SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 79 tư liệu
Hội thảo khoa học
Nội dung:

Nội dung: Trao đổi thảo luận các kiến thức về công nghệ nano; thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo về công nghệ nano; thảo luận về cơ hội kinh doanh ngành công nghiệp micro-nano tại Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học, các nghiên cứu viên và cộng đồng kinh doanh trao đổi cơ hội kinh doanh công nghệ micro-nano ở Việt Nam.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Thúc đẩy sự hợp tác nghiên cứu giữa các viện/đơn vị nghiên cứu tại Việt Nam và Bỉ, giữa các viện/đơn vị nghiên cứu tại Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm;
Trao đổi thông tin – kiến thức khoa học giữa nhà trường /đơn vị nghiên cứu với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực liên quan;
 Giới thiệu và chuyển giao các công nghệ hiện đại từ trong nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất;
Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, mối quan tâm về vệ sinh trong chế biến và cách thức đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ khách hàng.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo tập trung vào các vấn đề: Thành phố thông minh; hệ thống điều khiển giao thông thông minh; điều khiển quá trình trong  nhà máy công nghiệp;
Tự động hóa trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
Tự động hóa trong xử lý môi trường;
Tự động hóa trong lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo;
Ứng dụng trong giáo dục và đào tạo;
Ứng dụng trong y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng;
Ứng dụng trong phòng chống thiên tai;
Điều khiển giám sát cho hệ thống chống úng ngập thành phố.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Trao đổi kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực Điện – Điện tử - Khoa học máy tính – Cơ điện tử. Cụ thể: Kỹ thuật điều khiển, cơ điện tử, năng lượng, năng lượng tái tạo, điện tử công suất, máy điện và hệ thống truyền động, truyền thông, xử lý tín hiệu, hệ thống thông minh trong điện tử, điều khiển học trong bảo mật

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Trao đổi nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Đài Loan;
Trao đổi học thuật về kỹ thuật và khoa học hệ thống; nâng cao nhận thức về vai trò ứng dụng và phát triển của ngành khoa học;
Khuyến khích đầu tư cho khoa học công nghệ trong lĩnh vực  kỹ thuật hệ thống thông minh, IoT, y sinh,…

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Trao đổi ý tưởng, học hỏi về đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững giữa các nhà khoa học trong nước và thế giới, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các ngành, giúp đảm bảo cho cộng đồng được sử dụng thực phẩm dinh dưỡng và an toàn, cải thiện chuỗi cung ứng tạo ra sản phẩm thực phẩm, giảm tổn thất, tránh lãng phí thực phẩm.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Trao đổi kinh nghiệm, trình bày kết quả nghiên cứu mới liên quan đến các lý thuyết và ứng dụng mới trong lĩnh vực Điều khiển – Điện tử - Vật liệu thông minh – Vi gia công – Công nghệ Cơ y sinh và Cơ Điện tử.

tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347