu trong xử lý nước thải nói chung và nước rỉ rác nói riêng.

+ Vật liệu dạng hạt, rời, cấu trúc 2 lớp. có đường kính tương đương từ 2¸4 mm, độ cầu tính 0,65¸»1. 

+ Cấu trúc hạt vật liệu gồm 1 lõi (hay nhân) và 1 lớp bề mặt. Lõi là các hạt polymer. Bề mặt được phủ bột dạng nano TiO2 nhờ vữa keo là sơn.

+ Tỷ trọng: 1,1¸1,5.

+ Khối lượng thể tích:650¸800 kg/m3.

+Sản phẩm chưa có ở trong và ngoài nước.

2

Công nghệ sản xuất vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở TiO2

a. Tính năng: Công nghệ sản xuất vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở TiO2 bằng phương pháp phủ lên bề mặt hạt vật liệu lõi lớp bột TiO2 dạng nano bằng chuyển động lăn tiếp xúc và tạo bám bằng chất vữa keo dính là sơn.   

b. Công dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở TiO2 dùng trong xử lý nước thải. 

Dây chuyền công nghệ gồm các công đoạn: vật liệu lõi là các hạt polymer®bao phủ bề mặt hạt vật liệu lõi bằng lớp bề mặt là bột TiO2 với vữa keo bằng sơn®làm khô bằng không khí khô nóng hoặc khí trời®định lượng và vô bao®lưu kho hoặc xuất xưởng.

Sản phẩm chưa có ở trong và ngoài nước.

3

Dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở TiO2

 

 

a. Tính năng: Sản xuất vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở TiO2 quy mô công suất 100 kg/h theo dạng cơ giới hóa và tự động hóa bán phần.

b. Công dụng: sản xuất vật liệu quang xúc tác TiO2 dùng làm vật liệu trong xử lý nước thải nói chung và nước rỉ rác nói riêng.

Thiết bị sản xuất chính gồm: Băng tải đai các loại; máy phun phủ bề mặt theo nguyên lý vo viên dạng đĩa hoặc trống quay; trống sấy làm khô; sàng rung làm sạch bề mặt; bun ke các loại; cân định lượng vô bao. 

+ Sản phẩm chưa có ở trong và ngoài nước.

+ Công suất dây chuyền công nghệ 100 [kg/h].

+ Có thể nâng công suất theo nhu cầu thị trường.

+ Thiết bị của dây chuyền được sản xuất hoàn toàn trong nước.

4

Công nghệ và thiết bị xử lý nước thải (nước rỉ rác) bằng phương pháp xúc tác quang hóa trên cơ sở TiO2

 

 

a. Tính năng: Xử lý nước thải trong đó có nước rỉ rác bằng tác động lý hóa để tạo quá trình ô xy hóa mãnh liệt trong nước thải nhờ hiện tượng quang hóa trên cơ sở TiO2 xảy ra trong môi trường nước xử lý.

b. Công dụng: Tham gia vào quá trình công nghệ xử lý nước thải (trong đó có nước rỉ rác) nhằm giảm các chỉ tiêu hay thành phần ô nhiễm  như BOD, COD, TSS,…

 

Sản phẩm chưa có ở trong và ngoài nước.

5

Công nghệ tổng hợp lý – hóa – sinh  phục vụ xử lý nước rỉ rác đạt tiêu xả thải cho nguồn A theo QCVN 25:2009/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT

 

 

a. Tính năng: Công nghệ xử lý nước rỉ rác phát triển, hoàn thiện từ công nghệ hóa – sinh kết hợp với một số thành tựu trong công nghệ xử lý nước thải để nâng cao chất lượng nước rỉ rác sau xử lý từ đạt tiêu chuẩn xả thải cho nguồn B1 theo QCVN 25:2009/BTNMT và loại B theo QCVN 40:2011/BTNMT lên nguồn loại A theo QCVN 25:2009/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT.  

b. Công dụng: Xử lý nước rỉ rác và có thể ứng dụng cho một số loại nước thải trong sản xuất công, nông nghiệp và sinh hoạt khác để đạt tiêu chuẩn xả thải cho nguồn loại A theo QCVN 25:2009/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT.   

+ Sử dụng các hóa chất hợp lý trong công đoạn xử lý hóa học và điều chỉnh môi trường thông qua tính toán và thực nghiệm: Axit sunfuric, Axit acetic, FeCl2, Hydroxyt sắt III.

+ Nâng cao hiệu quả công đoạn xử lý kỵ khí trên cơ sở hệ vi sinh feammox bằng cách có khuấy trộn. Sản phẩm khoa học này được cty. Quốc Việt nghiên cứu và ứng dụng thánh công từ năm 2007 trên các Bãi chôn lấp rác Đông Thạnh và Phước Hiệp. Được tổng kết lại trong đề tài khoa học cấp TP.HCM do cty. Quốc Việt chủ trì giai đoạn 2012-2014. Nghiệm thu 2014.

+ Nâng cao hiệu quả xử lý ở hồ thiếu khí bằng hệ vi sinh nitrozobacter.   

+ Nâng cao hiệu quả xử lý ở hồ sinh học bằng các sinh vật bản địa.

+ Lần đầu tiên ở trong nước sử dụng công nghệ quang hóa trên cơ sở TiO2 vào xử lý nước thải ở vào các công đoạn cuối. 

+ Sản phẩm chưa có ở trong và ngoài nước.

+ Chất lượng nước rỉ rác  sau xử lý đạt tiêu xả thải cho nguồn A theo QCVN 25:2009/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT

6

Dây chuyền thiết bị công nghệ xử lý nước rỉ rác công suất 500 m3/ng - đ đạt tiêu chuẩn xả thải cho nguồn A theo

QCVN 25:2009/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT

a.Tính năng: Hệ thống xử lý nước rỉ rác đạt tiêu chuẩn xả thải cho nguồn A theo

QCVN 25:2009/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT

b.Công dụng: Xử lý nước rỉ rác quy mô công suất 500 m3/ng-đ đạt tiêu chuẩn xả thải cho nguồn A theo

QCVN 25:2009/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT.

+ Các hồ tiếp nhận, hồ xử lý sinh học, hồ xử lý thiếu khí, hồ xử lý kỵ khí đều là những hồ có kích thước lớn, có chiều sâu chứa nước không lớn thuộc dạng công trình đào đắp. Đáy và thành kể cả miệng  đều được lót HDPE. Mặt bằng miệng các hồ đồng phẳng, có cao độ thấp so với vùng đất liền kề nên cân bằng và triệt tiêu được áp lực nước lên thành hồ. Miệng hồ lót HDPE đã hạn chế tác động tiêu cực của nước mưa hay dòng chảy làm sói lở miệng và thành hồ chứa. Nhờ dung tích chứa lớn của các hồ đã tham gia vào quá trình điều hòa cả về lưu lượng lẫn thành phần chất ô nhiễm, tạo điều kiện cho quá trình xử lý ổn định.

+ Sử dụng phương pháp đảo trộn thủy lực ở các hồ sinh học thiếu khí và kỵ khí nên hạn chế hoàn toàn khó khăn lắp đặt thiết bị đảo trộn.

+ Các công trình có lắp đặt thiết bị phụ trợ đều được bê tông hóa.

+ Việc ứng dụng tự động hóa trên cơ sở của qúa trình thủy lực, truyền động điện với động cơ điện có Servo. Do đó có thể giảm điện năng tiêu thụ trên 20 %.

+ Công đoạn xử lý nằng phương pháp quang hóa trên cơ sở TiO2 có sục khí đảo trộn với các thông số công nghệ, thiết bị được xác định bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm tối ưu nhiều thông số cho kết quả: Thời gian xử lý nước lưu tối ưu t = 10 [h], nồng độ vật liệu quang xúc tác tối ưu: m = 50 [kgVL/m3 nước], công suất đèn UV riêng Nr = 22,5 [W/m3 nước], lưu lượng sục khí riêng Qr = 0,04 [m3KK/ m3nước.ph].      

Chất lượng nước rỉ rác  sau xử lý đạt tiêu xả thải cho nguồn A theo QCVN 25:2009/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT

7

Dây chuyền thiết bị công nghệ xử lý nước rỉ rác công suất 800 m3/ng - đ đạt tiêu chuẩn xả thải cho nguồn A theo

QCVN 25:2009/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT

a.Tính năng: Hệ thống xử lý nước rỉ rác đạt tiêu chuẩn xả thải cho nguồn A theo

QCVN 25:2009/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT

b.Công dụng: Xử lý nước rỉ rác quy mô công suất 800 m3/ng-đ đạt tiêu chuẩn xả thải cho nguồn A theo

QCVN 25:2009/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT.

+ Các hồ tiếp nhận, hồ xử lý sinh học, hồ xử lý thiếu khí, hồ xử lý kỵ khí đều là những hồ có kích thước lớn, có chiều sâu chứa nước thấp thuộc dạng công trình đào đắp. Đáy và thành kể cả miệng  đều được lót HDPE. Mặt bằng miệng các hồ đồng phẳng, có cao độ thấp so với vùng đất liền kề nên cân bằng và triệt tiêu được áp lực nước lên thành hồ. Miệng hồ lót HDPE đã hạn chế tác động tiêu cực của nước mưa hay dòng chảy làm sói lở miệng và thành hồ chứa. Nhờ dung tích chứa lớn của các hồ đã tham gia vào quá trình điều hòa cả về lưu lượng lẫn thành phần chất ô nhiễm, tạo điều kiện cho quá trình xử lý ổn định.

+ Sử dụng phương pháp đảo trộn thủy lực ở các hồ sinh học thiếu khí và kỵ khí nên hạn chế hoàn toàn khó khăn lắp đặt thiết bị đảo trộn.

+ Các công trình có lắp đặt thiết bị phụ trợ đều được bê tông hóa.

+ Việc ứng dụng tự động hóa trên cơ sở của qúa trình thủy lực, truyền động điện với động cơ điện có Servo. Do đó có thể giảm điện năng tiêu thụ trên 20 %.

+ Công đoạn xử lý nằng phương pháp quang hóa trên cơ sở TiO2 có sục khí đảo trộn với các thông số công nghệ, thiết bị được xác định bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm tối ưu nhiều thông số cho kết quả: Thời gian xử lý nước lưu tối ưu t = 10 [h], nồng độ vật liệu quang xúc tác tối ưu: m = 50 [kgVL/m3 nước], công suất đèn UV riêng Nr = 22,5 [W/m3 nước], lưu lượng sục khí riêng Qr = 0,04 [m3KK/ m3nước.ph].      

Chất lượng nước rỉ rác  sau xử lý đạt tiêu xả thải cho nguồn A theo QCVN 25:2009/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT

2. Đơn vị đề nghị:Công ty TNHH KHCN Môi Trường Quốc Việt

Địa chỉ: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 125/23 đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3899 5926             Fax:  (028) 3899 5927
E-mail: khcnmtquocviet@yahoo.com        
Người diện pháp lý: Võ Văn Hùng
3. Cá nhân chủtrì thực hiện nhiệm vụ: Nguyễn Như Nam
Địa chỉ: 215, Tổ 1, Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Nơi công tác: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc Việt
Di động: 0909 364 205
4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ
5.1. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan:
Sớm tiếp cận được với các thành tựu khoa học công nghệ trên thế giới mới trong giai đoạn đầu xây dựng cơ sở lý luận về phát triển công nghệ xúc tác quang hóa trên cơ sở TiO2 trong xử lý nước thải.
Sớm nghiên cứu triển khai phát triển công nghệ xúc tác quang hóa trên cơ sở TiO2 trong xử lý nước rỉ rác, tạo ra các sản phẩm công nghệ, thiết bị và vật liệu mới phục vụ xử lý nước thải nói chung và nước rỉ rác nói riêng:
Về quá trình feammox: cty. Quốc việt đã có kết quả nghiên cứu ứng dụng thành công đầu tiên trên cả nước vào xử lý nước rỉ rác tại Bãi Chôn Lấp Đông Thạnh – Hóc Môn từ năm 2003. Theo đó đưa ra khái niệm “Hồ sinh học thiếu khí” cùng với quá trình đào trộn bằng thủy lực (dùng bơm hút – đẩy nước trong hồ thiếu khí).
Các kết quả nghiên cứu củng cố niềm tin cho nhiều nhà khoa học hiện có kết quả nghiên cứu chỉ ở quy mô phòng thí nghiệm, nhưng do một lý do nào đó chưa đưa vào sản xuất thực tiễn về các sản phẩm khoa học hay vấn đề khoa học giải quyết của nhiệm vụ. Các kết quả nghiên cứu này sẽ mở ra hợp tác cả bề rộng lẫn chiều sâu về nhiều vấn đề khoa học mà cty. Quốc việt và các nhà khoa học đang quan tâm.
5.2. Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu
Mang lại nguồn động viên khích lệ cho cả lãnh đạo, các nhà khoa học và toàn thể người lao động trong đơn vị về thành tích cùng các sản phẩm mới mà tập thể lao động trong doanh nghiệp khoa học công nghệ này tạo ra.
Tạo ra nguồn doanh thu lớn, cùn`g thị trường theo xu hướng phát triển ổn định cả về trước mắt lẫn lâu dài.
Tạo cơ sở cho đơn vị phát triển, mở rộng sản xuất cả về vốn, vật tư, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực.
Tạo ra nhiều mối quan hệ tốt (tổ chức với tổ chức, tổ chức với cá nhân, cá nhân với cá nhân cà trong – ngoài đơn vị) trong công tác nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, thị trường và tạo tiền đề trong hợp tác quốc tế.
Như một nguồn lực trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ hợp tác, chuyên môn của mọi người trong đơn vị.
5.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường
Doanh thu từ kết quả nghiên cứu được gia tăng nhờ phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ từ các sản phẩm mới,. Đồng thời còn đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội về môi trường đảm bảo cho sản xuất ổn định. Từ đó đã tạo thêm doanh thu của doanh nghiệp đóng góp vào thu nhập quốc dân (GDP) thông qua các khoản thu thuế, lợi tức doanh nghiệp hoặc đóng góp xã hội của doanh nghiệp.
Góp phần thúc đẩy phát triển nhiều ngành hàng có thị trường tiềm năng thật sự để từ đó tăng doanh thu cho xã hội như: sản xuất vật liệu mới; sản xuất chế tạo cơ khí; xử lý môi trường; kinh doanh dịch vụ các hàng hóa, vật tư, thiết bị liên quan.
Lợi ích mang lại cho xã hội: Tạo ra nhiều việc làm kể cả thành lập doanh nghiệp mới; Góp phần phát triển và ổn định xã hội.
Lợi ích mang lại cho môi trường: Tất cả các sản phẩm của nhiệm vụ đều hướng vào bảo vệ, cải thiện môi trường sống; Sản phẩm nghiên cứu theo hướng hạn chế sử dụng năng lượng (giảm tới 20%), vật tư, hóa chất (giảm 20-30%) đã góp phần mang lại lợi ích cho môi trường; Nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng xử lý hàng trăm ngàn m3 nước rỉ rác tại TP. Hồ Chí Minh hàng năm để sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải cho nguồn loại B lên nguồn loại A theo QCVN 25:2009/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT.
6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:
- Thời gian dự kiến: Tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2021.
7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu
Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

29-10-2021
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021” nhằm hỗ trợ hình thành và nâng cao năng lực của đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
II. YÊU CẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Đối tượng tuyển chọn
Các trường, viện; tổ chức khoa học và công nghệ; đơn vị có chức năng chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ
2. Nội dung thực hiện
- Tổ chức 02 khoá huấn luyện cho các học viên đến từ các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Trường viện, cơ quan quản lý liên quan đến khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố về: chuyển giao công nghệ, thẩm định giá công nghệ; cách thức thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu; cung cấp kiến thức về sở hữu trí tuệ, định giá tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
- Yêu cầu đối với các học viên sau khi hoàn thành 02 khóa đào tạo:
+ Có kiến thức chung về ngành thẩm định giá và thẩm định giá công nghệ;  am hiểu các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động thẩm định giá và thẩm định giá công nghệ; nắm được quy trình, nguyên tắc và cơ sở hình thành giá khi thẩm định giá tài sản và thẩm định giá công nghệ;
+ Nắm được các kỹ thuật, mô hình để thẩm định công nghệ, thẩm định giá doanh nghiệp và tài sản vô hình tại Việt Nam;
+ Sau 01 năm, có báo cáo đánh giá các hoạt động của cá nhân về thị trường khoa học và công nghệ và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
3. Sản phẩm
- Danh sách học viên tham dự 02 khóa bồi dưỡng;
- Các nội dung và tài liệu của 02 khóa bồi dưỡng được số hóa;
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ trong đó có đề xuất giải pháp cần tập trung bồi dưỡng đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cho năm 2022 và các năm tiếp theo nhằm hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố;
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện nhiệm vụ.
4. Thời gian thực hiện: 02 tháng
III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
1. Hồ sơ đăng ký
Thành phần hồ sơ
- Công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ;
- Thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu);
- Dự toán kinh phí chi tiết cho từng hạng mục thực hiện.
Biểu mẫu tại đây. Các tài liệu phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện.
Số lượng hồ sơ: 5 bộ (01 bộ chính, 04 bộ sao chụp và 01 file mềm).
2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ
- Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện.
- Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra Thông báo.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ,
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn; Điện thoại: 028.39320122; email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn;
- Người liên hệ: Ông Đào Tuấn Anh

29-10-2021
Nội dung thông báo:

Gói thầu: Mua xe chuyên dùng (Số TBMT: 20211029913-00)

Tên dự án: Sửa chữa và mua sắm năm 2021

Nguồn vốn: Hoạt động chi thường xuyên

Bên mời thầu:  Sở Khoa học và Công nghệ

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Địa điểm nhận hồ sơ: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian nhận E-HSDT: 29/10/2021 đến 15 giờ 00 ngày 09/11/2021.

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 09/11/2021

Phương thức:  Một giai đoạn một túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo dự thầu: 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng)

Hình thức đảm bảo: thư bảo lãnh.

28-10-2021
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Thông tin nhiệm vụ:
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ươm tạo và phát triển công nghệ nuôi trồng và chế biến thảo dược từ thiên nhiên
Sản phẩm chính của nhiệm vụ:
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dược liệu Nam Long đã chọn được các sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Quy trình giâm cành cây Xáo Tam Phân

Quy trình đảm bảo tạo cây con có phẩm chất đạt 100% giống thuần chủng ( F1) mà không bị lai tạo, cây khoẻ hơn, phát triển mạnh hơn.

 

2

Quy trình sản xuất trà túi lọc Xáo Tam Phân

Quy trình sử dụng nguyên liệu không phân vô cơ, không thuốc bảo vệ thực vật, hấp bằng phương pháp NANOFRESH 90°, sấy bằng công nghệ NANOSUN. Quy trình được kiểm tra kỹ bằng hệ thống máy móc đạt tiêu chuẩn Châu Âu

 

3

Quy trình tinh chiết các sản phẩm từ lá cây Xáo Tam Phân

Quy trình sử dụng nguyên liệu không phân vô cơ, không thuốc bảo vệ thực vật, hấp bằng phương pháp NANOFRESH 90°, sấy bằng công nghệ NANOSUN. Quy trình được kiểm tra kỹ bằng hệ thống máy móc đạt tiêu chuẩn Châu Âu

 

4

Quy trình tinh chiết các sản phẩm từ nghệ

Quy trình sử dụng nguyên liệu không phân vô cơ, không thuốc bảo vệ thực vật, hấp bằng phương pháp NANOFRESH 90°, sấy bằng công nghệ NANOSUN, tạo  hạt curcumin nano bằng công nghệ nano hiện đại. Quy trình được kiểm tra kỹ bằng hệ thống máy móc đạt tiêu chuẩn Châu Âu

 

5

Trà túi lọc Xáo Tam Phân

- Gói 5g. Sử dụng như trà túi lọc

- Chứa các hợp chất flavonoid, saponin, alkaloid và chủ yếu là coumarintriterpenoid

 

6

Cao Xáo Tam Phân

- Chai 60g. Sử dụng 30 ngày

- Chứa các hợp chất flavonoid, saponin, alkaloid và chủ yếu là coumarintriterpenoid

 

7

Bột Nano curcumin

- Kích thước siêu nhỏ cỡ 30nm – 100nm, phân tán tốt trong nước, tăng gấp 7.500 lần so với curcumin Tinh Bột Nghệ. Kích thước siêu nhỏ giúp Nano Curcumin thẩm thấu vào máu nhanh chóng để phát huy hiệu quả hỗ trợ điều trị tại hầu hết các cơ quan khác nhau trong cơ thể.

- Độ hấp thu đạt tới 95%, hiệu quả vượt trội so với Curcumin thông thường.

 

2. Đơn vị đề nghị: 
Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dược liệu Nam Long
Địa chỉ: 65/5S, đường Tân Xuân – Trung Chánh 2, Ấp Mỹ Hòa 3, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0909347109
Website: duoclieunamlong
Email: thaoduoc.namlong@gmail.com               
Người đại diện pháp lý: TRẦN VĂN LÂN                                         
Cơ quan chủ quản (nếu có): UBND Thành phố Hồ Chí Minh
3. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:
Họ và tên: TRẦN VĂN LÂN
Ngày, tháng, năm sinh: 20/07/1984                Giới tính: Nam
Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 037084003923
Chức danh khoa học (nếu có): Không
Chỗ ở hiện tại: 65/5S, đường Tân Xuân – Trung Chánh 2, Ấp Mỹ Hòa 3, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nơi công tác (nếu có): Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dược liệu Nam Long
Địa chỉ cơ quan (nếu có): 65/5S, đường Tân Xuân – Trung Chánh 2, Ấp Mỹ Hòa 3, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại NR/CQ: 0909347109     
4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:Dược liệu, Kỹ thuật và công nghệ
5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:
6. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan
Phát triển các sản phẩm dược liệu từ thiên nhiên đóng góp vào kho tàng y học cổ truyền Việt Nam, thúc đẩy các nghiên cứu về cây dược liệu.
7. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường
Tạo sản phẩm mới, phục vụ gìn giữ và chăm lo sức khỏe cộng đồng.
8. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:
Thời gian dự kiến: Tháng 11/2021
9. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu
Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:
Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Hình thức: Họp trực tuyến.

27-10-2021
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 1097/TB-SKCN ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ đánh giá, đo đạc và lập bản đồ phông phóng xạ trên địa bàn Quận 5 và Quận Bình Thạnh.
Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:
1. Kết quả lựa chọn đơn vị: “Thực hiện nhiệm vụ đánh giá, đo đạc và lập bản đồ phông phóng xạ trên địa bàn Quận 5 và Quận Bình Thạnh” như sau:
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Nội dung “thực hiện nhiệm vụ đánh giá, đo đạc và lập bản đồ phông phóng xạ trên địa bàn Quận 5 và Quận Bình Thạnh” gồm:
Triển khai đo đạc, thu thập, phân tích mẫu và đánh giá phông phóng xạ môi trường trên địa bàn Quận 5 và Quận Bình Thạnh, bao gồm các thành phần:
* Môi trường không khí:
+ Đo suất liều bức xạ gamma trong không khí;
+ Đo hàm lượng radon trong không khí.
* Môi trường đất: Lấy mẫu và phân tích hoạt độ phóng xạ trong mẫu đất.
* Lập bản đồ phông phóng xạ: Phân tích, xử lý số liệu thu thập, lập bản đồ phông phóng xạ.
Đề nghị đại diện của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ
2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có

30-09-2021
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 1054/TB-SKCN ngày 25 tháng 5 năm 2021 về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2021.

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2021” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2021” gồm:

+ Xây dựng đoạn phim ngắn (video) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

Đề nghị đại diện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có

09-09-2021
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng công cụ quản lý chợ” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) với nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích
- Nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước ứng dụng các mô hình, giải pháp khoa học và công nghệ trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại các chợ trên địa bàn các quận huyện và Thành phố Thủ Đức.
- Kết nối thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các chợ giữa cơ quan quản lý chuyên ngành (Sở Công thương, Sở Tài chính) và cơ quan quản lý nhà nước địa phương (Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện).
2. Đăng ký thực hiện nhiệm vụ
a)Đối tượng đăng ký thực hiện: Các tổ chức nghiên cứu, Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ.
b)Quyền lợi: Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ được nhận 100% kinh phí thực hiện nhiệm vụ từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ của Thành phố.
c) Điều kiện tham gia: Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng phù hợp, đủ năng lực và kinh nghiệm để triển khai nhiệm vụ. Ưu tiên việc xây dựng nhiệm vụ có khả năng nhân rộng. 
d) Hồ sơ đăng kýThuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung thực hiện nhiệm vụ (Mẫu TMDACQĐV);
Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).
đ) Hồ sơ nghiệm thu
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ;
- Các sản phẩm có liên quan;
- Biên bản bàn giao cho đơn vị tiếp nhận
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện nhiệm vụ.
3. Cách thức nộp hồ sơ
Hồ sơ đăng ký thực hiện được gửi qua email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn (các tài liu gi phi được ký tên và đóng du xác nhn ca đơn vị đăng ký thc hin).
4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Kể từ ngày ký Thông báo cho đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2021
5. Thông tin liên hệ
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
Website: http://dost.hochiminhcity.gov.vn.
Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.
Điện thoại: (028) 3.9307.463; 904.4070
Người liên hệ: Anh Phan Quốc Thắng

03-08-2021
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hệ thống xử lý nước thải độc hại trong ngành dệt nhuộm, cao su, y tế, giấy tái chế, nước thải công nghiệp bằng công nghệ keo tụ điện phân ion EC.

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

- Quy trình xử lý nước thải công nghiệp

Tính năng, công dụng của sản phẩm: Quy trình được xây dựng dùng trong lĩnh vực xử lý nước thải cho phép xử lý các loại nước từ nguồn bể tập trung sau xử lý về nước thải loại A theo QCVN/TCVN và tái sử dụng.

Đặc tính nổi bật, cơ bản của sản phẩm: Sản phẩm áp dụng cho mọi lĩnh vực xử lý nước thải; Quy trình chi tiết được tự động hóa, được kiểm soát nhằm đạt chuẩn theo Quy chuẩn setup từ ban đầu; Không sử dựng hóa chất mà chỉ sử dụng lượng nhỏ dung môi thân thiện môi trường

- Thiết kế và sản xuất mô hình hệ thống mini công suất 5m3/ngày đêm

Tính năng, công dụng của sản phẩm: Hệ thống khép kín trong mô hình container được đấu nối trực tiếp vào bể thu gom và bể nước sau xử lý.

Đặc tính nổi bật, cơ bản của sản phẩm: Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích và chi phí đầu tư phù hợp với mọi hình thức thay thế, xây dựng mới hoặc tái sử dụng

2. Đơn vị đề nghị: Công ty Cổ phần Xử lý nước thải Win-Win

Địa chỉ: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0982185508

Email: dtnam@winwin.vn Website: ecowinwin.vn

Người đại diện: Đỗ Thanh Năm

3. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Đỗ Thanh Năm

Điện thoại: 0982175508 Email: dtnam@winwin.vn

Địa chỉ: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh

4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ

5.1. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan:

- Đây là công nghệ đang được nghiên cứu và ứng dụng tại các Quốc gia phát triển như Canada, Đức, Nhật, Thổ Nhi Kỳ, … và là xu hướng tất yếu dần thay thế Hệ thống xử lý hóa vi sinh hiện nay.

- Công nghệ EC/Win-Win có hệ thống tích hợp tiên tiến nhất, hệ thống vận hành tự động hoàn toàn bằng thiết bị điều khiển (xu hướng tích hợp công nghệ AI toàn phần), có hệ thống cảnh báo và đo lường chất lượng nước sẽ đảm bảo an toàn nước thải trước khi xả thải ra môi trường, giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên nước qua việc tái sử dụng.

- Đây là bước tiến đột phá, và minh chứng cho sản phẩm trí tuệ người Việt Nam hoàn toàn có thể sáng chế và ứng dụng làm chủ được những công nghệ tiên tiến trên thế giới với lợi thế cạnh tranh rất lớn và phù hợp nền kinh tế Việt Nam.

5.2. Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

- Áp dụng công nghệ mới Xanh sạch phù hợp với xu hướng của thế giới.

- Kiểm soát được nước đầu ra đảm bảo an toàn xả thải hoặc tái sử dụng khi cần thiết.

- Giảm chi phí đầu tư, vận hành và có thể tận dụng khung gian đặc thù nhỏ hẹp hiện tại để tăng công suất cái mà Hệ thống xử lý cũ hiện nay chưa đáp ứng được vì đòi hỏi diện tích lớn hơn.

- Thông qua công nghệ này, cùng với hệ thống quan trắc tự động kết nối về trung tâm, cơ quan hữu quan sẽ quản lý, kiểm soát quá trình xử lý nước thải ở các doanh nghiệp dễ dàng hơn.

5.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Hệ thống không phải sử dụng nhiều mô tơ công suất lớn, hay máy thổi khí sục khí để nuôi vi sinh nhiều như công nghệ hiện tại, điều này giúp giảm đáng kể chi phí vận hành điện, hóa chất cho 1m³ xử lý nước.

- Hệ thống chỉ sử dụng một lượng nhỏ dung môi như NaOH, Nacl, H2SO4, ... không sử dụng các hóa chất keo tụ như xử lý hóa vi sinh như hiện nay giúp giảm lượng hóa chất độc hại trong xử lý nước thải rất lớn, giảm tác động đến môi trường.

- Hệ thống xử lý 1 trạm có diện tích nhỏ hơn 10 lần so với 1 hệ thống xử lý nước truyền thống, nói một cách khác nó giúp việc vận hành chỉ cần sử dụng 1/10 không gian so sánh với các hệ thống xử lý truyền thống.

- Thiết kế đảm bảo các điều kiện dòng chảy theo dạng zaminar, dẫn đến độ đồng đều của thủy lực và chất lượng nước thải sẽ được đảm bảo ổn định theo tiêu chuẩn loại A hoặc B (theo nhu cầu của nhà máy nơi đặt hệ thống xử lý cần).

- Công nghệ hoàn toàn tự động điều khiển dựa trên màn hình, giúp vận hành dễ dàng và đảm bảo hoạt động liên tục, cũng như chi phí nhân công cho vận hành giảm từ 1/2 => 1/3 so với hiện tại.

- Công nghệ giúp bóc tách và thu gom cặn bã qua máy ép khô (mức độ hiệu quả thu gom chuẩn). Điều này giúp cho việc xử lý một cách gọn gàng mà không cần phải thu gom, hay cần thời gian ngưng sản xuất xả thải để xử lý nạo vét như công nghệ bể chứa hiện nay.

- Tổng chi phí đầu tư thấp hơn so với công nghệ xử lý hóa vi sinh hiện nay nhưng có tính năng vượt trội hơn rất nhiều, và thấp hơn rất nhiều chỉ bằng 15%-25% so với chi phí công nghệ tương đương từ nước ngoài.

6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

- Thời gian dự kiến: Tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2021.

7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

26-07-2021
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký tổ chức Chương trình HIS – COVID 2021, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh của Thành phố và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để có sự thích ứng và có chiến lược phát triển phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 năm 2021, từ đó truyền thông và giới thiệu các giải pháp đổi mới sáng tạo đã có sản phẩm hoàn thiện và sẵn sàng chuyển giao cho Chính quyền Thành phố, Sở ban ngành và các hiệp hội doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giúp thành phố ứng phó với dịch COVID-19.

Hỗ trợ hình thành và phát triển nền tảng truyền thông về các công nghệ, giải pháp đổi mới sáng tạo hỗ trợ ứng phó đại dịch COVID-19 của cộng đồng doanh nghiệp đóng góp cho Thành phố Hồ Chí Minh.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN

Tổ chức Chương trình bao gồm các nội dung như sau:

1. Chuẩn bị nội dung truyền thông cho Chương trình trên website www.his-covid.doimoisangtao.vn (từ lúc công bố đến khi kết thúc cuộc thi);

2. Xây dựng bộ công cụ tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ dự thi trong quá trình triển khai Cuộc thi tích hợp trên website www.his-covid.doimoisangtao.vn;

3. Thiết kế và thi công các ấn phẩm truyền thông phục vụ cuộc thi (hình nền facebook; fanpage; bộ nhận diện;...);

4. Truyền thông - quảng bá Chương trình trên các phương tiện truyền thông đại chúng (Website, Facebook, Báo điện tử, Truyền hình,...)

5. Phối hợp tổ chức công bố cuộc thi (lan tỏa công bố online ra cộng đồng)

6. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, tổ chức vòng xét tuyển, vòng thuyết trình trước hội đồng (Pitching) và trao giải (nền tảng thi trực tuyến qua các vòng, đánh giá tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, cập nhật từng ngày, đưa tin, bài về các công nghệ, giải pháp đổi

mới sáng tạo tham gia sau khi được đánh giá);

7. Tổ chức 01 lớp huấn luyện trực tuyến chung cho 20 giải pháp được chọn tại vòng xét tuyển về kỹ năng thuyết trình trước Hội đồng;

8. Xây dựng nền tảng truyền thông và chia sẻ các giải pháp sáng tạo (kết nối với Trang Techport.vn); vận hành hoạt động và đăng tải các thông tin của các dự án đăng ký tham gia, hướng dẫn người dùng sử dụng, truyền thông cho nền tảng và theo dõi, báo cáo số liệu truy cập, hoạt động của nền tảng.

9. Do tính cấp thiết của Chương trình, đơn vị cần có khả năng tổ chức chương trình trong khung thời gian từ 26/7/2021 và kết thúc trong tháng 9 năm 2021.

10. Các nội dung, hạng mục khác có liên quan phát sinh trong thực tế.

III. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN

Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp.

- Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;

- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Ban Tổ chức Chương trình HIS – COVID 2021 thông qua hình thức online tại email: skhcn@tphcm.gov.vn;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/8/2021.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức Chương trình “Tìm kiếm và kết nối các giải pháp đổi mới sáng tạo ứng phó dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (HIS – COVID 2021)”;

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.3932.0122 - Email: nhloc.skhcn@tphcm.gov.vn