SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÌM KIẾM THÔNG BÁO

Danh sách có 30 thông báo
11-11-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ” gồm:

Tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở đối với 50 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

+ Tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế;

+ Tiến hành đo đạc suất liều bức xạ thực tế tại các vị trí kỹ thuật viên và xung quanh phòng X-quang. Đánh giá an toàn bức xạ và đưa ra nhận xét kết luận (Kiểm xạ phòng chụp X-quang y tế).

Số lượng hồ sơ thực hiện: 50 hồ sơ

+ Đối với hồ sơ có từ 01 đến 05 thiết bị: 44 hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ có từ 06 đến 08 thiết bị: 05 hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ có trên 10 thiết bị: 01 hồ sơ.

Đề nghị đại diện của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

28-10-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ đến các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên, như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Việt Pháp
- Giá trúng thầu: 444.363.000 đồng (bao gồm thuế VAT);
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày.
2. Danh sách nhà thầu không được chọn: không có.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Việt Pháp liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định

12-10-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” gồm:

+ Biên tập toàn bộ các nội dung gồm: lời mở đầu, mục lục; giới thiệu sơ lược về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số năm 2022; các hoạt động chính tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, tổng kết các kết quả đã đạt được của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 như tổng kết các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các Hội thảo liên quan đến chủ đề liên kết các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thành phố thông minh, đô thị sáng tạo; giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ nổi bật của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố trong năm 2022, công tác triển khai và kết quả Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (I-STAR 2022), các hoạt động triển lãm các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ và chuyển đổi số của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, triển lãm sản phẩm công nghệ số; Hội thảo quốc tế về chuyển đổi số, các hoạt động truyền thông, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia: triển lãm, giới thiệu sách, tác phẩm về chuyển đổi số, hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo, cuộc thi hiến kế, góp ý chuyển đổi số cho Thành phố Hồ Chí Minh và các sự kiện về đổi mới sáng tạo khác có liên quan.

+ Thiết kế và trình bày bìa, thiết kế dạng infographic, dàn trang, kích thước khổ giấy 24 x 16 cm (khổ ngang), dày ít nhất 100 trang.

+ In ấn Catalogue, In màu offset 500 cuốn kỷ yếu.

 

+ Phân phối 500 cuốn kỷ yếu gửi đến các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

+ Thiết kế 01 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến (Mã QR code) để các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có thể truy cập.

Đề nghị đại diện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có

13-09-2022
Nội dung thông báo:
Chủ đầu tư Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Số 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (028) 3932 7831 - Fax: (028) 3932 5584
 Tên gói thầu Sửa chữa nhà cửa
 Phân loại Chi thường xuyên
 Tên dự án Sửa chữa nhà cửa
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 13/9/2022 - 13:16 Đến ngày  20/9/2022 - 14:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hồ Chí Minh
05-09-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 1518/TB-SKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2022 về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện truyền thông về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Truyền thông về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Truyền thông về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” gồm:

+ Giới thiệu về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các đối tượng là Trung tâm, Trường, Viện, cơ sở ươm tạo và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ Thực hiện các nội dung công tác hậu cần cho 02 hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về mô hình vận hành của nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh City Open Innovation Platform - HOIP).

+ Xây dựng 01 video (thời lượng 03 phút) về các hoạt động triển khai nhiệm vụ xây dựng nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh – HOIP năm 2022.

+ Thực hiện ít nhất 10 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền Phong, Người Lao Động, Dân Trí, Sài Gòn Giải Phóng, VnExpress.

+ Thực hiện ít nhất 10 tin, bài đăng các kênh truyền thông của Sở: Website của Sở, Fanpage, kênh Website của các cơ sở ươm tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

+ Tạo 01 website truyền thông cho nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh - HOIP, là đầu mối tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ các chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp về mô hình vận hành của nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh – HOIP năm 2022.

+ Thực hiện truyền thông các hoạt động liên quan đến nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh City Open Innovation Platform - HOIP) năm 2022.

Đề nghị đại diện của Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có

29-08-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 1519/TB-SKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” gồm:

+ Tổng hợp các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố năm 2022, các chính sách của Thành phố về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số định hướng của Thành phố trong thời gian tới.

+ Thống kê kết quả hỗ trợ hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố: cơ sở vật chất hạ tầng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các hoạt động đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, các hoạt động ươm tạo tăng tốc đổi mới sáng tạo cho các thành phần của hệ sinh thái, kết nối - hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và một số hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và trong khu vực công.

+ Thực hiện các đoạn phỏng vấn và hình ảnh hoạt động của chuyên gia (ít nhất 03 người) trong cộng đồng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố.

+ Thực hiện theo dõi, ghi hình các cuộc thi, hội thảo và các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dự kiến diễn ra trong khuôn khổ sự kiện liên quan đến Tuần lễ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2022.

Đề nghị đại diện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có

01-06-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-SKHCN ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa và mua sắm năm 2022,

Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai thực hiện sửa chữa đại tu xe ô tô Toyota Prado

Phần máy

Phần gầm

Phần đồng sơn

+ Xúc pắp

+ Cuaroa

+ Tăng đưa

+ Két nước

+ Dynamo

+ Bơm nhớt, xăng

+ Thước lái

+ Máy lạnh

+ Phuộc trước, sau

+ Láp

+ Rotuyn

+ Đĩa ly hợp

+ Thắng

 

+ Cản trước, sau

+ Nắp capo

+ 4 cánh cửa

+ Đánh bass

Và các công việc khác theo hiện trạng xe.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá về Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) hoặc qua email skhcn@tphcm.gov.vn trước ngày 10 tháng 6 năm 2022

07-12-2021
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 06: mua xe chuyên dùng đến các nhà thầu tham dự đấu thầu như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:Công ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn Ô tô
Giá trúng thầu: 008.595.400 đồng (bao gồm thuế VAT);
Loại hợp đồng: Trọn gói;
Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.
2. Danh sách nhà thầu không được chọn: Công ty TNHH Liên hợp Vận tải và Du lịch VI.TRA.CO
Lý do không được chọn: Giá trúng thầu cao hơn nhà thầu khác.
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn Ô tô liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định

29-10-2021
Nội dung thông báo:

Gói thầu: Mua xe chuyên dùng (Số TBMT: 20211029913-00)

Tên dự án: Sửa chữa và mua sắm năm 2021

Nguồn vốn: Hoạt động chi thường xuyên

Bên mời thầu:  Sở Khoa học và Công nghệ

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Địa điểm nhận hồ sơ: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian nhận E-HSDT: 29/10/2021 đến 15 giờ 00 ngày 09/11/2021.

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 09/11/2021

Phương thức:  Một giai đoạn một túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo dự thầu: 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng)

Hình thức đảm bảo: thư bảo lãnh.

30-09-2021
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 1054/TB-SKCN ngày 25 tháng 5 năm 2021 về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2021.

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2021” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2021” gồm:

+ Xây dựng đoạn phim ngắn (video) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

Đề nghị đại diện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có

13-05-2021
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-SKHCN ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa và mua sắm năm 2021,

Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai thực hiện sửa chữa, mua sắm thiết bị Văn phòng bao gồm:

- Gói thầu 1: Sửa chữa đại tu xe ô tô.

- Gói thầu 2: Bàn ghế và tủ tài liệu

- Gói thầu 3: Thiết bị tin học

- Gói thầu 4: Tivi

Các đơn vị có thể tham gia 01 hoặc nhiều gói thầu. Chi tiết các gói thầu theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá về Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) hoặc qua email skhcn@tphcm.gov.vn trước ngày 21 tháng 5 năm 2021

20-11-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – WHISE 2020, Ngày hội Khởi nghiệp Vùng – TECHFEST Vùng 2020 và Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2020 - AI4VN 2020 như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – WHISE 2020, Ngày hội Khởi nghiệp Vùng – TECHFEST Vùng 2020 và Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2020 - AI4VN 2020” như sau:
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Nội dung thực hiện “tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – WHISE 2020, Ngày hội Khởi nghiệp Vùng – TECHFEST Vùng 2020 và Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2020 - AI4VN 2020”.
- Đề nghị đại diện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ trong ngày 20 tháng 11 nằm 2020 để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu. Nếu Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.
2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có vì Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp là đơn vị duy nhất đăng ký trong khoảng thời gian nhận hồ sơ từ 12 tháng 11 đến 19 tháng 11 năm 2020

20-11-2020
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 2639/TB-SKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2020 về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (lần 2).

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm kỹ thuật an toàn bức xạ II- Chi nhánh công ty CP Khoa học kỹ thuật- huấn luyện và kiểm định Việt. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ” gồm:

+ Tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tại các cơ sở bức xạ.

+ Tiến hành đo đạc suất liều bức xạ thực tế tại các vị trí kỹ thuật viên và xung quanh phòng X-quang. Đánh giá an toàn bức xạ và đưa ra nhận xét kết luận (Kiểm xạ phòng chụp X-quang y tế).

Đề nghị đại diện của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Nếu đến hết ngày 03 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: Trung tâm kỹ thuật an toàn bức xạ II- Chi nhánh Công ty CP Khoa học kỹ thuật- huấn luyện và kiểm định Việt đáp ứng đủ tiêu chuẩn năng lực nhưng không gửi báo giá kèm theo trong số các đơn vị đăng ký tham gia

13-11-2020
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 2541/TB-SKCN ngày 02 tháng 10 năm 2020 về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (lần 2).

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp và Công ty cổ phần Sóng Truyền thông. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2020” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2020” gồm:

+ Xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

+ Xây dựng đoạn phim ngắn (video) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị đại diện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Nếu đến hết ngày 26 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: Công ty cổ phần Sóng Truyền Thông đáp ứng đủ tiêu chuẩn năng lực nhưng không phải là đơn vị có báo giá thấp nhất trong số các đơn vị đăng ký tham gia.

12-11-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đơn vị đăng ký Tổ chức WHISE – TECHFEST – AI4VN 2020 từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 11 năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

1. Các nội dung thực hiện

* Thực hiện toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức TECHFEST Vùng 2020 vào ngày 24 tháng 11 và Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2020 vào 02 ngày là 27 và 28 tháng 11 (lắp đặt, tháo dỡ, tiệc chiêu đãi cho 100 khách, chụp hình và quay phim, trang trí, các trang thiết bị cần thiết cho tất cả các sự kiện…); tổ chức trang trí và bố trí nhân sự cho khu vực lễ tân, đón tiếp khách mời, khu vực kết nối, triển lãm, giải lao, giữa giờ…

* Triển khai các hoạt động truyền thông cho các sự kiện trong WHISE – TECHFEST – AI4VN 2020, thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu cho WHISE – TECHFEST – AI4VN 2020, thiết kế và treo Băng rôn tại các tuyến đường lớn và các khu vực xung quanh nơi diễn ra các sự kiện.

* Phụ trách toàn bộ phần hậu cần cho các sự kiện: khai mạc, bế mạc, hội nghị, hội thảo, tập huấn, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, tọa đàm, triển lãm, ký kết hợp tác, gọi vốn đầu tư,…

Và các hạng mục khác phát sinh theo thực tế,…

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

2. Đơn vị đăng ký thực hiện

Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;

- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.

- Có kinh nghiệm trong hoạt động ươm tạo và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

- Có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp.

3. Cách thức đăng ký

Hồ sơ đăng ký vui lòng nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 12 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2020

4. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3. 

* Điện thoại: 0283.9320121/0283.9320122./.

05-11-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ đến các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Việt Pháp
Giá trúng thầu: 314.359.605 đồng (bao gồm thuế VAT);
Loại hợp đồng: Trọn gói;
Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
2. Danh sách nhà thầu không được chọn: Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Hưng Phát
Lý do không được chọn: không Đạt Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
- Danh mục các tài liệu quản lý chất lượng; lập và ghi nhật ký công trình; công tác bảo hành công trình; nghiệm thu công tác xây lắp; tiếp nhận, xử lý hồ sơ thiết kế do Chủ đầu tư phát hành nhà thầu áp dụng theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng nhưng Nghị định này đã hết hiệu lực hoàn toàn.
- Các tiêu chuẩn xây dựng; quy trình và căn cứ hồ sơ nghiệm thu nhà thầu áp  dụng Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP nhưng 02 Nghị định này đã hết hiệu lực hoàn toàn.
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Việt Pháp liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định.
Sở Khoa học và Công nghệ chân thành cảm ơn Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Hưng Phát đã quan tâm tham dự gói thầu trên. Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị vào những lần sau

23-09-2020
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng” như sau:

- Đơn vị trúng thầu: Trung tâm Tin học và Số hóa tài liệu.

- Giá trúng thầu: 812.900.000 đồng (bao gồm thuế VAT).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

- Danh sách các nhà thầu không được chọn: không có.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Trung tâm Tin học và Số hóa tài liệu liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định

03-07-2020
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa và mua sắm năm 2020,

Sở đang triển khai thực hiện sửa chữa, mua sắm thiết bị Văn phòng bao gồm:

- Gói thầu 1: Sữa chữa đại tu xe ô tô.

- Gói thầu 2: Bàn ghế và tủ tài liệu

- Gói thầu 3: Thiết bị tin học

- Gói thầu 4: Màn hình led phòng họp

Các đơn vị có thể tham gia 01 hoặc nhiều gói thầu. Chi tiết các gói thầu theo thư mời bên dưới

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá về Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3) hoặc qua email skhcn@tphcm.gov.vn trước ngày 15 tháng 7 năm 2020./.

19-05-2020
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-SKHCN ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị tin học tại Sở Khoa học và Công nghệ” thuộc dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ”,

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị tin học tại Sở Khoa học và Công nghệ” thuộc dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ” đến các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên, như sau:

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Máy tính NÉT.

Giá trúng thầu: 2.499.250.000 đồng (bao gồm thuế VAT).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

Danh sách các nhà thầu không được chọn:

1. Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin P và L:

Lý do không đựơc chọn: E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng về yêu cầu năng lực và kinh nghiệm của E-HSMT.

2. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Sao Mai

Lý do không được chọn: E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng về yêu cầu năng lực và kinh nghiệm, yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Công ty TNHH Máy tính NÉT đến liên hệ với Văn phòng (tại địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Hồ Chí Minh, Số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh; Số điện thoại: (028) 3932 7831 - Fax: (028) 3932 5584) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ chân thành cảm ơn Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin P và L, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Sao Mai đã quan tâm tham dự gói thầu trên. Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị vào những lần sau

06-05-2020
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-STTTT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng hệ thống an toàn thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ”;

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-STTTT ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về điều chỉnh Quyết định số 359/QĐ-STTTT ngày 28 tháng 10 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-STTTT ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư các dự án CNTT sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc Ngân sách Thành phố đợt 1, năm 2020,

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai thực hiện gói thầu “Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị” với nhiệm vụ:

- Giám sát gói thầu số 01 “Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị tin học” thuộc dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ” nhằm hoàn thành đúng tiến độ, đúng cấu hình, đảm bảo đúng số lượng, chất lượng và an toàn.

- Thông báo cho Chủ đầu tư về tính đầy đủ của các công việc trước khi tiến hành nghiệm thu.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ năng lực về Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3) hoặc qua email skhcn@tphcm.gov.vn trước ngày 11 tháng 5 năm 2020./.

01-04-2020
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975-2015;

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chi tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ kế hoạch số 1862/KH-SKHCN ngày 21 tháng 8 năm 2019 về chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 1994 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1308/QĐ-SKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-SKHCN ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Sở về phê duyệt dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Sở về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020,

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai thực hiện gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu” với nhiệm vụ:

- Tư vấn trình tự thủ tục đấu thầu.

- Lập hồ sơ mời thầu và trình chủ đầu tư phê duyệt.

- Lập báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất và trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Yêu cầu năng lực đơn vị tham gia:

- Nhân sự có chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu, chỉnh lý tài liệu văn thư lưu trữ.

- Đã thực hiện các hợp đồng tư vấn tương tự cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ năng lực về Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3) hoặc qua email skhcn@tphcm.gov.vn trước ngày 16 tháng 4 năm 2020

10-03-2020
Nội dung thông báo:
Chủ đầu tư Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (028) 3932 7831 - Fax: (028) 3932 5584
 Tên gói thầu Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị tin học tại Sở Khoa học và Công nghệ
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Đầu tư nâng cấp hạ tầng hệ thống an toàn thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách đầu tư công của thành phố
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 10/03/2020 - 16:35 Đến ngày  31/03/2020 - 09:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hồ Chí Minh
17-02-2020
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-STTTT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng hệ thống an toàn thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ”;
Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-STTTT ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về điều chỉnh Quyết định số 359/QĐ-STTTT ngày 28 tháng 10 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-STTTT ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư các dự án CNTT sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc Ngân sách Thành phố đợt 1, năm 2020,
Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai thực hiện gói thầu “Tư vấn quản lý dự án” với nhiệm vụ:
- Tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí thực hiện dự án;
- Quản lý việc thực hiện tất cả các hợp đồng triển khai của các nhà thầu khác đã ký kết với Chủ đầu tư;
- Đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án và nắm rõ các quy trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý và kiểm soát dự án;
- Đánh giá các thay đổi liên quan đến sản phẩm; chạy thử, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm; đào tạo vận hành; đề xuất cho Chủ đầu tư các biện pháp thích hợp để đảm bảo các thay đổi trên không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện dự án;
- Kiểm tra, báo cáo, theo dõi việc cung cấp sản phẩm của các nhà thầu;
- Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu;
- Báo cáo các khiếm khuyết, chậm trễ các công việc tiến độ thực hiện của các nhà thầu khác và yêu cầu các nhà thầu này có biện pháp khắc phục và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư. Căn cứ vào các biện pháp của các nhà thầu đưa ra, tư vấn đánh giá và đưa ra những biện pháp theo ý kiến của chính mình nhằm hoàn thành dự án đúng kế hoạch đã đề ra;
- Tư vấn giúp chủ đầu tư hệ thống hóa và kiểm soát tài liệu của dự án;
- Kiểm tra, báo cáo, tổng hợp các thay đổi hoặc phát sinh thiết kế trong quá trình thực hiện dự án.
- Thực hiện việc xem xét và đánh giá các công việc phát sinh hoặc thay đổi so với kế hoạch, tài liệu đã được phê duyệt.
- Thông báo cho Chủ đầu tư về tính đầy đủ của các công việc trước khi tiến hành nghiệm thu.
Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ năng lực về Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3) hoặc qua email skhcn@tphcm.gov.vn trước ngày 21 tháng 02 năm 2020./.

14-08-2019
Nội dung thông báo:

Ngày 08 tháng 7 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo chào hàng gói thầu sửa chữa trụ sở.
Nay Sở thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ đến các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên, như sau:
–        Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Đăng Khoa;
–        Giá trúng thầu: 514.648.850 đồng (bao gồm thuế VAT);
–        Loại hợp đồng: Trọn gói;
–        Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Sở trân trọng kính mời đại diện của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Đăng Khoa liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định.
Sở chân thành cảm ơn các công ty khác đã quan tâm tham dự gói thầu trên. Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị vào những lần sau

08-07-2019
Nội dung thông báo:

Ngày 03 tháng 6 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ phát hành hố sơ yêu cầu báo giá mua bàn ghế và tủ tài liệu. 
Sau khi đánh giá các hồ sơ báo giá, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua bàn ghế và tủ tài liệu như sau: 
– Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dịch vụ Thương mại Nam Phát 
– Giá trúng thầu: 107.327.000 đồng (bao gồm thuế VAT); 
– Loại hợp đồng: Trọn gói; 
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dịch vụ Thương mại Nam Phát liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM) để thương thảo và ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định

08-07-2019
Nội dung thông báo:

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT

20190722207   -   00

 

 

 Lĩnh vực  

Xây lắp

 Gói thầu

Sửa chữa nhà cửa

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự toán mua sắm

Mua sắm thường xuyên năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ

 Nguồn vốn

Nguồn vốn kinh phí sự nghiệp năm 2019

 Bên mời thầu

Z057638 - Sở Khoa học và Công nghệ

 Số hiệu KHLCNT

20190514748

 Tên KHLCNT

 

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian bán HSYC từ

11/07/2019 - 16:30

Đến ngày 

19/07/2019 - 15:30

 Địa điểm

244 Điện Biên Phủ, P7, Quận 3 hoặc tại web http://dost.hochiminhcity.gov.vn

 Giá bán

Miễn phí

 Thời điểm mở thầu

19/07/2019 - 15:31

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt

 Số tiền bảo đảm dự thầu

5.220.000 VND (Năm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

 Thời gian thực hiện hợp đồng

90 Ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Sửa chữa nhà trung tâm

 Hồ sơ mời thầu

Bên dưới

03-06-2019
Nội dung thông báo:

Ngày 07 tháng 5 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ phát hành hố sơ yêu cầu báo giá mua sắm máy tính xách tay.
Sau khi đánh giá các hồ sơ báo giá, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay như sau:
– Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần DTP
– Giá trúng thầu: 97.790.000 đồng (bao gồm thuế VAT);
– Loại hợp đồng: Trọn gói;
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Công ty Cổ phần DTP liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM) để thương thảo và ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định.

03-06-2019
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố trân trọng kính mới các công ty tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu: 
 
- Tên Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
 
- Tên gói thầu: Mua bàn ghế và tủ tài liệu
 
- Dự án / dự toán mua sắm: Mua sắm thường xuyên năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ.
 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.
 
- Thời gian nhận Bản yêu cầu báo giá: từ ngày 03 tháng 6 năm 2019 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 6 năm 2019. (trong giờ hành chính).
 
- Hồ sơ yêu cầu báo giá lấy tại đây

07-05-2019
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố trân trọng kính mới các công ty tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu: 

- Tên Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 

- Tên gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay 

- Dự án / dự toán mua sắm: Mua sắm thường xuyên năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước. 

- Thời gian nhận Bản yêu cầu báo giá: từ ngày 07 tháng 5 năm 2019 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 5 năm 2017. (trong giờ hành chính). 

- Hồ sơ yêu cầu báo giá lấy tại đây 

- Thông tin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ - 028.39322047

04-04-2018
Nội dung thông báo:

Gói thầu: Cung cấp thiết bị tin học (Đăng tải trên báo đấu thầu số 213 ngày 08/11/2016)

Tên dự án: Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ

Nguồn vốn: Ngân sách tập trung Thành phố

Bên mời thầu:  Sở Khoa học và Công nghệ

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSYC từ: 14/11/2016 - 08:00 Đến ngày 21/11/2016 - 15:00

Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.39327831

Giá bán: 500.000 VND

Thời điểm mở thầu:      21/11/2016 - 15:10

Hình thức đảm bảo:      Bảo lãnh bằng ngân hàng hoặc tiền mặt

Phương thức:  Một giai đoạn một túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo:         6.000.000 VND

Số tiền bằng chữ:        Sáu triệu đồng chẵn 


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353