SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÌM KIẾM THÔNG BÁO

Danh sách có 4 thông báo
12-09-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 12 tháng 09 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 562/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023

07-12-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 07 tháng 12 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 959/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

Xem toàn văn Quyết định (file đính kèm)

11-10-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 772/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Xem toàn văn Quyết định tại đây

10-01-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 05/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

Xem toàn văn Quyết định tại đây

 


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353