SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết quả thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kết luận Thanh tra - Giải quyết KNTC

Ngày thông báo: 29-03-2024

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tài liệu đính kèm: Kết luận số 72/KL-TTra

Tài liệu đính kèm:
KLTT_số_72.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353