SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Chung

Ngày thông báo: 09-01-2023

Thông tin chung về nhiệm vụ:

  1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Xây dựng và đánh giá kết quả chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho Điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2017 - 2019

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bệnh viện Nhân dân 115 đã chọn tạo được 02 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Chuẩn năng lực hút đờm của điều dưỡng

27 chuẩn năng lực hút đờm của điều dưỡng 

 

2

Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực

- Chương trình đào tạo đạt hiệu quả

- Được Hội đồng thẩm định Sở Y tế phê duyệt

 

  1.    Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 028. 38654249

Website: benhvien115.com.vn

Người đại diện pháp lý: TS. BS PHAN VĂN BÁU

Cơ quan chủ quản (nếu có): Sở Y tế

  1. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1971                Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 079171035859

Chức danh khoa học (nếu có): Tiến sĩ

Chỗ ở hiện tại: 227/31 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM

Nơi công tác (nếu có): Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại NR/CQ: 0909 363531             

  1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Y học
  2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

- Nâng cao, cải thiện năng lực hút đờm của điều dưỡng để mang lại hiệu quả chăm sóc người bệnh hút đờm.

- Xây dựng chương trình đào tạo năng lực hút đờm dựa trên chuẩn năng lực và tổ chức được các lớp đào tạo cho điều dưỡng.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Kết quả phổ biến thông qua Hội nghị khoa học khối Điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân 115 và đăng trên các tạp chí y dược.

- Sở Y tế đã phổ biến và ban hành Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng tại các bệnh viện trong thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ Y tế có thể ban hành và áp dụng Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng cho các bệnh viện trên toàn quốc và các trường đào tạo điều dưỡng.

  1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

  Thời gian dự kiến: Tháng 02/2023

  1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351